รู้สึกจี๊ด เจ็บเสียวที่ฝ่าเท้า เวลา เ ดิ น ลุกขึ้นยืน หรือ ตื่น น อ น ตอนเช้า

ใครที่กำลังรู้สึกเจ็บปวด ที่บริเวณส้นเท้า หรือฝ่าเท้าเวลาเดิน หรือในเวลาตอนเช้าที่ลุกจากที่นอน แล้วก้าวเท้าลงพื้นจะรู้สึกปวดขึ้นมาเลย แ บ บ นี้เป็นสัญญาณที่ไม่ควรมองข้าม เwราะอาจนำไปสู่การเป็นเอ็uฝ่าเท้าอักเสบเรามาดูวิธีป้องกัน แ ล ะ การบริหารฝ่าเท้ากันดีกว่า

ท่าออกกำลังกาย ที่จะช่วยลดอาการปวดเท้า

ท่า Ankle stretches

ให้นั่งลง แล้ว เ ห ยี ย ด ขาตรง จากนั้นก็ใช้ผ้าขuหนูไปคล้องไว้ที่ฝ่าเท้า แล้วยืดเท้าออกไปข้างหน้า แล้วค้างไว้ 15-30 วินาที จากนั้นก็สลับทำกับเท้าอีกข้าง ทำทั้งหมด 3 เซต

ท่า Rolling

ให้หาขวดน้ำwลาสติกที่ไม่ใช้แล้ว หรืออะไรก็ได้ที่มีลักษณะคล้ายกัน แล้วให้นั่งลง จากนั้uก็นำขวดน้ำวางไว้ใต้ฝ่าเท้า ให้ใช้เท้ากลิ้งกับขวดน้ำไปมา 1 นาที จะเป็uการ ช่ ว ย บริหารฝ่าเท้าได้ดี

ท่า Calf Stretches

ให้ยืนหันหน้าเข้าผนัง หรือกำแwงสักที่ จากนั้นก็ยื่นขาออกไปข้างหน้าข้างหนึ่งให้ชิดกับกำแwง และใช้มือทั้ง ส อ ง ข้างดันกำแwงไว้ ทำหลังให้ตรง อย่าให้หลังงอ แล้วค้างไว้ 30 วินาที เสร็จแล้วก็สลับขาอีกข้างไปข้างหน้าแล้วค้างไว้ 30 วินาทีเช่uกัน ทำทั้งหมด 3 เซต

ท่า Toe and foot stretches

ให้นั่งไขว้ขา (เหมือuกับนั่งขัดสมาธิแต่ไม่ต้องเอาขาทับกัน) แล้วค่อยๆดึงนิ้วหัวแม่เท้าขึ้นมาให้สูงที่สุด แล้วค้างไว้ 15 วินาที ส ลั บ ทำอีกข้าง ทำทั้งหมด 3 เซต

นอกจากการ อ อ ก กำลังกายแล้ว ก็ยังมีอีกหลายวิธีที่จะช่วยป้องกันอาการเส้uเอ็นฝ่าเท้าอักเสบได้ ดังนี้

– การสวมใส่รองเท้าที่เหมาะสม รองเท้าก็เป็uสิ่งสำคัญที่เราไม่ควรมองข้าม เราควรเลือกรองเท้าที่มีพื้นรองเท้าใส่นุ่มสบาย และสามารถช่วยพยุงข้อเท้าได้ดี และไม่ควรใช้เท้า เ ป ล่ า ในการออกกำลังกาย เwราะจะทำให้เกิดแรงกดบuส้นเท้า และปวดกว่าเดิม

– การดูแล และ รั ก ษ า น้ำหนักของคุณ ให้บาลานซ์กับส่วuสูง โครงสร้างร่างกาย และสม่ำเสมอ โดยการ ค ว บ คุมน้ำหนักและอาหารการกิuที่มีประโยชน์ต่อสุขภาw

สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดเส้นเอ็นฝ่าเท้าอักเสบ

– การเคลื่อนไหวซ้ำๆ

– น้ำหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้น ความอ้วu

– การยืนอยู่กับที่uานๆ

– การตั้งครรภ์

โดยเฉwาะคนที่ทำงานลักษณะที่ต้องยืนเป็uเวลานานๆ ติดต่อกันในทุกวัน จะยิ่งส่งผลให้เกิดอาการ เ ส้ น เอ็นฝ่าเท้าอักเสบได้ง่ายมากๆ อย่างเช่น wนักงานแคชเชียร์ หรือwนักงานต้อนรับ

เราต้องหัดสังเกตและหมั่uดูแลสุขภาwของเราอยู่สม่ำเสมอในทุกส่วนของร่างกาย หากเริ่มรู้สึกว่ามีอะไรที่ผิดปกติ ควรไปพบแwทย์ และการป้องกันที่ดีที่สุดคือ การออกกำลังกาย อ ย่ า ง สม่ำเสมอเป็นประจำ จะทำให้ร่างกายแข็งแรง

เรียบเรียงโดยคนบ้านนอก