กินมาตั้งนานเพิ่งจะรู้ สำหรับใครที่ชอบกินเมนูชะอมต้องอ่าน

ต้นชะอม เป็นไม้พุ่มขนาดย่อม มีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ ลำต้นและกิ่งก้านจะมีหนามแหลม ส่วนลักษณะของใบชะอมเป็นใบประกอบสีเขียวขนาดเล็ก มีก้านใบย่อยแตกออกจากแกนกลางใบ มีลักษณะคล้ายกับใบส้มป่อยหรือใบกระถิน ใบอ่อนจะมีกลิ่นฉุน ใบย่อยมีขนาดเล็กออกตรงข้ามกัน คล้ายรูปรีประมาณ 13-28 คู่ ปลายใบแหลมขอบใบเรียบ ใบย่อยจะหุบในเวลาเย็น และแผ่ออกเพื่อรับแสงในช่วงกลางวัน ส่วนดอกชะอม มีขนาดเล็กออกตามซอกใบ มีสีขาวถึงขาวนวล

เ ม นู อ ร่อยคู่ครัวของหลายๆบ้าน อาจมีชะอมเป็นหนึ่งในเมนูโปรด รู้ไหมว่าผักชนิดนี้นอกจากจะมีรสชาติอร่อย เป็นเอกลักษณ์เอามาป รุ งอ า ห า รอะไรก็อร่อยแล้ว ยังมีป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อร่างกายมากมายหลายข้อเลยทีเดียว

สรรwคุณของชะอม

ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ เนื่องจากมีวิตามินเอสูง

ยอดชะอมช่วยลดความร้อนในร่างกายได้

ผักรสมันอย่างชะอมมีสรรwคุณเป็นยาอายุวัฒนะ

ช่วยในการขับถ่าย ป้ อ ง กั น โ ร ค ท้องผูก

รากชะอมนำมาฝนกินช่วยแก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ปวดท้อง และช่วยขับลมในลำไส้

มีส่วนช่วย บำ รุ ง เส้นเอ็น

ช่วยแก้อาการลิ้นอักเสบเป็นผื่นแดง

ป ร ะ โ ย ช น์ ของชะอม

1 ในชะอมมีธาตุเหล็กที่ช่วย บำ รุ ง เ ลื o ด และทำให้การไหลเวียนของ เ ลื o ด เป็นปกติ

2 ชะอมมี ฟอสฟอรัส ซึ่งเป็นตัวการทำหน้าที่เสริมให้วิตามินบีต่างๆ สามารถทำงานได้อ ย่ า ง มีประสิทธิภาwมากยิ่งขึ้น ช่วย บำ รุ ง ร่างกายได้ดีขึ้น

3 การทานชะอม สามารถสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ทำให้ร่างกายสามารถต้านทานเ ชื้ อ โ ร คได้ ทำให้ร่างกายแข็งแรง ไม่ป่ ว ยบ่อย เพราะชะอมมีวิตามินอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้ า งสูง

4 ชะอมสามารถต่ อต้ า นการเกิด โ ร ค ม ะ เ ร็ งได้ แถมยังช่วยลดการเกิดโ ร ค หั วใ จได้ เพราะ มีส า รสำคัญที่ชื่อว่า เบต้าแคโรทีน

5 เบต้าแคโรทีน ที่มีอยู่ในชะอม จะช่วย บำ รุ ง ผิวพรรณให้สวยใส และดูอ่อนเ ย า ว์เสมอ

6 ชะอม มีส่วนช่วยให้ผมของเราสวยเงางาม ไม่แห้งแตกปลาย มีส ร ร พ คุ ณ บำ รุ ง เส้นผม

7 รากชะอมนั้น มีส ร ร พ คุ ณทาง ย าที่สามารถแก้ท้ อ ง อื ด ท้องเฟ้อได้ และการทานชะอมจะช่วยขั บล มในก ระ เ พ าะได้ด้วย รั ก ษ าอาการแน่นท้องได้

8 ในชะอมจะมีเส้นในอาหารต่างๆที่ร่างกายต้องการ ซึ่งจำเป็นต่อระบบขั บถ่ าย สามารถทานเป็นย า แก้ ท้องผูกได้

9 การทานชะอมเพื่อช่วยขั บล มใน ลำไ ส้ หรือ เพื่อบรรเทาอาการป ว ด ท้ อ ง เ สี ย ว ท้ องได้ดี

10 บำ รุ ง และรั ก ษ า เ ส้ น เ อ็ นของร่างกายให้ไม่เสื่อมเร็ว ช่วยให้เ ส้ นเ อ็ นแข็งแรง

11 มีแคลเซียมสูง ทำให้สามารถช่วย บำ รุ ง กระดู ก และ ฟั นให้แข็งแรง

12 การทานชะอมสามารถช่วยรั ก ษ า อากา รลิ้ นอั ก เ ส บ และเป็นผื่ นได้

13 ในชะอมจะอุดมไปด้วยวิตามินเอ ที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระได้ อย่ า ง มีประสิทธิภาwและยังช่วย บำ รุ ง สายตา

14 ยอดอ่อนของชะอมจะช่วยบรรเทา และลดความร้อนของร่างกายได้อ ย่ า งดี

สำหรับคุณแม่ที่เพิ่งมีบุตรอ่อน ไม่ควรรับประทานผักชะอม เพราะจะทำให้น้ำนมแม่แห้งได้

ที่มา: krustory

เรียบเรียงโดย คนบ้านนอก