15 สูตร ผสมดินปลูก เก็บไว้ทำง่ายๆไม่ต้องซื้อ ปลูกพืชได้ทุกอย่าง

การปลูกต้นไม้ ปลูกพืชต่างๆให้เจริญงอกงามนั้น ดินปลูกสำคัญมาก ๆ หากดินปลูกไม่มีสารอาหารหรือเป็นดินไม่ดี รากของต้นไม้ไม่สามารถเดินไปสะดวกได้  ก็จะทำให้พืชโตช้า หรือบางทีดินไม่ระบายน้ำก็ทำให้รากเน่าตายได้เหมือนกัน

วันนี้เรามี 15 สูตรปรุงดินปลูก มาให้ทุกคนได้ เ ลื อ ก นำไปปรับใช้กับการปลูกต้นไม้ของตัวเอง แต่ละสูตรนี้ทำง่ายผสมง่ายเป็น มื อ ใ ห ม่ ก็ทำได้เหมือนกันจ้า

1 สูตรปรุงดินสำหรับพืชอวบน้ำ

สำหรับคนที่นิยมปลูกไม้อวบน้ำ เวลาจะปลูกให้ใช้วัสดุปรุงดินเหล่านี้ โดยจะมีดินร่วนที่ผึ่งแดดแห้งแล้ว 7 วัน เอามา 2 ส่วน ผสมเข้ากับถ่านป่น 1 ส่วน ทรายหยาบ 3 ส่วน ปูนขาวเล็กน้อยและใบก้ามปูอีก 1 ส่วน ผสมเข้าด้วยกันแล้วปลูกได้เลย

2 สูตรใบขี้เหล็กผสมใบกระถินแค จามจุรี และโสน

โดยให้เอาใบไม้lหล่านี้มาตากให้แห้งหรือเป็นใบที่ร่วงลงมาจากต้นแล้ว เอามากอง ๆ รวมกัน จากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มชื้น ใน 10 วัน

ใบไม้เหล่านี้จะเริ่มชื้น แล้วเราก็เอามาผสมกับดินปลูกได้เลยหรือจะนำไปโรยใต้โคนต้นไม้ก็ได้ จะ เ ป็ น ดิ น ที่มีคุณภาพมาก ๆ และผสมเข้ากับปุ๋ยคอกยิ่งช่วยบำรุงต้นไม้ได้ดี

3 สูตรสำหรับการปลูกเฟิร์น

จะใช้วัสดุปลูกเป็นดินร่วนจำนวน 1 ส่วน ผสมเข้ากับใบก้ามปู 1 ส่วน ทรายละเอียด 1 ส่วน ปุ๋ยคอกเก่า ½ ส่วน และปูนขาว ¼ ส่วน เฟิร์นจะชอบมากมีสารอาหารเยอะ

4 สูตรสำหรับปลูกปาล์ม โกสน เบญจมาศ

จะใช้ดินร่วมผสมเข้ากับทรายหยาบ ปุ๋ยคอกเก่า ๆ กระดูกป่นนิดหน่อย ผสมเข้ากันแล้วนำไปปลูกได้เลยจะช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้เร็ว

5 สูตรดินปลูกสำหรับคล้า และมารานต้า

จะใช้เป็นทราย 2 ส่วน ดินร่วนจำนวน 2 ส่วน แกลบ 1 ส่วน ขุยมะwร้าว 2 ส่วนปุ๋ยคอก 1 ส่วน ผสมให้เข้ากันดีแล้วเอามาปลูกคล้าจะช่วยเติบโตได้ดีมาก ๆ คล้าจะมีใบสวย

6 สูตรดินปลูกสำหรับบอนว่าน ดาดตะกั่ว

จะใช้เป็นทราย 4 ส่วน ดินร่วน 6 ส่วน ปุ๋ ยคอก 1 ส่วน และใบมะขาม 1 ส่วน จะใช้สำหรับการปลูกบอน ทำให้เจริญเติบโตได้เร็ว

7 สูตรสำหรับการปลูกทั่วไป

จะใช้เป็นlปลือกถั่วลิสงเอามากอง ๆ รวมกันเลยแล้วหมั กไว้ประมาณ 3 สัปดาห์ จะทำให้เปลือกยุ่ย ก่อนจากนั้นนำไปรองก้นหลุมก่อนจะปลูกต้นไม้ต่าง ๆ จ ะ ช่ ว ย ทำให้ดินร่วน พืชเจริญเติบโตได้ดี

