วางน้ำแข็งไว้ตรงท้ายทอย มี ป ร ะ โ ย ช น์ เยอะมากลองทำดู

การแพทย์แผนจีนมีความเชื่อพื้นฐานที่ว่าพลังงานชี (Chi หรือ Qi) จะไหลเวียนผ่านไปทั่วร่างกายโดยเรียกเส้นทางนี้ว่า “เส้นเมอริเดียน” แพทย์ฝังเข็มและแพทย์ทางเลือกอื่นๆ ที่ใช้ยานี้เชื่อว่า การเจ็บป่วยเกิดขึ้นเมื่อบางสิ่งในร่างกายอย่างพลังงานชีไม่สมดุล โดยสิ่งนี้จะช่วยเพิ่มพลังงานชีภายในร่ายกายให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากการวางก้อนน้ำเเข็งลงบนท้ า ยทอยคุณ

1 ช่วยในการรั ก ษ าระบบย่อยอาหารของคุณ

2 ช่วยควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของคุณ

3 ช่วยในเรื่องการนอนหลับของคุณ

4 ช่วยในเรื่องของอาการป ว ด ป ร ะ จำ เ ดื อ น

5 ช่วยบ ร ร เ ท าอาการป ว ด หั ว ป ว ด ฟั น และป ว ดเมื่อยต ามร่างกาย

6 ช่วยในเรื่องของสุ ข ภ า พจิต

7 ช่วยในการรั ก ษ าปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับต่ อ ม ไ ท ร อ ยด์

8 ช่วยบ ร ร เ ท าอาการห วั ด

9 ช่วยในการรั ก ษ า โ ร คทางเดินห า ยใจ และโ ร ค ห ล อ ด เ ลื อ ดหัวใจ

วิ ธีการวางน้ำเเข็งลงบนจุดเฟิงฟู่ของคุณ

1 นอนคว่ำหน้า จากนั้นวางก้อนน้ำเเข็งไว้บนจุดที่ท้ า ยทอย ถือไว้เป็นเวลา 20 นาที

2 หากไม่สะดวกนอนคว่ำ สามารถใช้ผ้าพันเอาไว้แทนได้ โดยทิ้งไว้นาน 20 นาทีเช่นกัน

3 ในช่วง 30-40 วินาทีแรก อาจจะรู้สึกเย็น แล้วก็จะค่อยๆ อุ่นขึ้น ให้ทำต่อเนื่องไปจนครบเวลานะ

ทั้ง 3 ขั้ น ต อ นง่ายๆ นี้ สามารถทำได้เป็นประจำทุกวัน ในตอนเช้าก่อนทานอาหาร และทำตอนก่อนนอน ต ามต ารางดังนี้

– จันทร์ ทำตอนเช้า-เย็น

– อังคาร ทำตอนเช้า

– พุธ ทำตอนเช้า

– พฤหัส ทำตอนเช้า

– ศุกร์ ทำตอนเช้า-เย็น

– เส าร์ ทำตอนเช้า

– อาทิตย์ ทำตอนเช้า

ในช่วง 1-2 วันแรกที่ทำนั้น เราจะรู้สึกสบาย ผ่อนคล า ยขึ้นจนรู้สึกได้ เนื่องจากมีการหลั่งเอนดอร์ฟีน หรือส า รที่ทำให้รู้สึกมีค ว า มสุข

มีความเชื่อว่าคนเราสามารถปรับเปลี่ยนสุขภาพ อารมณ์ และเพิ่มพลังให้ร่างกายได้โดยการวางก้อนน้ำแข็งลงบนท้ายทอย นี่เป็นวิธีที่ง่าย รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นแพทย์แผนจีนที่คุณสามารถทำได้เองที่บ้าน

วิธีการนี้ไม่แนะนำสำหรับผู้ที่มีเครื่องกระตุ้นหัวใจ, ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์, ผู้ที่มีอาการลมชัก, และผู้ป่วยจิตเภท

ที่มา horoscopedaily99, line today, davidwolfe

เรียบเรียงโดย คนบ้านนอก