3 วิธีปลูกข้าว สไตล์คนเมือง ปลูกแบบนี้ก็มีข้าวกินตลอดปี มีพื้นที่น้อยก็ทำได้

วันนี้เราจะพามาดูวิธีปลูกข้าวที่ให้เข้ากับที่อยู่อาศัยในปัจจุบันกันค่ะ สำหรับคนที่มีพื้นที่น้อย แต่ก็สามารถปลูกข้าวกินเองได้ ด้วย 3 วิธีปลูกข้าวง่าย ๆ ที่นำมาให้ดูกันในวันนี้ อยากรู้ว่าต้องทำอย่างไร ไปดูกันเลยจ้า

1.ปลูกข้าวในวงบ่อซีเมนต์

สร้างบ่อนาซีเมนต์กันก่อน หรือจะหาซื้อกันก็ได้ตามแต่สะดวกกันค่ะ และก็หาพื้นที่ ที่จะบ่อนาซีเมนต์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

เทพื้นบ่อด้วยปูนซีเมนต์หนาประมาณ 2-3 นิ้ว และอย่ าลืมผสมน้ำย ากันซึมด้วยนะคะ แล้วฉาบด้านบนให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการรั่วซึมค่ะ

ขั้นตอนการลงมือปลูก

ใส่ดินลงไปในบ่อวงจนสูง 20-30 ซม. แล้วผสมขี้วัวหรือปุ๋ยอินทรีย์ให้ดินประมาณ 1 กก./บ่อ แล้วใส่น้ำลงไปให้ท่วมดิน แช่น้ำทิ้งไว้ 2 คืน

พรวนดินให้เละ แล้วนำต้นกล้าที่เพาะ ที่อายุได้ 20-25 วัน มาปักดำ ข้าว 1 กอที่จะปักดำ ควรมีต้นข้าวประมาณ 3-4 ต้น ห่างจากขอบบ่อ ป ร ะ ม า ณ 1 ฝ่ามือ ในบ่อวง 1 บ่อจะปักดำได้ 10 กอ

การให้น้ำ

เมื่อดำข้าวเสร็จแล้ว 2-3 วัน ให้ใส่น้ำในบ่อจนสูง 2 นิ้ว แ ล้ ว รั ก ษ า ระดับน้ำไว้ตลอด หลังจาก50 วัน จะเป็นช่วงที่ข้าวตั้งท้ อ ง งดให้น้ำ 7 วัน หลัง จ า ก นั้ น ค่ อ ยให้น้ำต่อ และถึงช่วงก่อนเกี่ยวข้าว 7 วัน จึงงดให้น้ำอีกครั้งหนึ่ง

การให้ใส่ปุ๋ย

เมื่อปักดำข้าวได้ 7 วันแล้ว ค่อยให้ปุ๋ยอินทรีย์ครึ่ง กก. /1 บ่อ และให้ปุ๋ยอินทรีย์อีกครั้งเมื่อข้าวได้อายุ 20 วัน ในปริมาณครึ่ง กก./บ่อ เหมือนเดิมอีก

และในวงบ่อ 1 บ่อ จะให้ผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 1 กก./ 1 รอบการปลูก

2.ทำนาจากย างรถสิบล้อการเตรียมทำนาล้อยาง

เริ่มจากการใช้มีดกรีดล้อยาง โดยกรีดให้ล้อยางถูกเปิดกว้าง 1 ด้าน เพื่อใส่ดินลงไปได้

นำปูนผสมกับทรายหยาบเทลงไปตรงบริเวณที่เห็นระดับของดิน โดยให้สูงจากขอบแก้มยาง 1 นิ้ว

เมื่อปูนแห้ง ใช้น้ำยากันซึมผสมกับปูมฉาบทับลงไปอีก 2 ครั้ง เมื่อแห้งแล้วใส่ดินที่เตรียมลงไปสัก 3 บุ้งกี๋ เททับด้วยขี้วัวอีก 1 กระสอบเล็ก

จากนั้นใส่ดินลงไปให้เต็ม แล้วใส่น้ำลงไปในนาล้อยาง แช่ทิ้งไว้ 2-3 วัน ดินก็จะยุบลงไปเหลือพื้นที่ใส่น้ำได้พอดี

ลงมือดำกล้าข้าวในนาล้อยาง

ดำกล้าให้ขอบนอกสุดชิดขอบล้อ ให้แต่ละกอห่างกัน 6 นิ้วหรือ 15 ซม. วงล้อยางรถสิบล้อ 1 ล้อสามารถดำกล้าได้ประมาณ 10-12 กอ

ดูแลนาข้าวล้อยาง

หลังจากดำได้ 7 วัน ให้เติมน้ำ 1 ครั้ง โดยรักษาระดับน้ำประมาณ 3 นิ้ว

เมื่อข้าวเริ่มตั้งท้องให้น้ำ 3 วันต่อครั้ง พอข้าวเริ่มออกรวงจึงหยุดให้น้ำ รอดูจนกว่าน้ำจะแห้งลงไป เมื่อน้ำแห้งข้าวจะสุกพร้อมเก็บเกี่ยวพอดี

3.ทำนาบก

ใช้พื้นที่เพียง 18 ตารางเมตร ก็ ส า ม า ร ถ ปลูกนาบกได้แล้ว และนาบกผืนนี้ยังให้ผลผลิตข้าวพอกินสำหรับคน 1 คน/ 1 ปี กันเลยทีเดียวค่ะ แถมใช้น้ำน้อยและดูแลรักษาไม่ย ากอีกด้วย

วิธีทำนาบกมีขั้นตอนดังนี้

– ใช้ ดินนา ดินเหนียว หรือไม้ มาทำ ก ร อ บ ให้สูงประมาณ 15 ซม. มีความกว้างคูณยาว เท่ากับ ข น า ด ของผ้ายางที่ซื้อมารองพื้น

– ให้ผ้ายางเกยขึ้นมาเหนือขอบ เ ล็ ก น้ อ ย แล้วโกยดินเหนียวให้ทับผ้ายางที่เกยขึ้นมา ถ้าทำ ก ร อ บ ด้วยไม้ แล้วใช้เชือกผูกให้แน่น

– ผสมดิน ค ลุ ก เ ค ล้ า กับปุ๋ยอินทรีย์หรือขี้วัวพอประมาณ แล้วใส่ลงให้สูงประมาณ 8-10 ซม. (ในกรณีที่ใช้ดินทั่วไป ให้ใส่น้ำแช่ไว้ก่อน 2 คืน จึงพร้อมสำหรับดำกล้าได้)

– ใส่น้ำพอแฉะๆ แล้วค่อยๆ ปรับดินให้ เ ส ม อ กัน นำกล้าที่เพาะไว้ 17 วันมาปักดำได้ โดยให้แต่ละกอห่างกันประมาณ 18 เซนติเมตร

– เว้นระยะจากขอบแปลง 5 ซม. เมื่อดำกล้า เ ส ร็ จ แ ล้ ว 3-4 วันให้เติมน้ำลงไปให้สูงในระดับ 3 นิ้ว แล้วค่อยเติมน้ำเรื่อยๆ เมื่อสังเกตว่าน้ำเริ่มแห้ง

แหล่งที่มา : หนังสือ Let’s be a farmer ปลูกข้าวกันเถอะ ประอรพิชญ์ คัจฉวัฒนา เรียบเรียง

เรียบเรียงโดย คนบ้านนอก