บอก สู ต ร หมูแดดเดียวทอด อร่อยกลมกล่อม เก็บได้นานเป็นเดือนๆ ใช้กับเนื้อก็ได้นะ

ห มู หรือ เ นื้ อ แดดเดียว เป็น อ า ห า ร ที่มีมาตั้งแต่สมัย โ บ ร า ณ เwราะสมัยก่อนไม่ตู้เย็นหรือตู้แช่ เ นื้ อ สมัยนั้นเมื่อได้ เ นื้ อ ห มู หรือ เ นื้ อ สั ต ว์ ต่างๆ ก็คิดค้นวิธีการถนอม อ า ห า ร

เพื่อจะได้เก็บ เ นื้ อ เหล่านั้นไว้ได้นานเพื่อได้เก็บ เ นื้ อ จึงนำ เ นื้ อ เหล่านั้นมาเป็น เ นื้ อ แดดเดียว มีส่วนประสม แค่เกลือป่น หรือ พริกไทยป่น คลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วนำไปตากแดด แล้วนำมาทอด

ทานกับข้าวเหนียวหรือข้าวสวย แต่ในปัจจุบันนี้ ได้ทีการคัดแปลง สู ต ร ห มู แดดเดียวที่แปลกใหม่หลายๆ สู ต ร เช่น ห มู แดดเดียวสมุนไพร ห มู แดดเดียวโรยงา เป็นต้น

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 เ นื้ อ ห มู หรือเ นื้ อ วั ว เป็น เ นื้ อ ที่ต้องทำแดดเดียว เช่น เ นื้ อ ห มู ส่วนส ะ โ พ ก สั น ค อ สั นนอก เป็นต้น

2 เกลือ

3 น้ำปลา

4 น้ำตาลมะพร้าว

5 น้ำมันพืช

ขั้นตอนการทำ

เริ่มที่การหั่น เ นื้ อ ห มูออกเป็นแนวขวางตามเส้น อย่ าหั่นบางมากไปเwราะเวลาที่ตากแห้งแล้วมันจะหดลง

ต่อไปก็นำไปห มั กด้วยส่วนผสมที่เตรียมไว้เลย แต่อย่ าใส่น้ำตาลเยอะไปเwราะว่าตอนทอดมันจะดำและไหม้

ส่วนผสมก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วห มั กทิ้งไว้ได้เลย ห มั กสัก 2 ชั่ วโมงแบบไม่ต้องแช่ตู้เย็น

ถ้าอย ากจะให้ เ นื้ อ ห มูอร่อยให้เอาส้อมจิ้ม เ นื้ อ ด้วยเครื่องปรุงจะได้เข้าไปได้ทั่วถึง

พอห มั กครบ 2 ชั่ วโมงแล้วก็เอาไปตากแดดให้แห้งหมาด ๆ ตากแดดแรงสัก 1 แดดก็ได้แล้ว

ต่อไปเวลาทอดนั้นก็เอากระทะตั้งไฟเลยแล้วก็เอาน้ำมันลงไปพอแต่ท่วมตัวห มู

จากนั้นก็เอาลงไปทอดโดยใช้ไฟปานกลาง จะทำให้ทอดออกมาสุกและสวยงามน่าทาน