เกษตรกรแนะนำ ปลูกน้อยหน่ายังไง ให้ผลดกไว ผลดกใหญ่ข้างในข้าวฟู หวานอร่อย

วิธีปลูกต้นน้อยหน่า ให้ผลดกไว ผลดกใหญ่ข้างในข้าวฟู หวานอร่อย

“น้อยหน่า” เป็นไม้ผลที่มีรสชาติอร่อย ปลูกดูแลง่าย ให้ผลผลิตไว ที่สำคัญไม่กลัวแล้ง เกษตรกรไทยจึงนิยมปลูกไม้ผลชนิดนี้แพร่หลายทั่วทุกภาคของประเทศ ปัจจุบัน “ฝ้ายเขียวเกษตร 2” เป็นน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์ใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจจากเกษตรกรจำนวนมาก เพราะให้ผลดก อร่อยถูกปากคนซื้อ ผลสุกเก็บได้นาน ถูกใจแม่ค้า

น้อยหน่าเป็นไม้ผลกึ่งเมืองร้อน ทรงพุ่มขนาดกลาง ลำต้นมีความสูงประมาณ 2 – 5 เมตร สามารถเจริญเติบโตได้ใน

ดินเกือบทุกประเภท แต่ต้องมี ก า ร ระบายน้ำดี มีสภาพเป็นกรดเป็นด่างระหว่าง 5 – 7 น้อยหน่าเป็นพืชที่ชอบอากาศแล้ว

ไม่ชอบที่ชื้นและน้ำขังแฉะเนื่องจากต้องมีระยะแล้งในเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม เพื่อ ก า ร ทิ้งใบใน ก า ร แตกใบใหม่

และดอกน้อยหน่าอายุ 2 ปี จะเริ่มให้ผลและจะให้ผลดีอีก 2 – 3 ปี หลังจากนั้นต้นจะเริ่มโทรมต้องตัดแต่งและบำรุงต้น

เกี่ยวผลผลิตระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน

วิธี ก า ร ปลูก

1 แนะนำ ก า ร ปลูก ควรปลูกช่วงหน้าฝน

2.เตรียมขนาดหลุมปลูก กว้าง ย า วและลึกประมาณ 5O เซนติเมตร

3 ผสมดิน ปุ๋ ย ค อ กจำนวน 5 กก. และร็ อ คฟอสเฟตจำนวน 5 กก. ประมาณ 5OO ก. เข้าด้วยกันในหลุมสูงประมาณ 2 ใน 3 ของหลุม

4 ยกถุงกล้าต้นไม้วางในหลุม โดยให้ระดับของดินในถุงสูงกว่า ระดับดินปากหลุมเล็กน้อย

5 ใช้มื ด ป า ดถุง จากก้นถุงขึ้uมาถึงปากถุงทั้ง 2 ด้าน (ซ้ายและขวา)

6 ดึงถุงwลาสติกออก

7 กลบดินที่เหลือลงในหลุม

8 กดดินบริเวณโดนต้นให้แน่น

9 ปักไม้หลักและผูกเชือกยึด เพื่อ ป้ อ ง กั น ลดพัดโยก

1O หาวัสดุคลุดดินบริเวณโคนต้น เช่น ฟางข้าว หญ้าแ ห้ง

11 รดน้ำให้ชุ่ม

12 ทำร่มเงา เพื่อช่วย พรางแสงแดด

ระยะปลูก

3 x 3 เมตร จำนวนต้นต่อไร่เฉลี่ย 15O ต้น/ไร่

ก า ร ให้ ปุ๋ ย

1 ต้ น ที่ยังไม่ให้ผลผลิตใส่ 15-15-15 อัตรา O.5 กก./ต้น/ปี แบ่งใส่ 2 – 3 ครั้ง

2 ต้ น ที่ให้ผลผลิตแล้ว แบ่ง ก า ร ใส่ ปุ๋ ย ดังนี้

– บำรุงต้น ใช้ 15-15-15

– ระยะสร้าง ด อ ก ใช้ 8-24-24

– บำรุงผล ใช้ 15-15-15

– ปรับปรุงคุณภาพ ใช้ 13-13-21

ปริมาณ ก า ร ใช้ ขึ้นอยู่กับอายุของต้นและผลผลิต ซึ่งอยู่ระหว่าง 2 – 4 กก./ต้น /ปี

ก า ร ให้น้ำ

ในระยะปลูกใหม่ จำเป็นต้องให้น้ำสม่ำเสมอ จะช่วยให้น้อยหน่าเจริญเติบโตได้เร็ว โดยน้อยหน่าเริ่มติดผลได้ในปีที่ 2 ก า ร ให้น้ำแก่ต้นน้อยหน่าสม่ำเสมอจะทำให้ขนาดของผลและคุณภาพผลดี

ขอบคุณแหล่งที่มา เรียบเรียงโดย คนบ้านนอก