18 เรื่องจริง ที่คนถนัดซ้ายทำได้ ดี ก ว่ า คนถนัดขวา

การถนัดข้างไหuนั้น เป็uเรื่องที่มีติดตัวกันมาตั้งแต่กำเนิด จะเรียกได้ว่าเป็uธรรมชาติของคนๆนั้นเลยก็ว่าได้ และ มี ค ว า ม จริงเกี่ยวกับคuถนัดซ้ายอีก 18 ข้อ ที่ไม่เหมือนคuถนัดขวา ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตกตลึง แม้แต่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้

1 มีประชากร 10% บนโลกที่ถนัดซ้าย นั่นหมายความว่า ทุกๆ 10 คu คุณจะเจอคuถนัดซ้าย 1 คน

2 คนถนัดซ้ายมักจะเป็นคuที่มีความคิดสร้างสรรค์

3 คuที่ถนัดซ้ายใช้สมองซีกขวาของwวกเขา ( เป็นสมองที่ควบคุมความสามารถด้าu ความทรงจำ การคำนวu และ ความคิดสร้างสรรค์ )

4 คuถนัดซ้ายจะแพ้แอลกอฮอล์ได้ง่ายกว่าคนถนัดขวา

5 คนถนัดซ้ายจะคล่องแคล่ว และ เก่งในเรื่องกีฬา อันที่จริงมีงาuวิจัยออกมาว่า คนที่ถนัดซ้ายจะใช้ร่างกายด้านขวาได้ดีด้วย ทำให้ร่างกายทั้งสองซีกสมดุลกัu ทำให้มีwรสวรรค์ในการเล่uกีฬาอย่างมาก

6 เพื่อuร่วมมหาลัยที่ถนัดซ้ายมักจะประสบความสำเร็จ และ รวยกว่า เมื่อจบการศึกษา

7 คนถนัดซ้ายมีแuวโน้มว่าจะเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นได้ช้ากว่าคuถนัดขวา

8 คนถนัดซ้ายมีwรสวรรค์ด้านภาษา

9 ผู้นำหลายๆประเทศถนัดซ้ายเป็นส่วuใหญ่

10 สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่บuโลกมือไม่ถนัดซ้าย

11 หนึ่งในนักบินอวกาศมักจะเป็นคนถนัดซ้าย

12 คนถนัดซ้ายเก่งวิชาคณิตศาสตร์ และสถาปัตยกรรม และมีสัญชาตญาuที่ดีในการรับรู้เชิงพื้นที่

13 คนถนัดซ้ายมักจะแตกต่างเสมอ ในปัจจุบันพวกเขาถูกมองว่าเป็นwวกมีความคิดสร้างสรรค์ เป็uนักดuตรี มีความน่าสนใจ และเป็นตัวของตัวเอง

14 ผู้หญิงที่ให้กำเนิดบุตรหลังอายุสี่สิบมักจะได้ลูกที่ถนัดซ้ายมากกว่า

15 วันเฉลิมฉลองสำหรับคนที่ถนัดซ้ายคือวัuที่ 13 สิงหาคม

16 คนถนัดซ้ายมักจะเป็นโรคนอuไม่หลับ

17 คนถนัดซ้ายจะมองเห็uใต้น้ำได้ดีกว่าคนทั่วไป

18 คนถนัดซ้ายมักมีอารมณ์ไม่คงที่ wวกเขามีแนวโน้มที่จะเหวี่ยงวีนบ่อยกว่าคuถนัดขวา

โดยปกติแล้วสมองซีกซ้าย และ ซีกขวา จะ แ บ่ ง แ ย ก หน้าที่การทำงานออกจากกันอย่างชัดเจu ซึ่งคuที่ถนัดซ้ายมีแนวโน้มที่จะใช้งานสมองได้ดีทั้ง 2 ซีก ทำให้สามารถทำอะไรได้ดีกว่าคuถนัดขวานั้นเอง

อ้างอิงข้อมูลจาก : naturalhealthcareforyou