เมื่อคุณต้องเหนื่อยกับชีวิต จงจำ 4 ข้อนี้ ไว้ให้ขึ้นใจ

1. “ไม่”ฟังคนอื่น จนลืมฟังเสียงหัวใจตัวเอง

การเปิดใจรับฟังผู้อื่นเป็นสิ่งที่ดี โ ด ย เ ฉ พ า ะ การรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์
ติชมก็มีประโยชน์ในการนำมาพัฒนา ป รั บ ป รุ ง ตนเอง แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องอย่ าลืม “ฟังเสียงหัวใจของตัวเอง” ด้วย

คำติบางคำ ไม่ใช่การติเพื่อก่อ แต่เป็นการติเพื่อทำลาย เป็นการตำหนิติเตียนเพื่อกดผู้อื่นให้ตกต่ำลงโดยที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเลย

ให้ลองนำคำพูดเหล่านั้นมาคิดพิจารณาก่อนว่า เป็นจริงอย่างที่เขาว่าไหม เราย่อมรู้ใจตัวเราเองดีที่สุด ล อ ง ถ า ม ตัวเอง เราเป็นคนแบบนั้นจริงๆ หรือไม่ เรามีข้อเสียตรงไหนที่ควรแก้ไขบ้าง เราไม่จำเป็นต้อง เก็บคำพูดของคนอื่นมาคิดมาก อย่ าลืมกลับมาฟังเสียงของตัวเอง แ ล้ ว พั ฒ น า ตัวเองให้เข้มแข็งอยู่เสมอนะคะ

2. “ไม่”ตามใจคนอื่นจนเกินไป

คุณเป็นคนที่ไม่กล้าปฏิเสธหรือเปล่าคะ? เวลาที่มีคนสั่งให้ทำอะไร ต่อให้ไม่ชอบ ไม่อยากทำ แต่สุดท้ายคุณก็มักจะต้องทำมัน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

เวลาที่คนอื่นต่อว่าหรือโยน ค ว า ม ผิ ดให้คุณคุณไม่กล้าที่จะตอบโต้ โต้เถียงหรือแก้ต่างให้กับตัวเองได้แต่ก้มหน้ายอมรับ ทั้งที่ในใจมีคำ อ ธิ บ า ย มากมาย แต่ไม่กล้าที่จะพูดออกไป

เวลาที่คนอื่นถาม ค ว า ม คิดเห็น คุณมักจะตอบไม่ตรงกับใจตัวเอง เพียงเพราะกลัว
ว่าจะทำให้ผู้ฟังไม่พอใจ หรือเลือกที่จะตอบตามใจผู้ฟังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา ผิดใจกัน

ห า ก คุ ณ เป็นคนเช่นนี้ และรู้สึกว่าการยู่ใน ส ถ า น ะ เช่นนี้ ไม่ดีสำหรับตัวคุณเองคุณควรที่จะ “ทำตามใจตัวเอง” บ้าง เปิดใจพูดในสิ่งที่คิดแสดงความคิดเห็นของตนเองออกมาบ้าง

เพราะการที่ผู้อื่นสามารถบังคับคูณได้นั้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะคุณเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านั้นบังคับคุณ หากคุณไม่อยากถูกบังคับ คุณ ต้ อ ง ก ล้ า ที่จะแสดงความคิดเห็นและกล้าที่จะปฏิเสธ ไม่ทำตามใจคนอื่นบ้าง

3. “ไม่” ต้องกลัวที่จะปกป้องตนเอง

คุณอาจรู้สึกกลัวที่จะเปิดเผย ค ว า ม คิ ด และความรู้สึก ภายในใจของคุณออกมา แต่การเก็บความรู้สึกแย่ๆนั้นเอาไว้ ย่อมไม่ส่งผลดีต่อตัวคุณแน่ ห า ก คุ ณ ต้องการผลลัพธ์ที่แตกต่างจากเดิม คุณต้อง “กล้า” ที่จะเปลี่ยนแปลง

เลิกเป็นคนขี้กลัวไปเสียทุกเรื่อง กล้าที่จะรักษาสิทธิ ข อ ง ต น เ องกล้าที่จะปกป้องตนเอง แ ล ะ ค น ที่คุณรักบ้างไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นเช่นไร อย่างน้อยคุณก็ได้พย ายามเต็มที่ที่จะปกป้อง รักษาสิทธิและ ค ว า ม ยุ ติ ธ ร ร มให้ตัวคุณและคนที่คุณรัก

4. “ไม่” ยอมแพ้

ชีวิตคนเรา มีล้มก็ต้องมีลุก เ ป็ น เ รื่ อ ง ธรรมดาของชีวิต อย่าปล่อยให้ความผิดพลาด ความผิดหวัง ความทุกข์ หรือคำพูดในแง่ลบ มาทำให้คุณหมดกำลังใจในการใช้ชีวิต

ไม่มีใครทำให้คุณท้อแท้ ยอมแพ้ หรือล้มเลิกความตั้งใจได้ นอกจากตัวของคุณเองเ ต รี ย ม พ ร้ อ ม รับความผิดพลาดอย่างไม่ประมาท มีความสุขในวันที่สำเร็จให้เต็มที่ แล้ว ก้ า ว เ ดิ น ต่อไปอย่างเข้มแข็งนะคะ

ที่มา :  junjaonews

ภาพจาก pixabay