3 สิ่งที่ต้องทำ ถ้าต้องอยู่เป็นโสดตอนแก่

ทุกคนต้องเคยสัมผัสกับความเหงากันบ้างแล้ว..ความเหงาเป็นโรคคประหลาดชนิดหนึ่งถึงจะเจอผู้คนมากมายคุยกะผู้คนมากมายแต่ก็ยังรู้สึกเหงา

เพราะฉะนั้นการอยู่คนเดียวจึงไม่ได้ทำให้เกิด ค ว า ม เ ห ง า บางคนอยู่ต่างจังหวัด ทำไร่ ไถนาคนเดียวก็ไม่ได้รู้สึกเหงา ผิดกับคนกรุงที่แม้จะอยู่ในเมืองกรุงได้เจอคนมากมายแต่กลับเหงาขึ้นมาจับใจก็มี

หรือ ค ว า ม เ ห ง า จะเกิดจากการไม่มีคนมารัก ไม่มีคนมาคอยชื่นชม ก็เลยเหงา แต่ก็ไม่ใช่อยู่ดีเพราะดารา-นักแสดงที่มีคนชื่นชมมากมาย ก็เหงาและซึมเศร้าได้

เราต้องรู้ก่อนว่าความเหงาเกิดจากอะไร เมื่อรู้แล้วก็จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของความเหงา..ค ว า ม เ ห ง า เกิดจากความไม่มั่นใจในคุณค่าของตัวเอง รู้สึกที่ว่าตัวเองต่ำต้อย ไม่ทัดเทียมคนอื่น

แม้จะรวยหรือประสบความสำเร็จแล้ว ก็ยังรู้สึกเหงาและต่ำต้อยได้ ถ้าเขาเหล่านั้นยังไม่รู้จักคุณค่าของตัวเองดีพอ เมื่อคนเราเหงาก็ทำให้ฟุ้งซ่าน คิดไปเองต่าง ๆนาๆ ทำให้เกิด ค ว า ม ทุ ก ข์

เมื่อใจเป็นทุกข์ก็หมดพลังหมดแรงใจจะทำอะไร ๆ ในเมื่อความเหงาไม่ทำให้อะไรดีขึ้น แล้ว เ ร า จ ะ เ ห ง า กันไปทำไม

เพราะฉะนั้นมาแก้เหงาด้วย 3 ตัวช่วยเหล่านี้กันดีกว่า แล้วการอยู่คนเดียวจะไม่เหงาอีกต่อไป

1. คิดว่าเหงา มันก็เหงา

จะเหงาหรือไม่เหงาอยู่ที่จิตใจของเราเอง ถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวไม่ได้ อยู่คนเดียวแล้วเหงามันก็เหงาตามที่คิดนั่นแหละ จริง ๆ แล้วในชีวิตคนเรามีอะไรให้ทำเยอะแยะโดยที่ไม่ต้องมานั่งเหงาให้เปล่าเปลี่ยวเดียวดายอยู่คนเดียว

แต่คนส่วนใหญ่เลือกที่จะอยู่กับตัวเอง คิดวนเวียนเรื่องของตัวเอง ทำให้ความเหงาเข้ามาเกาะกินจิตใจ ถ้าเรามัวแต่คิดวนเวียนกับเรื่องแบบนี้ ก็ไม่มีทางเลยที่ขจัดความเหงาออกไปได้ ทางที่ดีที่ถูกคือเลิกคิดว่าตัวเองเหงาเสียที

เอาธรรมะเข้าช่วยจะทำให้หายเหงาไปได้มาก หมั่นฝึกเจริญสติสัมปชัญญะ สลัดทิ้งความเหงาไปให้หมด ซึ่งการทำสมาธิก็ช่วยได้ แม้จะเป็นการอยู่กับตัวเองเหมือนกันแต่สมาธิทำให้จิตใจปลอดโปร่ง และหายเหงาได้ดีกว่าการคิดวกวนอยู่กับตัวเองมากนัก

2. คนรอบข้างก็ทำให้เหงาหรือไม่เหงาได้

การมีคนอยู่ ข้ า ง ก า ย ไม่ได้รับประกันว่าเราจะเหงาหรือไม่เหงา แต่คนที่อยู่ข้างกายและเห็นความสำคัญของเราจะไม่ทำให้เหงา อ ย่ า ง แน่นอน คนรอบข้างนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่จำนวน ค น เ ย อ ะ แต่เหงาก็มีถมไปหรือคนน้อยแต่ไม่เหงาเลยก็มีถมไปอีกเช่นกัน

การจะเหงาหรือไม่เหงา ขึ้นอยู่กับการที่คนเหล่านั้นตระหนักถึงคุณค่าของเราหรือเปล่า แค่คน ๆ เดียวที่คู่คิด คู่ใจเปิดอกคุยกันได้ คุยกันแล้วมั่นใจ คนแบบนี้แค่คนเดียวก็ช่วยแก้อาการเหงาได้แล้ว

เพราะฉะนั้นคุณภาพจึงสำคัญกว่า ป ริ ม า ณ ตัวช่วยเหล่านี้แม้จะทำให้หายเหงาได้ แต่ถ้ายังคงวนเวียน วกวนอยู่กับความเหงาที่อยู่ในใจไม่ออกแรงดึงตัวเองออกมาจากสิ่งแวดล้อมและสภาพเดิม ๆ

อย่ามัวแต่จมจ่อมกับ เ รื่ อ ง ข อ ง ตัวเอง ความเหงาของตัวเอง ก็ไม่มีวันเลยที่จะหายเหงาได้แม้จะมีคนมากมายอยู่รอบกายก็ตาม

3. สร้างคุณค่าในตัวเอง

บางคนอยู่คนเดียวแต่กลับไม่เหงา เ พ ร า ะ เค้าตระหนักในคุณค่าของตัวเอง อย่างพระธุดงค์ที่อยู่รูปเดียวในป่าแต่ก็ไม่มีความคำว่าเหงา เพราะพระท่านรู้ว่ากำลังทำอะไร จิตใจนิ่งอยู่กับสิ่งที่ทำ และตระหนักในคุณค่าของตัวเอง

ก า ร ส ร้ า ง คุณค่าในตัวเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่น แต่ต้องเกิดจากตัวเอง เกิดจากความศรัทธาในตัวเอง มีศีล มีวินัย ไม่ปล่อยชีวิตให้ลอยไปเรื่อย ๆ หมั่นพัฒนาตัวเองให้มีความรู้ความ ส า ม า ร ถ เพิ่มขึ้น แล้วนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง

ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ไม่เปล่า ป ร ะ โ ย ช น์ เสียสละเพื่อคนอื่นบ้างการทำสิ่งเหล่านี้นอกจากจะคลายเหงาได้แล้ว ยังทำให้เรามั่นใจในคุณค่าตัวเอง ทำให้ชื่นใจและรู้สึกว่ามีค่ามากขึ้นด้วย

ขอบคุณภาพจาก pixabay

เรียบเรียงโดย คนบ้านนอก