10 ข้อ เป็นแบบ อ ย่ า ง ที่ดีให้ลูก มีค่ายิ่งกว่า “คำสอน”

เมื่อพ่อแม่อย่างเรา ๆ ต้องการให้เขาโต มาเป็นผู้ใหญ่ มีคุณภาพ พึ่งพาตัวเองได้และ สามารถยืนอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ พ่อแม่อย่างเรา ๆ ก็อย่ามีแต่คำพูด เพราะว่าคำสั่งสอน ที่ทรง
พลังนั้น มันมักมาจาก “การทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี” ให้เขาเห็น

1 คอยหมั่นฝึกสั่งสอนลูกของเราด้วยเมตตา

ฝึกเขาในวันนี้ มัน ย่ อ ม ดีกว่า ปล่อยให้
โตไปแล้วถูก “สังคม สั่งสอนเขาเอง”

2 ขาดสามีเราอยู่ได้ แต่ลูกนั้นขาดแม่ไม่ได้

ฉะนั้น อ ย่ า เอาเวลาไปทุ่มตามผู้ชายอย่างเดียว เพราะมันทำลาย ความ สมบูรณ์ของครอบครัวเรา

3 อย่าเอาความหวังเรา ที่อยากให้เป็นโน่นนี่ ไปทุ่มไว้บนไหล่ลูก

เพsาะความหวังเดียวที่ พึงมี ต่ อ ลู ก คือให้เขาดำรงชีพอย่างเป็นสุขในวันที่ไม่มีเราคอยประคอง เขาก็ต้องยืนหยัดได้

4 ลูกชาย เป็นเพศทางเลือก

เรื่องนี้เราไม่จำเป็นต้องทุกข์ เพราะตราบเท่าที่ลูกมีความสุขดี เป็นคนมีสำนึกดี ชีวิตมีคุณภาพ เท่านี้ก็ประเสริฐกว่าเรื่องเพศสภาพทั้งสิ้นแล้ว

5 อย่ากดดันให้ลูกต้อง “เรียนเก่ง” กว่าใคร

แต่เราควรสอนให้ลูก เรียนรู้ ที่จะอยู่ด้วยตั วเองได้พึ่งตัวเองได้ เพราะมันคือ ม ร ด ก ชีวิต ที่เราต้องมอบให้

6 ต้องสอนเรื่องความกตัญญู

เราเ ป็นพ่อแม่ต้องทำให้ลูกดู ไม่ใช่มาลำเลิก เอาตอนเขาโต เพราะมันไม่ทันแล้ว

7 จงสอนลูกสาวว่า ไม่ต้องแข่ง เพื่อเท่าเทียมกับผู้ชายหรอก

และ ให้สอนลูกชายว่า อย่าเอาเ ป รี ย บ ผู้หญิง เพราะในโลกแห่งความจริงนั้นทุก ๆ คนควร “ให้เกียรติเพื่อนมนุษย์” เหมือน ๆ กัน ไม่ว่าจะเพศอะไรก็ตาม

8 ลูกสาว ไม่แต่งงาน

ในเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องน่าอ ายอะไร หากลูกมีชีวิต ที่ส ม บู ร ณ์ เองได้ผู้ชาย ก็เป็นแค่องค์ประกอบเท่านั้นนะ จำไว้!

9 ลูกเราอาจ ไม่ได้สวย หล่อ เก่งกว่าลูกใคร ๆ เขา

แต่ว่าหัวใจที่รักลูก เราไม่ น้ อ ย กว่าลูก บ้านไหนแน่นอน แค่นี้เราภูมิใจมากแล้ว

10 การเลือกทน เพื่อครอบครัวสมบูรณ์

มันไม่ใช่แค่ อยู่กันพร้อมหน้าหากอยู่แล้ว ไม่นำพา ไม่รู้ห น้ า ที่ มันก็มีแต่จะป่วยการ

ขอบคุณ Ra m e t Tanawangsri