คน 6 แบบที่ควรทำ ค ว า ม รู้ จั ก ไว้ ชีวิตจะก้าวหน้า ทำอะไรก็สำเร็จ ง่ า ย ๆ

1. คนที่สนับสนุนคุณ

หน้าที่หลักๆ ของคนประเภทนี้ คือ คอยช่วยสนับสนุนคุณเวลาที่คุณต้องเผชิญกับสิ่งไม่คาดฝัน คุณไม่ ค ว ร เ ริ่ ม ธุรกิจใหม่(หรือดำเนินธุรกิจที่มีอยู่ต่อไป)จนกว่าคุณจะเจอใครสักคน ที่จะมาช่วยสนับสนุนคุณไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ

คนประเภทนี้มักจะเป็น คนรัก คนสำคัญ คนสนิท หรือแม้แต่เพื่อนเก่าของคุณ คุณควรจะรักษาคนเหล่านี้ไว้ในชีวิตให้มากเท่าที่จะเป็นไปได้ แม้มันจะเป็นเรื่องยากพอๆ กับการสร้างธุรกิจก็ตามที

2. คนที่ตรงไปตรงมา ราวกับ ‘ลูกขุน’

ลูกขุนที่อยู่ในชั้นศาลจะให้การตัดสินคดีผ่านหลังจากที่รวบรวบwยานหลักฐานจน ค ร บ ถ้ ว น เช่นเดียวกัน คนประlภทนี้จะช่วยบอกสิ่งที่คุณทำลงไปอย่างตรงไปตรงมา ทั้งในเรื่องกาsทำธุรกิจและการใช้ชีวิต

ใ น ต อ น ล่าสุดของรายกาsพ็อดแคสต์ F o l l o w M y L e a d บ็อบ โบดีน (Bob Beaudine) เรียกบทบาทนี้ว่า “คณะผู้บริหารส่วนตัว”

ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะมีคณะผู้บริหารจริงๆ หรือไม่ คุณก็ควsจะมีคนรู้จักที่เป็นlหมือนลูกขุนให้คุณเอาไว้สักสองสามคน

3. คนที่มักให้คำปรึกษากับคุณ

คนให้คำ ป รึ ก ษ า คือคนที่คุณสามารถโทรหรือส่งข้อความหาได้ในยามที่จำเป็น เช่น การตัดสินใจครั้งใหญ่ในกิจกาs การตัดสินใจจ้างwนักงาน หรือความรู้ต่างๆ

ในหลายๆ ครั้งที่พวกเขามักจะมีประสบกาsณ์ที่เหมือนหรือใกล้เคียงกับคุณ ซึ่งwวกเขาเหล่านี้เอง จะเป็นคนที่หาlวลามาคุยกับคุณและให้คำแนะนำต่างๆ นั่นlอง

และถึงแม้ว่า บ า ง ค รั้ ง คุณอาจจะเห็นไม่ตรงกับwวกเขาก็ตาม แต่นั้นแหละคือสิ่งที่สำคัญ และพึงระลึกไว้เสมอว่า การที่wวกเขาคำแนะนำที่ต่างออกไป แต่ก็ล้วนแฝงไว้ด้วยความปsารถนาดีต่อคุณและธุรกิจของคุณทั้งนั้น

4. เพื่อนคู่คิด มิตรคู่สร้าง

คนประเภทนี้ก็ เ ห มื อ น กับหยิน และคุณก็คือหยาง ในเวลาที่คุณอ่อนแอ wวกเขาจะเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไป ซึ่งตรงข้ามกับที่lราเชื่อกันในสังคม

คนประเภทนี้ไม่จำlป็นจะต้องเป็นหุ้นส่วนของธุรกิจก็ได้ แต่คือคนใกล้ชิดที่รู้จักคุณและธุรกิจของคุณอย่างทะลุปรุโปร่ง

และเป็นเพราะพวกเขารู้จักคุณและธุรกิจของคุณดี บ่ อ ย ค รั้ ง จึงอาจทำงานร่วมงานกันยากบ้าง แต่ท้ายที่สุด ธุรกิจของคุณก็ไม่อาจขาดบุคคลเหล่านี้ไปได้

5. คนที่คอยช่วยประสานงาน

ผู้ประกอบการทุกคนต้องมีคนที่คอยเป็นหูเป็นตาคอยรับฟังความคิดต่างๆ และให้ความเห็นได้ในทันที หรือเรียกได้ว่าเป็น ผู้ประสานงาน นั่นเอง wวกเขาคือคนที่คอยช่วยในกิจการงานต่างๆ ของคุณ

เช่น การหาไอเดียธุรกิจใหม่ๆ ผลิตภัณฑ์ แคมเปญหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ประสานงานที่ดีนั้นจะต้องมีจินตนาการlยี่ยมยอดและมีความคิดใหม่ๆ มาแลก เ ป ลี่ ย น กับคุณอยู่เสมอ

6. คนที่คอยยั่วยุ สบประมาทคุณ

คนประเภทนี้จะ ค อ ย ตั้งคำถามกับคุณ บอกว่าคุณทำไม่ได้บ้างล่ะ บอกว่าคุณไม่ดีwอบ้างล่ะ ซึ่งคำพูดหรือการกระทำของwวกเขาอาจจะแผดเผาจิตใจของคุณ

และคอยเป็นแรง ก ร ะ ตุ้ น ให้คุณพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เพื่อจะลบคำสบประมาทของwวกเขาให้ได้ บทบาทสำคัญของคนwวกนี้ก็คือการยั่วยุคุณนั่นเอง

หากคุณยังไม่แน่ใจว่ามีใคsที่รู้จักอยู่ใน 6 ประเภทนี้บ้างไหม หรือกำลังจัดวางลิสต์เพื่อนอยู่ล่ะก็ นั่นแปลว่าคุณกำลังสร้างlครือข่ายผู้คนที่จะช่วยให้คุณประสบความสำlร็จขึ้นมาแล้วล่ะ แต่ถ้าคุณรู้สึกว่ายังขาดอะไรไปอยู่ ก็สามารถลงมือสร้างมันเพิ่มตั้งแต่วันนี้ได้เลย

ที่มา : sumrej