เกษตรพลิกแพลง เปลี่ยนแกลบใหม่ให้เก่าไว บำรุงผักงอกงามไวมาก

ทำแค่ก็พอ วิธีเปลี่ยนแกลบใหม่เป็นแกลบให้เก่า บำรุงผักงามไวมาก

แกลบดิบใช้บำรุงดิน มีสารซิลิก้าที่ยังไม่ย่อยสลาย ให้ธาตุซิลิกอน สามารถตรึงในโตรเจนและออกซิเจนในอากาศไว้ในดิน มี ป ร ะ โ ย ช น์ ต่อพืช แต่ห้ามนำแกลบดิบไปใช้กับพืชโดยตรง ต้นไม้อาจ ต า ย ได้ เราจะต้องแปลงสภาพก่อน

แกลบดิบ (ควรผ่านการหมักเพื่อย่อยสลายมาแล้ว) มีซิลิก้าสูง ทำให้พืชเจริญเติบโต และยังทำให้ดินร่วนซุ่ย รากพืชหาอาหารง่าย

“แกลบเก่า” คือแกลบที่ผ่านกระบวนการย่อยสลายมาแล้ว จะมีกรรมวิธีที่แตกต่างกันไป วิธีที่ผมแนะนำคือนำแกลบดิบมาย่อยสลายให้เป็นแกลบเก่าด้วย EM เพื่อเร่งการย่อยสลาย โดยหมักทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วันเป็นอย่างน้อย ทางทีดีควรหมักเป็นเดือนก็จะดีมาก จากนั้นค่อยนำมาผสมกับวัสดุปลูกอื่นๆ ซึ่งแกลบเก่านี้ถึงจะมี ป ร ะ โ ย ช น์ แต่ก็ไม่ได้มากมาย หากเทียบกับวัสดุอื่นๆ เช่นใบก้ามปู หรือขุยมะพร้าว

ซึ่งวัสดุปลูกเหล่านี้ย่อยสลายได้ง่ายและพืชนำไปใช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ได้มากกว่า ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ในการปรับใช้ หรือสูตรในการผสมวัสดุปลูกของเกษตรกรเอง และการใช้แกลบดิบผสมกับปุ๋ยมูลสัตว์โดยเฉพาะมูลวัว มูลวัวก็ต้องเป็นมูลวัวที่ผ่านกระบวนการย่อยสลายแล้วเช่นกัน ไม่ควรนำมูลวัวที่ไม่ผ่านกระบวนการย่อยสลายมาใช้

เwราะถ้าไปรวมกับแกลบดิบแล้ว ก็จะกลายเป็นโรงบ่มแก๊สทันที มะนาวยิ่งจะตายไวครับ ทางที่ดีคือการผสมวัสดุปลูกใหม่ แล้วนำต้นมะนาวลงปลูกใหม่ การปลูกในวงบ่อซีเม็นต์จะมีอุณหภูมิสูง จะมีการกระจายรังสีความร้อนในดินสูงกว่าการปลูกลงดิน ทั้งนี้การรดน้ำก็นับมีความสำคัญเป็นอย่างมาก

การเปลี่ยนแกลบใหม่ให้เป็นแกลบเก่า เหตุผลทำไม่ต้องเปลี่ยนให้เป็นแกลบเก่าเwราะว่าแกลบใหม่ยังไม่มี ป ร ะ โ ย ช น์ กับพื ชเwราะจะดึงไนโตรเจนออกไปจากพื ช จึงจำเป็นที่จะต้องทำให้ให้แกลบมีคุณสมบัติเป็น ปุ๋ ย เมื่อนำไปผ ส มกับดินจะทำให้ดินร่วนซุย ดินมีน้ำหนักเบา ทำให้ราก พื ช สามารถเจริญเติบโตได้ดี มาเริ่มศึกษาขั้นตอนการทำด้วยกันเลย

สิ่งที่ต้องเตรียม

1 แกลบใหม่ประมาณ 1 ถัง

2 ปุ๋ ย ยู เรี ย 1 ถ้วยตวง

3 น้ำ 1O ลิตร

4 กะละมัง

ขั้นตอนการทำ

1 ทำการเทแกลบที่ได้มาลงในกะละมัง

2 จากนั้นน้ำปุ๋ ย ยู เรี ย 1 ถ้วยตวงผสมกับน้ำ 1O ลิตร กวนจนปุ๋ ยละลายเข้ากันในน้ำจนหมด ไม่ให้เป็นเม็ดปุ๋ ยเหลืออยู่

3 ทำการเทน้ำปุ๋ ยที่ผสมแล้วเทลงคลุกเคล้าให้เข้ากันกับแกลบที่เตรียมไว้

โดยขั้นตอนการผสมคือไม่ต้องเทน้ำ ปุ๋ ยจนหมดถังแต่ให้ค่อยๆ เท พร้อมกับผสมให้เข้ากันไปด้วยเพื่อตรวจสอบว่าแกลบอุ้มน้ำจนเปียกให้ทั่วถึงแล้วหรือไม่

4 หลังจากนั้นน้ำวัสดุอะไรก็ได้ที่สามารถคลุม เช่น ถุง ปุ๋ ย พลาสติกดำ เพื่อไม่ให้แสงแดดเข้าถึง หมักทิ้งไว้ประมาณ 2 สัปดาห์ ก็จะสามารถนำมาใช้ผสมกับดินใช้ ป ร ะ โ ย ช น์ สำหรับปลูก พื ช ผักที่เราต้องการได้ครับ

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย เอามาฝากเผื่อมีคนสนใจ

กำจัดหอยเชอรี่ด้วยแกลบดิบ

-การนำเอาแกลบดิบจากโรงสีข้าว 2 กระสอบ ต่อ 1ไร่ จำนวนมากน้อยแล้วแต่หอยเชอรี่ระบาด

-ให้นำแกลบที่ได้มาโรยให้ทั่วนาข้าว ซึ่งวิธีการนี้สามารถฆ่าหอยเชอรี่ได้ชะงักเwราะแกลบดิบจะมีลักษณะพิเศษคือเบาทำให้ลอยอยู่บนผิวน้ำและจะลอยเข้าปากหอยเชอรี่ เมื่อแกลบเข้าไปในปากหอยเชอรี่ก็จะทำให้ระคายเคืองและกินอาหารไม่ได้ในที่สุดก็จะตายไปเอง วิธีการนี้ง่ายและไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆ ให้เป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม

แหล่งที่มาของภาพ ช่องยูทูป Hunberry z.

อ้างอิง 1: jo-workman.com/2O2O/11/O1/kaju

อ้างอิง 2: kasetsakon