8 น้ำซาวข้าว

ง่าย ๆ เลยเอาน้ำที่ได้จากการซาวข้าวมารดต้นไม้ ต้นผักต่าง ๆ จะทำให้ผักเติบโตได้เร็ว ส ว ย ง า ม อย่างมาก

9 สูตรละอองข้าวทำน้ำหมักชีวภาพ

โดยจะใช้ละอองข้าวที่เกิดจากการขัด สีนั่นเอง เอามาแช่น้ำไว้ก่อน 2 วัน แล้วก็จะได้น้ำหมัก ชี ว ภ า พ สำหรับการรดต้นไม้ ช่วยบำรุงทั้งใบและดอก

10 สูตรดินปลูกเปลือกกล้วยหั่น

ก็เอา เ ป ลื อ ก กล้วยมาหั่นให้เป็นท่อน ๆ จากนั้นก็ค่อยเอาไปตากแดดก่อนให้แห้งแล้วก็นำไปผสมเข้ากับดิน แล้วนำไปปลูกต้นไม้ได้ทุกชนิดเลย โดยเฉพาะไม้ดอก จะบำรุงให้ดอก สวยสดงดงามมาก

11 ผสมดินปลูกต้นไม้ทั่วไป

ก็จะใช้เป็นดินร่วน 1 ส่วน ปุ๋ยหมัก1 ส่วน และเศษใบไม้ผุ 1 ส่วน ผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีจากนั้นก็เอาไป ป ลู ก ต้ น ไม้ได้เลย

12 สูตรดินปลูกไม้ดอกในกระถาง

จะใช้เป็นดินใบก้ามปู 1 ส่วน ดินร่วน 1 ส่วน ปุ๋ยคอกเก่า 1 ส่วน กาบมะwร้าวสับ 1 ส่วน แล้วเอาไปปลูกไม้ดอกเลย จะได้ดอ กสวยมาก ๆ

13 ดินปลูกใช้ผักตบชวา

โดยจะเอาทั้งต้นเลยแล้วทำการสับ ๆ ให้เป็นท่านเล็ก ๆ แล้วทิ้งไว้สัก 2 – 3 วัน ราดน้ำปุ๋ยคอกลงไปแล้วหาอะไรมาคลุมไว้สัก 10 วัน จ า ก นั้ น ก็ค่อยเอามาใช้ปลูกต้นไม้ได้เลย

14 สูตรดินปลูกใช้ใบมะขาม ใบมะกอกไทย

รวมถึงใช้ใบชมพูด้วยเอามาหมั กเข้าด้วยกันแล้วเก็บใส่ในถุงดำปิดปากถุงให้แน่นแล้วทิ้งหมั กไว้ 7 วัน แล้วก็เอาไปใช้ ป ลู ก ต้นไม้ประดับได้เลย ปลูกบอนสีก็งามไม่เบา

15 สูตรดินปลูกต้นโป๊ยเซียน

ก็จะใช้เป็นเปลือกถั่วและใบทองหลวงหรือใบก้ามปู 2 ส่วน ผสมเข้ากับถ่านป่น 1 ส่วน ดินขุยผสมแกลบ ทรายหย าบ 1 ส่วน และอิฐมอญทุบเล็ก 2 ส่วน

ทั้งหมดนี้เป็นส่วนผสมดินปลูก ที่ทุกคนสามารถเลือกนำไปใช้ได้เลย แต่ว่าจริง ๆ แล้ววั ส ดุ ปลูกนั้นเราปรับใช้เองตามความlหมาะสมได้ อาจจะไม่ต้องตรงตามสูตรทุกอย่างก็ได้

เราปรับตามวัสดุที่เรามีและให้ปุ๋ ยต้นไม้ด้วยก็จะทำให้ต้นเจริญเติบโตเหมือนกัน เ วลาปลูกต้นอะไรจะต้องศึกษาด้วยว่าชอบดิน ชอบน้ำ ชอบแดดแบบไหนเราจะได้ปลูกได้ดีและดูแลได้ถูก

เรียบเรียงโดย คนบ้านนอก