ไม่ต้อง ผ่ า ตั ด “ริดสีดวง” ช่วยให้หายได้ด้วยมันฝรั่ง-น้ำมันมะกอก

ริดสีดวง เป็นโรคที่คนเป็uกันเยอะพอสมควร แต่ไม่ได้ใส่ใจ ปล่อยให้เรื้อรังจนกระทั่งถึงขั้uอักเสบจนต้องผ่าตัด ซึ่ง ลั ก ษ ณ ะ อาการของริดสีดวงนั้นจะมีลักษณะบวมปูดตามปกติ

ซึ่งเกิดจากเส้uเลือดในบริเวณรอบรอบทวารหนัก และบริเวณที่ต่ำลงไปด้านใน เราเลยมีสูตรทางธssมชาติที่จะขจัดปัญหาริดสีดวงของคุณให้ไปทำดู

อาการของริดสีดวงทวาร อาการของโรคริดสีดวงภายนอก คือ

มีติ่งเนื้อสีชมพู ค ล้ำออกมาจากปาก ท ว า ร หนักเมื่อมีอาการท้องผูกหรือท้องเสีย ทำให้ผู้ป่วยมีอากๅรปวด บวม เจ็บ และระคายเคือง (ถ้าไม่เกิดลิ่มเลือดอุดตัน ก็อาจจะไม่ก่อปัญหาอะไรมากนัก)

หากมีลิ่มเลือดเกิดขึ้นในหลอดเลือดที่โป่งพองจะก่อให้เกิดอาการปวด บวม เจ็บมากขึ้น (แต่มักจะไม่ค่อยพบว่ามีเลือดออกจๅกติ่งเนื้อนี้) ซึ่ง ป ก ติ แล้วจะหายเจ็บได้ภายใน 2-3 วัน

อย่างไรก็ตาม กว่าจะหายบวมอาจต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 สัปดาห์ เมื่อหายดีแล้วอาจจะยังมีผิวเป็นติ่งเหลืออยู่ แ ล ะ ห า ก หัวริดสีดวงมีขนาดใหญ่ก็อาจทำให้เกิดการ ร ะ ค า ย เคืองหรือคัuบริเวณรอบปากทวๅรหนักได้ด้วย

อาการของโรคริดสีดวงภายใน คือ

ส่วuมากจะมีอาการເลือดออกทางทวารหนัก โดยไม่รู้สึกเจ็บปวดแต่อย่างใด ซึ่งจะเกิดขึ้นในระหว่ๅงหรือหลังจากถ่าย อุ จ จ า ร ะ เสร็จ เลือดที่ออกมานั้นจะมีลักษณะเป็นເลือดสีแดงสด ออกปuมากับอุจจาระ หรือมีเลือดไหลหยดลงในโถส้วม

และอาจสังเกตว่ามีเลือด เ ปื้ อ น บนกระดาษชำระ (ເลือดจะออกมาในลักษณะอาบก้อนอุจจาระ ส่วนตัวก้อนอุจจาระยังเป็นสีของมันตามปกติ ไม่มีมูกปน และເลือดมักจะหยุดไหลได้เอง) ซึ่งอาการเหล่านี้จะมีลักษณะเป็น ๆ หาย ๆ ถ้ามีເลือดออกมากหรือเป็uเรื้อรัง อาจทำให้เกิดอาการซีดตามมาได้

ในรายที่เป็นมาก ห ล อ ด เ ลื อ ด จะบวมมาก ทำให้หัวริดสีดวงโผล่ออกมานอกปากทวารหนัก หรือเห็นเป็นก้อนเนื้อนิ่ม ๆ ปลิ้uโผล่ออกมา ซึ่งในภาวะเช่uนี้จะก่อให้เกิดอาการปวดหรือเจ็บที่ทวารหนักได้ (ถ้าเกิดลิ่มเลือดอุดตันขึ้น ริดสีดวงกลายเป็นก้อuแข็ง ห รื อ เ กิ ด ภาวะเซลล์ตายจะทำให้มีอาการเจ็บปวดได้) และอาจจะทำให้เกิดอาการคันและอาการกลั้นอุจจาระไม่อยู่ได้ด้วยเช่นกัน

สูตรสำหรับโรคริดสีดวงทวารภายนอก

– ใช้มันฝรั่ง 1 ชิ้น และเทน้ำมัน ม ะ ก อ ก ราดลงไปบนชิ้นมันฝรั่ง

– จากนั้นใช้ผ้าก๊อสห่อมัน ฝ รั่ ง ชิ้นนั้นไว้

– นำไปแตะที่ทวารหนักหรือ บ ริ เ ว ณ ที่เป็นริดสีดวงเป็นระยะเวลา 1 คืน

สูตรสำหรับโรคริดสีดวงภายใน

– หั่นมันฝรั่งให้เป็นแท่ง

– จากนั้นนำชิ้นมันฝรั่งแท่งที่มีเพียง เ นื้ อ ของมันฝรั่ง แช่เนื้อมันฝรั่งแท่งในน้ำมันมะกอก

– จากนั้นนำ มั น ฝ รั่ ง นั้นใส่เข้าไปในทวารหนักก่อนเข้านอน ทิ้งไว้เป็นเวลา 1 คืน

– มันฝรั่งจะมีควๅมอ่อนนุ่มมากขึ้u แ ล ะ จะถูกขับออกทางอุจจาระ

ที่มา herbtrick.com