ครั้งหนึ่งชีวิตลูกผู้ชาย!! กับการ บ ว ช ทดแทน w ร ะ คุณพ่อแม่

ครั้งหนึ่งชีวิตลูกผู้ชาย!! กับการ บ ว ช ทดแทน w ร ะ คุณพ่อแม่

ภาพประกอบบทความเท่านั้น

บ ว ช เป็นอีกหนึ่งกิจ ก ร ร ม ทาง w ร ะ พุทธ ศ า ส น า ที่กำหนดให้ผู้ชายที่อายุ 2O ปีขึ้นไป เมื่อมีความพร้อมที่จะเข้ามาอยู่ในใต้ร่ม w ร ะ ธรรม ศึกษาธรรมคำสอนที่ให้ละจากความวุ่นวายของโลกภายนอก

โดยคนไทยมีการสืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ครอบครัวไหนที่มีลูกชาย จะต้องมีการจัดเตรียมให้ บ ว ช เณรเมื่อยังอายุน้อยๆ เพื่อที่เมื่อโตมาจะได้ บ ว ช w ร ะ ได้

ภาพประกอบบทความเท่านั้น

ความเชื่อเรื่องการ บ ว ช นอกจากจะเพื่อสืบทอด พิ ธี ก ร ร ม ทาง ศ า ส น า แล้ว ยังถือว่าเป็นการทดแทนบุญคุณพ่อแม่ที่เลี้ยงดูมาอย่างยากลำบากอีกด้วย

โดยหวังว่าจะได้เกาะชายผ้าเหลือลูกชายไปขึ้นสวรรค์ เมื่อยามที่ตัวเองลาจากโลกนี้ไปแล้ว

ข้อห้ามสำหรับผู้ที่ต้องการมา บ ว ช

ผู้ที่มีอายุไม่ถึง 2O ปี (ยกเว้นกรณี บ ว ช เณร)

มีจิตใจที่ลังเล สับสนเกี่ยวกับ เ พ ศ ของตัวเอง

จิตใจ โ ห ด เ หี้ ย ม ทำร้ายและ ฆ่ า พ่อแม่ตัวเอง

ทำร้ายร่างกายและ ฆ่ า w ร ะ สงฆ์

บุคคลที่พูดจายุแยงให้ w ร ะ สงฆ์แตกคอกัน ทะเลาะกัน

เคย บ ว ช มาแล้ว แต่ปาราชิก (ทำผิด ก ฎ ของสงฆ์)

เป็น โ ร ค ติดต่อเรื้อรัง ไม่มีทาง รั ก ษ า หายขาด

บกพร่องทางร่างกาย พิการ ในทุกกรณี

มีคดีติดตัว ไม่ว่าจะเป็นลัก ข โ ม ย ฆ่ า ผู้อื่น

บุคคลที่พ่อและแม่ไม่อนุญาตให้ บ ว ช

ขอขอบคุณ https://horoscope.mthai.com/

ภาพประกอบบทความเท่านั้น

เครดิต : แผนกงานโครงการ