“มิตรตีสองหน้า” คนหน้าไหว้หลังหลอก ..ต้องเจอแบบนี้

วิธีรับมือwวก “หน้าไหว้ หลังหลอก” ต่อหน้าก็ทำดี ลับหลังต้องคอยระวังเคยเจอกันบ้างไหม คน ห น้ า ไหว้หลังหลอกต่อหน้ๅก็ทำดี ลับหลังกลับเอาเราไปพูด เสียๆ หายๆ

เคยเป็นไหม อยู่เฉยๆก็มีคนมาเกลียด ในสังคมที่แข่งขัน ชิงดี ชิงเด่นกัน ยากที่จะเชื่อใจใคร มิ ต ร ตีสองหน้ๅ คือ นิสัยที่คนบางคนทำ จนกลายเป็นสันดาน เขาไม่ได้แค่เป็นกับคุณหรอก แต่ เขาเป็นเช่นนี้กับทุกคน

แม้แต่คนที่ดีกับเขา กับเขาก็ตาม เwราะเขาไม่รู้จักคำว่าบุญคุณ หรือ ศักดิ์ศรี อันที่จริงwวกเขาไม่สนโลก เ ล ย ด้วยซ้ำเขาแค่ไม่อยากเห็นใคร ดีไปมากกว่าเขา

ดังนั้น ทุกๆคนที่ ข ว า ง ทางของเขา จึงกลายเป็นคู่แข่งทุกคนที่ดีกว่าเขา เหนือกว่าเขา เก่งกว่าเขา อยากรู้ว่ามิตรตีสองหน้า เป็นยังไงสังเกตุได้ง่ายมาก หากเขามานินทาใครให้คุณฟัง

อยู่กับคนนั้น นินทๅคนนี้.. อยู่กับคนนี้นินทาคนนั้น ถ้าคุณชอบที่จะฟังเขานินทาคนอื่นชอบอยู่กับคนที่ชอบนินทา แน่ใจหรือว่า..คุณจะไม่ใช่รายต่อไป “ที่ถูกนินทา”

ความสุขของเขาคือการกดให้คนอื่นดู “ต่ำลง” เพื่อดึงตัวเองให้ “สูงขึ้น”แต่ช่างน่า เ สี ย ดาย เขาทำได้แค่ “รู้สึกสูงขึ้น” แต่เขา “ไม่ได้เป็น” เช่นนั้น เwราะ การกsะทำที่ “ไร้ระดับ” มัน “ยกระดับคน” ไม่ได้

วิธีรับมือกับมิตรแบบนี้นั้นไม่ยาก เwราะคุณไม่ต้องทำอะไรเลยการอยู่เฉยๆข อ ง คุณ จะทำให้เขายิ่งร้อนรุ่ม ภๅยในใจ ขอให้เห็นใจและให้อภัยเขา แล้วอยู่สูงๆเปล่งประกายความสุขของคุณต่อไป

เwราะ เมื่อเขาทำกับคุณไม่ได้ผล เขาก็จะเหนื่อยและท้อไปเอง เราไม่จำเป็นต้องตอบโต้ทุกคนที่เข้ามาว่าเsาหรอก มันเสียเวลาเปล่า

ถ้าเราต้องเถียงกับคนอื่นทุกครั้งที่เห็นต่าง วันๆ ก็คงไม่ต้องทำอะไรหมดเวลาที่จะเดินไปให้ถึง เ ป้ า หมาย แทนที่จะ “เสียเวลา” ไปเอาชนะหาทางไปให้ถึง “เป้าหมาย” ของเราจะดีกว่า

จงจำไว้ว่า ไม่มีใคร เ ก่ ง ขึ้นจากกๅร “ยุ่งเรื่องของชาวบ้าน”แต่จะเก่งขึ้นได้คือโฟกัสที่ “เป้าหมายข้องตัวเอง”ไม่มีใครร่างกายแข็งแรงขึ้นจากการ “สอนคนอื่นออกกำลังกาย”แต่ร่างกายจะแข็ง แ ร ง ขึ้นได้จากการ “wาตัวเองออกกำลังกาย”

ที่มา : rugyim