4 พฤติกรรมที่ทำให้ชาตินี้ทั้งชาติ ทำงานให้ ต า ย ก็ไม่มีเงินเก็บสักที

อุปสรรคของการออม คือการใช้จ่าย เ งิ น อย่างไม่มีระเบียบแบบแผน คือมีเท่าไหร่ใช้เท่านั้น ใช้จนหมดไม่เหลือเก็บไว้สำหรับอนาคต โดยมีทัศนะผิดๆที่ว่าออมเมื่อไหร่ก็ได้ ขอใช้ให้เต็มที่ก่อนดีกว่า

วิธีคิดในลักษณะแบบนี้คุณอาจจะยังคิดว่าเป็นวิธีคิดที่ถูกต้อง

จนกระทั้งวันนึงที่คุณเกิดเจ็บ ป่ ว ย หรือมีเรื่องที่จะต้องใช้ เ งิ น ด่วน คุณถึงจะระลึกได้ว่า เราควรจะออม เ งิ น ไว้ตั้งนานแล้ว

บางคนทำงานหารายได้และตั้งใจเก็บ เ งิ น จน มี เ งิ น เก็บหลักล้านตั้งแต่อายุยังน้อย ในขณะที่อีกหล า ยคน มี เ งิ น เก็บเพียงเล็กน้อยหรือแทบไม่มี เ งิ น เก็บเลย รู้ไหมว่าเป็นเwราะอะไร ความแตกต่างที่เกิดขึ้นล้วน มาจากพฤติก ร ร ม ก า ร ใช้ เ งิ น ของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งพฤติก ร ร มบางอ ย่ างเป็นพฤติก ร ร มที่เราทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึง ก า ร ณ์และส่งผลกระทบต่อ เ งิ น เก็บของเราโดยตรง

การที่เราไม่สนใจการออมวันนี้ หรือเรียกว่า ฟุ่มเฟือย วันนี้ นับว่าเป็นหายนะในวันข้างหน้า

และเป็นสิ่งที่อันตรายอย่างมาก ดังนั้น เราควรมาปรับทัศนคติแบบนี้กันใหม่ดีกว่าด้วยการลดละเลิกทำ 4 สิ่งนี้

1 ซื้ อของโดยไม่คำนึงถึง ค่ า ธ รรมเนียมต่างๆ

ถือเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยที่เราควรหลีกเลี่ยง ให้ลองลิสต์ราย ก า ร ค่า บ ริ ก า ร ต่างๆที่มีค่ าธรรมเนียม แล้วยกเลิกสิ่งที่เราไม่ได้ใช้ไปซะ ก็จะช่วยประหยัด เ งิ น ในแต่ละปีได้มากเลยละ

2 ซื้ อแต่ของ super ไม่ยอมเดินตลาด

ถ้าเรากำลังประหยัด เ งิ น เราก็ควรหาทางเลือ กที่ถูกกว่า โดย ก า ร ไปเดินตลาดและซื้ อของชำหรือ กับข้าวข้างทางบ้าง ก็อาจจะไม่แย่นักสำหรับช่วงเวลาที่เรากำลังประหยัด เ งิ น แบบนี้

3 ซื้ อของแพงเกินร า ค า

4 ซื้ อของซ้ำประเภท

บ่อยครั้งที่ผู้คน มักจะเ สี ย เ งิ น ไปกับ ก า ร ซื้ อของที่มีอยู่แล้วในบ้าน แ ถ มก็ทำแบบนี้บ่อยอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเล็กๆน้อยๆ เช่น อ า ห า ร หรือของทำครัว ไปจนถึงของแพงๆ เช่น เครื่องประดับ เครื่องสำอาง หรือรองเท้า

เหตุผลที่คนซื้ อของซ้ำก็เป็นเwราะว่า พวกเขาจัด ก า ร ตัวเองได้ไม่ดีพอนั่นเอง ตัวอ ย่ างก็อ ย่ างเช่น ก า ร ที่เรา ไป ช้ อ ป ปิ้ ง ในซุปเปอร์มาร์เก็ต ซื้ อของที่ที่บ้านข า ดเอามาตุนไว้ แต่พอถึงเวลาต้องใช้ของนั้น เรากลับหาไม่เจอหรือคิดว่าของหมดจึงออ กไปซื้ อมาซ้ำ

ที่มา sabailey

เรียบเรียงโดย คนบ้านนอก