เทน้ำส้มสายชู 2ช้อนโต๊ะ ลงในน้ำแช่เท้า อายุ 3O ขึ้นควรทำเป็นประจำ สำหรับคนที่ไม่ แ พ้

จะว่าไปแล้วการดูแลรักษาความสะอาดเท้า การนวดหรือสปาเท้า ดูเหมือนจะกลายเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงในปัจจุบัน เพราะไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของเมืองหรือห้างสรรพสินค้าก็มักมีการให้บริการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาwเท้าด้วยกันทั้งสิ้น

แต่หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยมีเวลา ประกอบกับงบน้อย ต้องใช้สอยแบบประหยัด แต่อยากดูแลสุขภาwให้สะอาดปราศจาก เ ชื้ อ โ ร ค และกลิ่นอับทั้งหลาย เราขอแนะนำวิธีง่าย ๆ ที่ได้ผลสำหรับการดูแลรักษาความสะอาดของเท้า ด้วยการใช้น้ำส้มสายชูแช่เท้า

ขั้นตอนการแช่เท้าด้วยน้ำส้มสายชูนั้น ไม่ยุ่งยาก

สำหรับใครที่ไม่แพ้น้ำส้มสายชู ก็เตรียมตัวหาอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

น้ำอุ่น ๆ เตรียมไว้ในภาชนะที่พอดีกับเท้า ไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไป เอาแบบพอดี ๆ

น้ำส้มสายชูจากธรรมชาติ 1 ถ้วย (ประมาณถ้วยน้ำจิ้มขนาดกลาง)

น้ำมันไทม์ (thyme oil) ประมาณ 3-4 หยด เพื่อช่วยกำจัด เ ชื้ อ แบคทีเรีย หรือสามารถใช้เป็นด่างทับทิมก็ได้

หลังจากนั้นก็ให้ทำความสะอาดเท้า โดยการล้างเท้าธรรมดา หรือจะใช้เป็นสบู่ช่วยขัดคราบเหงื่อ คราบมันต่าง ๆ ที่เท้าก็จะช่วยให้การแช่เท้ามีประสิทธิภาwมากยิ่งขึ้น หลังจากทำความสะอาดเท้าแล้ว

ต้องเช็ดให้แห้งก่อน ถึงจะจัดแจงวางเท้าลงในอ่างที่แช่น้ำส้มสายชูไว้ โดยใช้ระยะเวลาแช่เท้าประมาณ 15-2O นาทีต่อวัน เราก็จะรู้สึกถึงความสะอาดของเท้าแบบการดูแลสุขภาwเท้าตามร้านทั่วไปแล้ว

ประโยชน์ที่ได้รับจากการแช่เท้าด้วยน้ำส้มสายชู

เท้าสะอาด ปราศจากกลิ่นอับ ลดความชื่นของเหงื่อได้ดี

ช่วยรักษาอาการน้ำกัดเท้าได้ดี หากแช่เท้าเป็นประจำ ก็จะช่วยในเรื่อง โ ร ค น้ำกัดเท้าได้อีกด้วย

ช่วยในเรื่อง เ ชื้ อ โ ร ค และ เ ชื้ อ แบคทีเรียที่เกิดจากความหมักหมมของเท้า

ช่วยให้เท้านุ่มขึ้น สำหรับใครที่เท้าแข็งกระด้าง โดยเฉพาะส้นเท้า และผิวบริเวณเท้าที่หยาบแข็ง

นอกจากน้ำส้มสายชูจะเป็นเครื่องปรุงที่ต้องมีไว้ติดครัวแล้ว มันยังมีประโยชน์อ ย่ า งมากต่อสุขภาw เท้าของเราเป็นอ วั ย ว ะ ที่มีจุ ดไหลเวียน โ ล หิ ต ต่างๆ การแช่เท้าในน้ำส้มสายชูนั้นจะมีผ ล ดี อ ย่ า งไรบ้างไปดูกันค่ะ

1 ช่วยให้หลับสบาย

แช่เท้าในน้ำส้มสายชูทุกวันวันละครึ่งชั่ วโมง ช่วยผ่อนคลายความ ตึ งเครียด ปรับความสมดุลของร่างกาย ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลาย ถ้าทำติดต่อกันอย่ างสม่ำเสมอ สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาwในการนอนของคุณให้ดีขึ้น แก้ปัญหานอนไม่หลับ กระ สั บกระส่ า ยฯลฯ

2 ขจัดความเ มื่ อ ย ล้ า

การแช่เท้าในน้ำส้มสายชูช่วยเรื่องระบบห มุ น เ วี ย น โ ล หิ ต ช่วยเพิ่มประสิทธิภาwในการดู ด ซั บ ออกซิเจนฮี โ ม โ ก ล บิ น ทำให้ร่างกายรู้สึกดีขึ้น

3 กำจั ดข อ งเ สี ยในร่างกาย

เท้าเป็น อ วั ย ว ะที่ส่งผลต่อร่างกายแทบทุกส่วน การที่น้ำส้มสายชูสามารถท ะ ลุ ผิ ว หนังเข้าไปได้ สามารถเพิ่มประสิทธิภาwการทำงานของระบบหมุนเวีย นโ ล หิ ต กระตุ้นการทำงานของอวัยวะ กำจัดของเสียในร่างกาย และ ป้อ ง กั นโ ร คเ รื้ อ รั งต่างๆได้อีกด้วย

4 ทำให้ผิวชุ่มชื้น

5 ช่วยในเรื่องรั ก ษ าเ ชื้ อ ร าในเล็บ

6 ช่วยกันการเป็นเ ห น็ บ ช า

ใช้น้ำส้มสายชู 1O% แล้วคอยเพิ่มน้ำส้มสายชูที่ลดลงไป ทำซ้ำๆไปโดยเปลี่ยนน้ำส้มสายชูใหม่ทุกๆ 7-1O วัน ทำติ ด ต่ อกันเป็นเวลา 2 เดือน

การใช้น้ำส้มสายชูเพื่อแช่เท้าทุกวัน จะคลายความอ่อน ล้ าอ่อนเพลียได้จริง ยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งต้องทำ เพื่อ สุ ข ภ า พที่ดีของตัวคุณเองค่ะ

ที่มา โลกวันนี้, แฟนคลับคนรักสุขภาw