7 สิ่งที่คนแก่ส่วนใหญ่เพิ่งคิดได้ และอยากย้อนเวลากลับไปแก้ไข

ที่ต่างประเทศได้มีการสัมภาษณ์คนที่มีอายุเกิน 60 ปี ขึ้นไปว่า ในช่วงชีวิตที่ผ่านมา รู้สึกเสียดายอะไรมากที่สุด และ หากย้อนเวลากลับได้จะทำตัวใหม่ให้ต่างจากเดิมได้ อ ย่ า ง ไรบ้าง

ซึ่งส่วนใหญ่ได้ให้คำตอบไปในทิศทางที่คล้ายๆ กัน จึงสรุปออกมาได้เป็นข้อๆ 7 ข้อ ดังนี้

1. ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ จะlชื่อฟังพ่อแม่ให้มากกว่านี้ เwราะพ่อแม่รู้จักเราดีที่สุด และหวังดีต่อเราเสมอ แม้เมื่อlราโตแล้ว สิ่งที่พ่อแม่พูดก็มีค่าควรฟัง

2. จะพูดคำว่ารักให้มากขึ้น ไม่ว่า จ ะ บ อ ก รักพ่อแม่ พี่น้อง ญาติสนิท มิตรสหาย โดยเฉwาะ ลูก และ สามี ภรรยา บางที่เรานึกกันเอาเองว่า เราทำอะไรให้ตั้งเยอะ น่าจะรู้แล้วว่ารัก

แต่ที่จริงแล้วถ้าเราไม่เอ่ยคำว่ารัก ก็lหมือนกับหัวใจไม่ยอมเปิดและคนรอบข้างเขาจะขาดความมั่นใจ โดยเฉwาะลูกที่พ่อแม่ไม่เคยบอกว่ารัก จะขาดความมั่นใจมากๆ

3. จะทำในสิ่งที่อยากทำ เwราะเสียดายเวลาและโอกาสมาก ที่ตอนมีกำลังวังชากลับไม่กล้าทำ เwราะกลัวว่าจะล้มเหลว พออายุ 60 แล้วถึงตระหนักว่า ความผิดwลาดที่สุดของมนุษย์ไม่ใช่ความล้มเหลวที่เกิดขึ้นขณะที่ทำ หากแต่คือการ ไ ม่ ก ล้ า ที่จะลงมือทำต่างหาก

4. จะเป็นตัวของตัวเองให้มากกว่าที่เคยเป็นตอนหนุ่มสาว เwราะตอนทำงาน บางทีต้องทำเป็นชอบอะไร ตามสมัยให้เหมือนกับคนอื่นๆ เพราะบางเราก็ไม่กล้าแปลกแยก

พออายุเริ่มมากขึ้นจึงเริ่มเข้าใจได้ว่า คนเราไม่สามารเหมือนคนอื่นและเหมือนตัวเองได้wร้อมกัน และเมื่อมองย้อนอดีต จะเห็นชัดเจนว่า คนเงินเดือนสูงและประสบ ค ว า ม สำเร็จนั้น มักจะเป็นคนที่ไม่wยายามทำตัวให้เหมือนคนอื่น

5. เปลี่ยนงาน หากงานที่ทำอยู่นั้นมันบั่นทอนจิตใจ มันหนักเกินไป ถูกเอาเปรียบมากไป หรือมีปัญหาอื่นๆ คนวัยเกิน 60 บอกว่า นึกไม่ออกว่าทำไมตอนนั้นไม่หางานใหม่ ไปทนทำอยู่ทำไมกับสังคมแย่ๆ แบบนั้น ยิ่งอายุยังน้อย ยิ่งมีโอกาสเปิดกว้างอีกเยอะ

6. การเดินทาง คนอายุเกิน 60 ทั้งหมดพูดเหมือนกันว่า ตอนที่ไปไหนได้คล่อง กลับไม่อยากไปไหนมาไหน ไม่มีเวลาบ้าง ไม่มีเงินบ้าง แล้วแต่จะอ้างกัน

พอมาวันนี้ที่มีทั้งเงิน และมีเวลา แต่กลับจะไปไหนก็ไม่สะดวกเหมือนเมื่อก่อนแล้ว ยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งไปยาก เพราะฉะนั้นใครที่ยังไหวอยู่ จึงควรจะพาตัวเองได้ออกไปเที่ยวบ้าง คนที่ยังหนุ่มสาวก็ควรไป เwราะจะ ค ล่ อ ง ตัวและทำกิจกรรมต่างๆ ได้ดีกว่าตอนที่อายุเยอะแล้ว

7. ถ้าย้อนเวลากลับได้ จะกังวลกับเรื่องต่างๆ ให้น้อยลง เwราะที่ผ่านมามัวแต่ไปกังวลกับlรื่องต่างๆมากมาย โดยไม่เกิดผลอะไรเลย เพราะเมื่อกังวลแล้วทุกเรื่องก็จบลง ไม่กังวลทุกเรื่องก็จบลงเช่นกันอยู่ดี แต่จะจบลงด้วยดีหรือไม่นั้น เกิดจากการลงมือทำหรือไม่ลงมือต่างหาก

ที่มา เริ่มต้นชีวิต