ไม่ยากถ้าอยากมีเงินออมหลายหมื่นใน 1 ปี ลองทำตามนี้ดู

วิ ธีออม เ งิ น ให้ได้หล า ยหมื่น ภายใน 1 ปี ทำได้ง่ายไม่ย ากอ ย่ างที่คิด

ข้าวของราคาแพง ค่าใช้จ่ายมีแต่จะเพิ่มขึ้น สินค้าก็มีแต่ขึ้นราคา แต่เงินเดือนไม่ยักขึ้นตาม สุดท้ายก็ต้องกู้หนี้ยืมสิน มีหนี้บัตรเครดิตพ่วงยาวเป็นวา เงินออมไม่ต้องพูดถึง

จริงๆ แล้วการออมเงินไม่ได้เป็นเรื่องยากนะคะ บางคนเป็นหนี้อยู่ก็ยังออมเงินได้ เพียงแต่ว่าเราจะต้องตั้งใจทำนิดนึงค่ะ

เ ค ล็ ดลั บใน ก า ร เก็บ เ งิ น ให้อยู่

1 ตั้งเป้าหมายใน ก า ร เก็บ เ งิ น

ก า ร สร้างเป้าหมายใน ก า ร ออม เ งิ น ให้ตนเอง จะช่วยให้เรามองเห็นผลลัพธ์ได้อ ย่ างเป็นรูปเป็นร่าง เช่นเก็บ เ งิ น ไว้สำหรับซื้ อบ้าน ซื้ อรถ ซื้ อคอนโด หรือไปท่องเที่ยวต่างประเทศ เมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะทำให้เรามีความมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จมากขึ้น

ออมเพื่อไว้ใช้ยามฉุกเฉิน

ออมเพื่อวัตถุประสงค์ ก า ร เ งิ น ตามจังหวะชีวิต

เช่น เก็บ เ งิ น เรียนต่อ เก็บ เ งิ น แต่งงาน เก็บ เ งิ น ดาวน์บ้าน หรือซื้อรถยนต์ เป็นต้น

ออมเพื่อเกษียณ

ออมเพื่อเกษียณเร็ว

2 พก เ งิ น สดติดตัวให้น้อยลง

ถ้าคุณเป็นคนที่มีเท่าไหร่ใช้หมด แสดงว่า ไม่ว่าจะมี เ งิ น มากหรือน้อยคุณก็จะใช้จนหมดอยู่ดี ลองเปลี่ยนเป็น ก า ร กด เ งิ น มาไว้ทีละน้อยและกำหนดใช้เป็นรายอาทิตย์ และบังคับตนเองให้ใช้ เ งิ น จำนวนนี้ให้อยู่ได้ถึงอาทิตย์ ลด ก า ร ใช้ เ งิ น ของตนเองลงแล้วจะทำให้เรามี เ งิ น เก็บมากขึ้น

3 ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

ในชีวิตของคนเราจะมีค่าใช้จ่ายไม่น้อย โดยเฉพาะคนที่ใช้ชีวิตซับซ้อน มีข้าวของเครื่องใช้มาก ต้องติดต่อกับคนค่อนข้างมาก ไม่ได้มีชีวิตเรียบง่ายแบบชาวบ้านทั่วไป จำเป็นต้องตรวจสอบค่าใช้จ่ายให้ละเอียด เนื่องจากต้องมีสักราย ก า ร ที่เสีย เ งิ น เปล่าทุกเดือนอย่างแน่นอน

ลอง คำนวณดูว่า ในแต่ละวันเราใช้จ่าย เ งิ น ไปกับอะไรบ้าง และมีสิ่งไหนที่ไม่จำเป็น ต้องซื้ อก็ได้ ก็ให้ลด ก า ร ใช้จ่ายส่วนนั้นเช่น ซื้ อ กาแฟเป็นแก้ว ก็อาจจะเปลี่ยนเป็น ก า ร ซื้ อแบบซองมาชง หรือทำอาหารกินเองมากขึ้นลด ก า ร ออ ก ไปกินข้าวนอ กบ้านให้น้อยลง จะช่วยให้ประหยัดได้ และยังมี เ งิ น เหลือเก็บเพิ่ มขึ้นอีกเยอะเลย

4 เอาชนะใจตนเอง

เรียกว่าเป็นสิ่งที่ย ากที่สุดแล้ วใน ก า ร ออม เ งิ น เนื่องจากปัญหาส่วนใหญ่ที่เก็บ เ งิ น ไม่ได้สักที ก็เนื่องจากเอาชนะใจตนเองไ ม่ได้นี่แหละอจะได้เก็บก็ใจอ่อนทุกที เนื่องจากฉะนั้นต้องสร้งาวินัย ก า ร ออมให้เกิดขึ้นกับตนเองให้ได้ เมื่อทำจนชินเป็นนิสัยแล้วเราจะออม เ งิ น ได้ง่ายขึ้น และไม่รู้สึกว่ามันย ากอีกต่อไป

5 เพิ่มเวลา ก า ร ตัดสินใจก่อนซื้ อ

หา กใครเป็นคนที่เวลาเห็นของที่อย ากได้ แล้วซื้ อทันที ลองเปลี่ยน มาเป็น ก า ร ให้เวลากับตนเองมากขึ้นอาจจะลองกลับไปตัดสินใจดูก่อนสักหนึ่งอาทิตย์ แล้วดูซิว่า ถ้าเราไม่ซื้ อของชิ้นนั้น

เรายังสามารถใช้ชีวิตได้ปกติดีหรือเปล่าใช้ชีวิตได้ลำบากขึ้นหรือเปล่า ถ้ายังใช้ชีวิตได้ปกติ ก็แสดงว่ามันยังไม่ได้จำเป็น ขนาดนั้น เนื่องจากของหล า ยชิ้นที่เราซื้ อมาบางครั้งก็ยังไม่ได้ใช้เลย

จริงๆ แล้วคนทุกคนสามารถเก็บออมเงินได้ทุกคนนะคะ เพียงแค่เราจะต้องตั้งใจสร้างวินัยในการออมเงินของเราให้ได้เสียก่อน ตั้งใจว่าจะเก็บเงินจริงจัง ตั้งเป้าหมายการออมเงินให้ตัวเอง แล้วใช้เป้าหมายนี้ล่ะค่ะในการเตือนตัวเอง เราก็จะสามารถเก็บออมเงินได้อย่างแน่นอนค่ะ

ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จกับการออมเงินนะคะ คนบ้านนอกขอเอาใจช่วยค่ะ

ที่มา forlifeth