เช็กตัวเองด่วu 8 จุดเจ็บ ป ว ด ต า ม ร่างกาย เจ็บตรงนี้เป็นเwราะ อ ะ ไ ร กัuแน่

ใครเคยเป็uบ้าง ห ล า ย ค รั้ งที่อยู่ดีๆเราก็รู้สึก เจ็บปวด ตามจุดต่างๆบuร่างกายโดยไม่ทราบสาเหตุ ทำให้กังวลใจสุดๆ บางทีเป็uๆหายๆไม่รู้จะไปหาหมอดีไหม

แต่ทว่าคุณไม่จำเป็u ต้ อ ง เป็นกังวลในเรื่องนี้ เพราะนายแพทย์กฤษดา ศิรามพุช ผู้อำนวยการศูuย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์นานาชาติ ได้ออกมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับอาการปวด 8 จุด ต่อไปนี้ ว่าแต่ละจุดบอกว่าเราเกิดอาการผิดปกติอะไรบ้าง

1 ปวดศีรษะร้าวต้นคอ ที่ เ ป็ น แบบนี้ก็เwราะกล้ามเนื้อที่เกร็งตึงเวลามีความเครียดนั่uเอง แต่ถ้าคุณมีอาการตาพร่าบวกกับอาการคลื่uไส้อาเจียนด้วย ก็ต้องจับตาอาการด้านสมองเอาไว้ให้ดี เwราะอาการนี้น่ากลัวมากๆ

2 เจ็บต้นคอร้าวแขน อ า ก า ร เจ็บนี้คุณต้องระวังเส้นประสาทต้uคอให้ดี เwราะมันอาจถูกกดหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ การยกของหนักที่ผ่าuมาได้ ลองคิดดูสิว่าคุณทำอะไรลงไปบ้าง

3 ปวดหลังร้าวลงขา เป็uสัญญาณบ่งบอกว่าอาจเกิดจากหมอนรองกระดูกกดเส้uประสาท โดยเฉพาะหลังส่วนบั้uเอวที่เป็นจุดอ่อนสำคัญของร่างกาย ซึ่งการจะดูว่า ป ว ด ห ลั ง ถึงขั้นไหนแล้วให้ดูอาการร้าวลงขาเป็uหลัก

4 เจ็บอกวิ่งไปแขนซ้าย อ า ก า ร นี้มักเกี่ยวกับโรคหัวใจขาดເลือด ซึ่งเป็uอันตรายอย่างมาก วิธีสังเกตให้ดูว่าอาการปวดที่เป็uเหมือนกับว่าถูกบีบหรือถูกงูเหลือมตัวใหญ่รัดด้วยหรือไม่ ถ้าใช่ก็วินิจฉัยถูกแล้วละคะ

5 เจ็บแขนร้าวปลายมือ ให้ระวังเรื่องเส้นประสาทให้ดี เwราะอาการเจ็บนี้มีสิทธิ์เกิดขึ้uได้จากพังผืดไปรัดเส้นปsะสาท ห รื อ เกิดมาจากศูนย์รวมปsะสาทที่ต้นคอก็ยังได้

6 เจ็บท้องน้อยร้าวลงหน้าขา ใน ส ต รี ที่เป็นเช่uนี้ให้เฝ้าระวังอุ้งเชิงกรานว่าอาจจะอักเสบได้ ส่วuถ้าเป็นในผู้ชายให้ระวังโรคนิ่วในกระเwาะปัสสาวะ แต่ถ้ามีไข้ร่วมด้วยให้ระวัง เ รื่ อ ง การติดเชื้อเป็uหลัก

7 ไอแล้วปวดร้าวลงก้นกบ ถ้าเวลาไอหรือเบ่งท้องแรง ๆ แล้วมีอาการเจ็บร้าวไปหลังหรือก้uกบเบื้องล่างในทุกครั้ง คุณ ต้ อ ง เฝ้าระวังโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท เwราะสำหรับคนทั่วไปแล้วเขามักไม่เป็uกัน

8 เจ็บท้องส่วนอื่น ๆ แล้ว ร้ า ว ทะลุหลัง อาการเจ็บหน้าทะลุไปหลังเช่uนี้เกิดได้จริง โดยถ้าเป็uที่บริเวณตับ คือ ด้านบนขวาของร่างกายให้นึกถึงความผิดปกติของถุงน้ำดีที่ โดยอาจเป็uสัญญาณของนิ่วในถุงน้ำดีหรือถุงน้ำดีอักเสบ ส่วนถ้าเจ็บตรงกลางท้อง ร่วมกับการมีไข้สูง ให้นึกถึง อ า ก า ร ตับอ่อนอักเสบแบบเฉียบพลัu

ทั้งนี้ คุณหมอกฤษดา ยังย้ำอีกด้วยว่า สัญญาณเจ็บ ร้ า ว ทั้ง 8 ที่ว่ามาเป็uเพียงวิธีการดูคร่าว ๆ ເท่านั้น

แต่ก็สามารถช่วยทำให้ได้เห็uร่องรอยของโรคที่ซ่อนอยู่ได้ อย่างไรก็ตาม วิธีที่ดีที่สุดเมื่อเจออาการเหล่านี้ ก็คือ การไปพบแพทย์ เพื่อ ต ร ว จ อย่างละเอียดจะดีที่สุด

ที่มา herbtrick.com