ศาสตร์การเลี้ยงดิน “ห่มดินให้ดินเลี้ยงพืช” วิธีการบำรุงดินและรักษาดินแบบง่ายๆ

การ “ห่มดิน” หรือ “คลุมดิน” โดยใช้ฟาง เศษหญ้า หรือใบไม้ที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และใส่อาหารให้แก่ดิน ด้วยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพลงไป

เพื่อให้อาหารแก่ดิน แล้วดินจะปล่อยธาตุอาหารให้พืช โ ด ย กระบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์เรียกหลักการนี้ว่า “เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช” 

การปฏิบัติเช่นนี้ จะทำให้ดินกลับมามีชีวิต เป็นการ “คืนชีวิตให้แผ่นดิน”

วิธีการห่มดิน

– ห่มดินในที่ดินผืนใหม่ที่เพิ่งขุดปรับพื้นที่ หรือดินที่เสื่อมสภาพ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของดินก่อนเริ่มการเพาะปลูก ด้วยการห่มฟาง เศษหญ้า หรือใบไม้ ให้หนาอย่างน้อย 1 ฟุต ทั้งแปลง โรยด้วยปุ๋ยคอก แล้วราดรดด้วยน้ำหมักชีวภาพผสมน้ำเข้มข้น อัตราส่วน 1 : 10

– ห่มดินด้วยฟาง เศษหญ้า หรือใบไม้ รอบโคนต้นไม้ประเภทไม้ยืนต้น โดยเว้นให้ห่างจากโคนต้นไม้ 1 คืบ ห่มหนา 1 คืบ–1 ฟุต ทำเป็นวงเหมือนโดนัท โรยด้วยปุ๋ยคอก (มูลสัตว์) บาง ๆ และรดด้วยน้ำหมักชีวภาพผสมน้ำเจือจาง อัตราส่วน 1 : 50-100

ประโยชน์ของการห่มดิน

– ทำให้ดินมีความชื้นและมืด การทับถมของดินจะช่วยให้จุลินทรีย์ที่ดีสำหรับต้นไม้ บำรุงให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์

– เป็นอาหารให้สัตว์หน้าดิน เช่น ไส้เดือน กิ้งกือ ฯลฯ ซึ่งช่วยพรวนดิน และถ่ายมูลเป็นปุ๋ยให้พืช

– เมื่อย่อยสลายจะกลายเป็นฮิวมัส ซึ่งเป็นปุ๋ยให้กับพืช

– เป็นวิธีให้ปุ๋ยแบบธรรมชาติ

– การห่มดินช่วยทำให้ประหยัดงบในการลงทุนซื้อปุ๋ย ไปเยอะเหมือนกัน

หากคุณอยากจะช่วยให้ดินดี มีปุ๋ยบำรุงต้นไม้ที่ปลูกไปด้วยก็ อย่าลืมทำการห่มดินให้ เ รี ย บ ร้อย ไม่ว่าจะห่มในโคมหรือห่มในแปลงมันก็ย่อมเกิดประโยชน์เช่นกัน

ข้อมูลจาก มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