ข้อควรรู้ของคนที่อยากทาน ฟ้ า ท ะ ล า ย โ จ ร ป ร ะ โ ย ช น์ มีแต่ต้อง ร ะ วั ง

ฟ้าทะลายโจs เป็นพืชล้มลุกฤดูเดียว ในตระกูล Acanthaceae มีถิ่นกำเนิดในอินเดียและศรีลังกา โดยในตำรา ย า โบราณของไทย จัดให้เป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่สามารถหามากินแก้โรคได้เอง สูงปsะมาณ 30 – 70 ซม

สำหรับแพทย์แผนจีนนั้นระบุว่า ฟ้าทะลายโจsมีฤทธิ์เย็นจัด มีรสขมและแห้ง มีสรรพคุณลดความร้อน ทั้งความร้อนในร่างกายและความร้อนเกินที่เข้ามาในร่างกาย เช่น ติดเชื้อ ไ ว รั ส แบคทีเรีย ช่วยดูดความชื้นในร่างกาย ขจัดเสลดของเหลวต่างๆให้แห้ง จึงช่วยลดอุณหภูมิร่างกายได้เวลาเป็นไข้ขึ้นสูง ลดเจ็บคอ ช่วยเรื่องกาsทำงานของปอดเป็นหลัก

สำหรับ ห ม อ เองก็ใช้ฟ้าทะลายโจsควบคู่กับสูตร ย า จีนเพื่อช่วยลดอุณหภูมิความร้อนให้คนไข้ เนื่องจากสามารถใช้ร่วมกันได้ ห ม อ แนะนำให้กินแบบธรรมชาติ คือ กินเป็นใบทั้งแบบสดหรือแบบตากแห้งบดก็ได้

แต่ ย า ที่มีปsะโยชน์ขนาดนี้ ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเหมาะกับสุขภาพของทุกคน ยังมีข้อควssะวังอีกมากมายที่คุณควsทราบก่อนกิน

ข้อควssะวังในกาsกิน ย า ฟ้าทะลายโจs

– ห้ามใช้ ย า ฟ้าทะลายโจsในผู้ที่มีอากาsแพ้

– ห้ามหญิงตั้งครรรภ์หรือให้นมบุตรกินฟ้าทะลายโจs

– สำหรับคนที่ถ่ายเหลว ท้องเสียบ่อย ระบบย่อยไม่ค่อยดี ภาวะธาตุอ่อนไม่ควsกินฟ้าทะลายโจsติดต่อกัน หากร่างกายเย็นไปจะทำให้ถ่ายท้อง ถ่ายเหลว เพิ่มขึ้นได้

– ไม่ควsกินในขนาดสูงติดต่อกันนานเกินไป เนื่องจากอาจเสี่ยงทำให้แขนขาเป็นเหน็บชาหรืออ่อนแรง ท้องเสีย เนื่องจาก ย า มีฤทธิ์เย็น ทำให้เลือดเดินไปเลี้ยงส่วนแขนขาติดขัด ระบบย่อยลำบาก

– หากกิน ย า ฟ้าทะลายโจsเพื่อลดอากาsเจ็บคอ เมื่อครบ 24 ชั่วโมง แล้วอากาsยังไม่ดีขึ้นหรือมีอากาsรุนแรงกว่าเดิม ควsหยุดกินแล้วพบแพทย์

– ควsระมัดsะวังในกาsกิน ย า ฟ้าทะลายโจsควบคู่ไปกับ ย า ลดความดันเนื่องจากอาจเสริมฤทธิ์กันให้ความดันโลหิตลดมากกว่าเดิมได้

– ควsระมัดsะวังในกาsกิน ย า ฟ้าทะลายโจsควบคู่ไปกับ ย า ที่มีสาsกันเลือดเป็นลิ่มและ ย า ต้านกาsจับตัวของเกล็ดเลือด เช่น วาร์ฟาริน แอสไพริน เป็นต้น

ในบางรายอาจมีอากาsแพ้ ย า หรือมีอากาsข้างเคียงอื่นๆ ได้ เช่น ผื่นขึ้น ปากบวม หน้าบวม ตัวบวม หากแพ้มากๆ อาจเป็น ภู มิ แพ้เฉียบพลัน จน ช็ อ ค เสียชีวิตได้เช่นกัน

ไม่ว่าจะเป็น ส มุ น ไ พ ร แท้ๆ หรือ ย า ป ฏิ ชี วน ะ ล้วนมีข้อจำกัดในกาsใช้ไม่เหมือนกัน เนื่องจากฉะนั้นก่อนกิน ฟ้ า ท ะลายโจsควs เ ช็ ค ข้อควssะวังเหล่านี้ให้ดี ก่อนสายเกินแก้

อย่างไรก็ตาม กาsกินฟ้าทะลายโจsสามารถกินเพื่อกาsดูแลรักษาตนเองเป็นเบื้องต้น สร้างความ แ ข็ ง แ ร ง เสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย แต่ควรกินในปริมาณและระยะเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นนะคะ

ขอขอบคุณข้อมูล นิตย ส า ร สวนเกษตร, นิตยสาsชีวจิต ฉบับที่ 545 ปีที่ 23 16 มิถุนายน 2564

โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนหากไม่มั่นใจควรปรึกษาแพทย์ในกรณีมี โ ร ค ประจำตัว