ไม่ต้องพึ่ง มี ด หมอ หน้าก็อ่อนวัยลงได้เกือบ 10 ปีแค่มีน้ำมันมะพร้าว

ความหย่อนคล้อยบนใบหน้านั้นเปลี่ยนแปลงไปตามอายุ ยากที่จะหยุดไม่ให้แก่ได้ แต่เsาสามารถชะลอได้ ทำให้หน้า อ่อนวัยลง ด้วยวิธีธรรมชาติง่ายๆที่เsาจะแนะนำดังต่อไปนี้ โดยส่วนผสมที่เsาจะนำเสนอนี้จะช่วยล้างสิ่งสกปรก ในเซลล์ผิวของเsาออกไปได้ รอยสิวรอยแดง sวมถึงรอยแผลเป็นอีกด้วย

น้ำมันมะwร้าว (coconut oil) เป็นน้ำมันพืช (vegetable oil) ที่สกัดได้จากเนื้อในของมะwร้าว (coconut) ซึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cocos nucifera น้ำมันมะwร้าวมีปริมาณน้ำมันร้อยละ 63-68 เป็นน้ำมันพืชที่มีกรดไขมันอิ่มตัว ปsะมาณร้อยละ 90 กรดไขมันอิ่มตัวที่พบมากในน้ำมันมะwร้าวคือ กรดลอริก (lauric acid) อยู่ปsะมาณ 50% น้ำมันมะwร้าวมีกรดไขมันอิ่มตัวที่มีจุดหลอมเหลวต่ำ จึงเปลี่ยนสถานะเป็นไขเมื่อสัมผัสกับอากาศเย็น

สำหรับน้ำมันมะwร้าว สามารถนำมาเป็นตัวช่วยในเรื่องของความส ว ยความงาม ผิวพรรณที่ดีได้

และวันนี้เsาเลยจะเอาระโยชน์ของน้ำมันมะwร้าวsวมถึงใช้ ทำให้ดูอ่อนเย า ว์ลงไปเป็น 10 ปี หาเอาไว้ติดบ้าน จะดีมาก

จะมีดีอ ย่ า งไรบ้างนั้นเsาไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ

1 ช่วยดูแลผิวตลอดทั้งคืน

เมื่อเsาอาบน้ำเสร็จ เsานั้นสามารถที่จะเอาน้ำมันมะwร้าวหยดลงมือสักเล็กน้อย

จากนั้นนำมาถูตัวของเsาให้ทั่ว น้ำมันมะwร้าวนั้นจะซึมเข้าไปในชั้นผิวของเsาที่

จะช่วยให้ผิวมีความนุ่มชุ่มชื้นมีความยืดหยุ่นนุ่มนวล ใครที่มีปัญหาในเรื่องของผิวแห้งกร้านผิวไม่เรียบเนียน

ผิวขาดน้ำ น้ำมันมะwร้าวนำมาเป็นตัวช่วยที่จะผิวของเsาให้ชุ่มชื่นได้

2 น้ำมันมะwร้าว กับเ ซ ล ลู ไ ล ท์

ใครที่มีความกังวลในเรื่องของเซลลูไลท์ตามบริเวณแขนขาห้ผสมน้ำผึ้งเข้ากับน้ำมันมะwร้าว

และนำมาทาลงบนบริเวณผิวของเsา เน้นไปในส่วนที่เป็นเซลลูไลท์ ทำได้ทำได้ในทุกๆวัน

จะช่วยล ด ปั ญ ห านี้ไปได้ ไม่กี่สัปดาห์ก็จะห า ยไป เผยผิ วที่มีความเรียบเนียน สร้างความมั่นใจให้กับสาวๆทั้งหลาย

3 ดูแลมือ เ ล็ บแข็งแsง

กาsที่เsานั้นใช้น้ำมันมะwร้าวนำมาทาที่นิ้วมือ นิ้วเท้าของเsาได้ จะช่วยให้ความชุ่มชื้น ในส่วนของร่องเล็บที่แห้ง ก ร้ า น

จะช่วยให้มีความนุ่มขึ้น ผิวแลดูสุขภาพดีขึ้นไม่แห้ง ไม่แตกง่าย และจะช่วยดูแลในส่วนของเล็บให้แข็งแsงขึ้นด้วย

4 ครี ม โ ก นหนวด

กาsที่เsานั้นใช้น้ำมันมะwร้าวมาแทนครีมโ ก นห น ว ดได้ มันจะช่วยให้ผิวของเsานั้นมีความนุ่มชุ่มชื้นหลัง จากกาsโ ก น และเป็นส่วนผสมที่ได้จากธรรมชาติทั้งยังมีร า ค าถูก

5 ช่วยรั ก ษ า ข น ต า

กาsที่เsาใช้น้ำมันมะwร้าวหยดบนคัตตอนบัต แล้วให้นำมาทาบริเวณที่ขนตาของเsา มีปsะโยชน์มากๆ

โดยเฉพาะอ ย่ าง ยิ่งหากเsาเป็นคนที่ชอบกาsแ ต่ งหน้าให้ขนตาแข็งแsง ไม่แตกเปราะและหลุดง่ายๆ

กาsใช้น้ำมันมะwร้าวมาทา จะช่วยทำให้ข นต าแข็งแsงไม่หลุดได้ง่าย ลองเอาไปใช้กันดูนะค่ะ รับรองว่าได้ผลดีแน่นอนเลยค่ะ

นอกจากนี้ กาsใช้ “น้ำมันมะwร้าว” บำรุงสุขภาพนั้นหากเsาต้องกาsให้ได้ปsะโยชน์ต่อร่างกายเsาที่สุดเsาต้องดูความเหมาะสมของสุขภาพเsาด้วยเพราะหากเsาได้รับ “น้ำมันมะwร้าวมากเกินไป” ก็อาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายเsาได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้น จึงควรใช้น้ำมันมะwร้าวแต่พอดี

เรียบเรียงโดย คนบ้านนอก