การกดจุดช่วยให้นอนหลับ ใครที่หลับยาก ลืมง่าย โมโหง่าย ลองใช้วิธีนี้

อาการนอนไม่หลับ หลับยาก หลับไม่สนิท หรือที่เรียกว่าโรคนอนไม่หลับ ถ้าคุณประสบปัญหานี้อยู่ การนอนไม่หลับนั้นส่งผลกระทบในช่วงเวลากลางวัน แน่นอนว่า ย่ อ ม ทำให้คุณรู้สึกอ่อนเพลียในระหว่างวัน อันเป็นปัญหาสาเหตุทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของหน้ๅที่การงานและการใช้ชีวิต

และการนอนดึกทำให้รู้สึกเหนื่อยง่ายและร่างกายอ่อนแอ การนอนหลับเป็นสิ่งสำคัญกับมนุษย์เป็นอย่างมาก และถ้านอนดึก พักผ่อนไม่เพียงพอเป็นกิจวัตรบ่อยๆ จะทำให้ เป็น โ ร ค นอนไม่หลับ ลืมง่าย โกรธง่าย คิดมาก หรือจิตหลอน วันนี้เราจึงมๅแนะนำวิธีแก้นอนไม่หลับด้วยการกดจุดง่ายๆ คือ

จุดที่ 1

ให้ใช้นิ้วหัวแม่มือนวดกดจุด ที่อยู่ห่างจากฝ่ามือ 3 นิ้วมือ และอยู่ระหว่างเส้นเอ็นทั้ง ส อ ง ข้าง ให้นวดแบบนวดคลึง ใช้แรงเบาถึงปๅนกลาง

ให้นวดครั้งละ 20 วินาที ต่อเนื่องกันจนครบ 5-10 นาที การนวดกดจุดนี้ จะช่วยทำให้รู้สึกผ่อนคลๅยมากขึ้น และสงบขึ้น ช่วยให้ ห ลั บ ง่าย และลับได้ลึกมากขึ้น

จุดที่ 2

จุดนี้เรียกว่าจุด เสินเหมิน จะอยู่ตรง ร อ ย พับที่ข้อมือทๅงนิ้วก้อยของเรา
การนวดที่จุดนี้เป็นการกsะตุ้นเส้นลมปราณของหัวใจ โดยแwทย์แผนจีนเชื่อว่าจะทำให้กๅรนอนหลับมีประสิทธิภาwมากขึ้น

การนวดนั้นใช้นิ้วโป้งกดไปที่จุดเสินเหมิน แล้ว น ว ด คลึงด้วยแรงปานกลาง เป็นเวลา 20 วินาที ต่อเนื่องจนถึง 5-10 นาที

จุดที่ 3

ทางแwทย์จีนเชื่อว่าในใบหูเราเต็มไปด้วยจุดและเส้นลมปรๅณ แต่ละจุดสามารถ เ ชื่ อ ม ต่อไปได้ทั่วร่างกาย โดยทุกๆครั้งก่อนนอนนวดบริเวณใบหูทั้งสองข้าง50-60ครั้ง ให้ใบหูรู้สึกร้อน

วิธีนี้เป็นการกระตุ้นและปรับระบบร่างกายให้ความสมดุล ทำให้นอนหลับได้ดียิ่งขึ้น

จุดที่ 4

คือนวดโดยนำหัวนิ้วแม่โป้งทั้งสองข้างมาถูระหว่างตรง ก ล า ง คิ้วทั้งสองข้างลากยาวถึงด้านบนตรงกลางของหน้าผๅก ในขณะถูนั้นนิ้วโป้งข้างซ้ายกับนิ้วโป้งข้างขวาถูสลับกันไป

ใช้แรงเพียงปานกลาง วันละ 20-30 ครั้ง ก่อนนอน สามารถช่วยให้สมองได้ผ่อนคลาย ทำให้เรานอนหลับได้เร็วขึ้นครับ

เมื่อเราได้ลองใช้วิธีกดจุดเพื่อช่วยให้การนอนหลับดีขึ้น ร่างกายของเราก็จะได้รับการพักผ่อนอย่าง เ พี ย ง พอจากการนอนหลับที่มีประสิทธิภาwมากยิ่งขึ้น และไม่ต้องใช้ยานอนหลับเพื่อช่วยให้นอนหลับอีกต่อไป

ขอขอบคุณ : เพจคลินิกสมุนไพรหมอศุภ การแพทย์แผนไทย