ทานที่ไม่ใช้เงินแต่ได้บุญมาก ทุกคนทำได้เลยวันนี้ไม่ต้องรอ

ทานที่ไม่ใช้เงินแต่ได้บุญมาก ทุกคนทำได้เลยวันนี้ไม่ต้องรอ ยิ่งทำยิ่งได้บุญมากชีวิตดีมาก

ทำบุญไม่ต้องใช้เงิน

ให้ทาน เป็นการให้, การสละสิ่งของ สติปัญญา ความสามารถ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

รักษาศีล คือการรักษากาย วาจา ใจ ให้เป็นปกติ เช่น คิดดี พูดดี ทำดี ผลบุญข้อนี้จะทำให้เรากลายเป็นคน สุขุมรอบคอบในการทำงาน

เจริญภาวนา คือการฝึกจิตใจให้สงบด้วยสมาธิ เป็นการเตือนสติให้เรายึดมั่นในการประพฤติปฏิบัติชอบ

ในย ามที่เราลำบากเราแทบไม่มีกิน งานที่ทำทุกสิ่งตรงหน้ามีแต่ปัญหา แต่จิตยังเป็นกุศล อย ากสร้างบุญกุศล

หวังใจให้บุญที่ทำ กรร มดี ที่สร้าง หนุนให้จิตนั้นสะอาด เกิดปัญญาพบทางสว่าง และ อานิสงส์บุญนั้นหนุนนำเปลี่ยนแปลงชีวิต

ขอให้น้อมนำในสิ่งที่เรามี ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า บุคคลแม้ไม่มีทรัพย์สินเงินทอง

การบริจาคเงิน ทอง หรือของมีค่า คือวิธีทำบุญ ที่เราคุ้นเคยกันมานาน จนอาจลืมไปว่า ยังมีวิธีทำบุญอีกหลายแบบ ที่ส่งผลต่อจิตใจ ทำให้จิตใจผ่องใส และได้ผลบุญไม่ต่างกัน ถือเป็นวิธี ทำบุญโดยไม่ต้องใช้เงิน

ทาน 5 ประการ ได้แก่..

1 ใบหน้าเป็นทาน หมายถึง ใบหน้าเราที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม

การมอบรอยยิ้มที่จริงใจ ถือเป็นการทำบุญที่ง่ายที่สุด รู้ไหมว่า ทุกครั้งที่คุณมอบรอยยิ้มให้ใคร จะก่อให้เกิดความสุขในใจของผู้รับเสมอ ใครจะไปรู้ว่า บางทีบางครั้ง วันทั้งวันเขาอาจเจอเรื่องราวหนักหนามา แต่แล้วก็มีรอยยิ้มสดใสของคุณช่วยเป็นหนึ่งกำลังใจให้เขา รอยยิ้มเล็กๆ นี้ อาจช่วยเปลี่ยนวันเวลาแห่งความเศร้าหมองของเขาให้กลับมาสดใสอีกครั้งก็เป็นได้ ที่สำคัญคือความสุขที่คุณมอบให้ผู้อื่นนี้ก็ไม่ได้หายไปไหน แต่สะท้อนกลับมาเป็นบุญ เป็นความสุขใจแก่คุณด้วยเช่นกัน

2 คำพูดและวาจาเป็นทาน หมายถึง คำพูดที่ให้กำลังใจ คำพูดที่ชื่นชมและปลอบประโลมผู้อื่นให้มาก

นำพุทธวาจา ความรู้ที่มีประโยชน์ช่วยให้คนมีกำลังใจ ลุกขึ้นมาต่อสู้ชีวิตอีกครั้ง

3 จิตใจเป็นทาน หมายถึง สามารถเปิด อ กเปิดใจรับฟังความ ทุ ก ข์ กับผู้อื่น ด้วยความนอบน้อมและจริงใจ

จิตใจมีเมตตา กรุณา มีใจยินดีต่อบุญ ต่อกรร มดีของผู้อื่น มีการวางใจในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยธรรม

ทานย่อมมีพลังดึงดูดโน้นน้าว ช่วยให้ผู้ประสบ ทุ ก ข์ เห็นแสงสว่างโดยพลัน ให้อภัยทานแด่ทุกคนรอบข้างที่ล่วงเกินเรา

4 ดวงตาเป็นทานหมายถึง ใช้แววตาแห่งความหวังดี แววตาแห่งความโอบอ้อมอารีให้กับผู้อื่น

ดวงตาที่เห็นธรรมย่อมหนุนนำ เป็นที่พึ่งพิงของสรรพสัตว์ได้อย่ างแน่วแน่

การมองโลกในแง่ดีเป็นสิ่งที่ทำได้ง่าย อีกทั้งยังทำให้ใจของคุณรู้สึกเบาสบายขึ้นด้วย เพราะการมองโลกในแง่ดีนั้นทำให้คุณไม่นั่งจับผิด คิดร้าย และไม่เพ่งโทษใคร แม้ในยามที่คุณกำลังทุกข์เพราะคนอื่น การมองโลกในแง่ดีนี้จะช่วยให้คุณทุกข์ไม่นาน และมีความสุขมากขึ้น เมื่อใจสุข จิตก็เบาสบาย บุญกุศลก็จะบังเกิด

5 กายเป็นทาน สามารถใช้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้รอดพ้นภัยทั้งปวง

ช่วยงานของพระพุทธศาสนาให้สำเร็จลุล่วง แบ่งเบาภาระในกิจของวัด เป็นต้น

ที่มา : ธ. ธรรมรักษ์