“มะเขือพวง” เงินแสน ปลู ก ได้ตลอดทั้งปี 3 เดือน เก็บขาย ส ร้ า งรายได้งาม

มะเขือพวง จัดเป็นพืชผักสวนครัวที่คนไทยนิยมบริโภคกันเป็นอย่างมาก การปลูกมะเขือพวงจึงเป็น อ า ชี พ เสริมที่น่าสนใจ และยังเป็นพืชอายุสั้น ปลูกได้ตลอดปี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนจะลงทุนควรศึกษาให้ดี โดย เ ฉ พ า ะ เรื่องการตลาด

วันนี้เรานำตัวอย่างเกษตรกรที่ปลูกมะเขือพวง จนสร้างรายได้นับแสน มาให้เพื่อนๆได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางไปปรับใช้กัน มาดูกันเลยจ้า

คุณศิริพร กุศล (คุณดำ) สวนตั้งอยู่ เลขที่ 38 หมู่ที่ 3 ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

เริ่มปลูกจากพืชที่ปลูกง่าย และตลาดมีความต้องการ เช่น ข่ากับตะไคร้ก่อน พอเริ่มคล่องจึงเริ่มปลูกมะเขือพวง ป ลู ก ย า ก หน่อยแต่ให้ผลผลิตเร็ว

เราต้องบอกก่อนว่าเราได้เปรียบในเรื่องของการตลาด เพราะสายงานเดิมเราเป็นงานที่เกี่ยวกับการขายมาก่อน การตลาด เป็นสิ่งที่สำคัญ” คุณดำ กล่าว

มะเขือพวง 40 ไร่ รายได้หลายแสน

คุณดำ บอกว่า มะเขือพวง เ ป็ น พื ช อายุสั้น ใช้ระยะเวลาในการปลูก 3-4 เดือน ก็เก็บผลผลิตขายได้แล้ว แต่การปลูกมะเขือพวงไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด

หลายคนอาจเคยอ่านเจอบนสื่อโซเชียลต่างๆ ว่า มะเขือพวง ปลูกง่าย ใช้น้ำน้อย ทนแล้ง ซึ่งจริงๆ แล้วไม่ใช่ ม ะ เ ขื อ พวงเป็นพืชที่ไม่ต้องการน้ำเยอะก็จริง แต่ก็ต้องการการดูแลเอาใจใส่ ใส่ปุ๋ย โดยเฉพาะเรื่องโรคแมลงต้องหมั่นสังเกต

การปลูกและการดูแล

ก่อนปลูก ต้ อ ง เ ต รี ย ม ดินก่อน โดยการเปิดหน้าดิน ตากดินไว้นาน 1 สัปดาห์ จากนั้นโรยขี้ไก่ แกลบ และปูนขาว เริ่มปลูก ให้ขุดหลุม 20×20 ซม. รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยอินทรีย์ และปูนขาวเพื่อฆ่าเชื้อ การปลูกให้ปลูกระยะห่างระหว่างต้นและแถว 2×2เมตร เ ป็ น ร ะ ย ะ ห่างที่ดูแลง่าย

จากนั้น ทุก 15 วัน ใส่ปุ๋ยกระตุ้น โ ด ย ใ ช้ ปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยชีวภาพผสมกัน และฉีดฮอร์โมน ถ้าเป็นปุ๋ยเม็ดจะใส่ 15 วัน หลังจากปลูก และอีก 15 วัน ใส่อีก หลังจากนั้นใส่ปุ๋ยเดือนละครั้ง

ระบบน้ำ

มะเขือพวงชอบน้ำ ธ ร ร ม ด า ไม่มากไม่น้อยเกินไป ที่สวนของคุณดำใช้เรือรดน้ำ ความเหมาะสมในการให้น้ำ ถ้าฝนไม่ตก 1 สัปดาห์ รดน้ำ 2 ครั้ง ถ้าจะให้ดีควรรดน้ำช่วงเช้า เ พ ร า ะ จะช่วยในเรื่องของโรคราน้ำค้าง

รายได้และการลงทุน

คุณดำ บอกว่า เริ่มแรกถือว่าเป็นช่วงของการบุกเบิก ต้องลงทุนใหม่ทั้งหมด ตั้งแต่การเช่าที่ บุกเบิกที่ใหม่ ยกร่องใหม่ ปรับปรุงดิน ไถพรวน ใช้สาร ป รั บ ป รุ ง ดิน ค่าอุปกรณ์การเกษตร ต้นพันธุ์ต่างๆ เฉลี่ยแล้วต้นทุนแรกเริ่ม ประมาณ 500,000-600,000 บาท ต่อแปลง

“แต่พี่คิดว่าคุ้มค่ากับการลงทุนมาก ถ้าถามถึงรายได้ของมะเขือพวง พี่ยังตอบไม่ได้ชัดเจน เพราะเพิ่งเริ่มเก็บผลผลิตได้ช่วงปลายปีที่ผ่านมา แต่ถ้าคิดรวมกับพืชที่ปลูกทั้ง 3 ชนิด ข่า ตะไคร้ แ ล ะ ม ะ เ ขื อ พวงรวมกัน พี่มีรายได้ประมาณ 300,000 บาท ต่อเดือน

3 เดือน เก็บขาย

ที่สวนของคุณดำมะเขือพวงจะให้ ผ ล ผ ลิ ต เร็วหน่อย ถ้าตามทฤษฎีทั่วไป หรือตามสวนอื่นๆ 4 เดือน มะเขือพวงจะให้ผลผลิต 1 ครั้ง

แต่ด้วยความที่สวนคุณดำใช้ของมีคุณภาพทุกอย่าง เพียง 3 เดือน ม ะ เ ขื อ พวงที่สวนคุณดำก็ให้ผลผลิตแล้ว ต้นทุนอาจจะสูง แต่คุ้มค่า เ พ ร า ะ เราสามารถเก็บผลผลิตได้เร็ว และมากครั้งกว่า

คุณดำ แนะว่า เ ก ษ ต ร ก ร มือใหม่ใจต้องสู้ การบุกเบิกอาจไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด บางคนคำนึงถึงรายได้ก่อน แต่ทำแล้วไม่ได้อย่างที่คิด เราก็ ต้ อ ง สู้ ทุกอย่างอยู่ที่ใจ ต้องสู้และอดทน

ขอบคุณข้อมูล เส้นทางเศรษฐี

เรียบเรียงโดย คนบ้านนอก