วิจัยชี้ คนใช้เบอร์เดิมนานกว่า 10 ปี น่าคบมากกว่าคนที่เปลี่ยนเบอร์ใหม่บ่อยๆ

วิจัยชี้ คนใช้ เ บ อ ร์ เดิมนานกว่า 10 ปี น่าคบมากกว่าคนที่เปลี่ยน เ บ อ ร์ ใหม่บ่อยๆ “กาsเปลี่ยนหมายเลขโทรศัwท์มื อ ถื อ บ่อยครั้ง” สามารถสะท้อนถึงความน่าเชื่อถือของบุคคลได้ ดังนั้นกาsเปลี่ยนหมายเลขบ่อยครั้งก็เหมือนกับคนบางคนที่เปลี่ยนงานบ่อยๆ ดูไม่น่าเชื่อถือ ไม่จริงจัง

จากกาsสำรวจโดยสุ่มตัวอย่างจาก ประเทศจีน,สหรัฐอเมริกา,อังกฤษ,เกาหลีใต้,รัสเซียและประเทศเอเชียอื่น ๆ สามารถสรุปได้ว่าหากหมายเลขโทรศัwท์มื อ ถื อ ของบุคคลนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงมานานกว่า 10 ปี ก็สามารถตัดสินได้ว่านี่เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าคนเหล่านั้น ไม่ติด ห นี้ บุญคุณใครมากมาย ไม่ติด ห นี้ สินใครมากมาย ไม่กลัวคนอื่นจะหาเรื่อง เ ดื อ ด ร้ อ น มาให้เขา หรือไม่ก็คงจะจมปลักรักเก่า และหวังว่าเพื่อนเก่าหลาย 10 ปีจะสามาถติดต่อเขาได้ ใครที่ไม่เปลี่ยนหมายเลขโทรศัwท์แบ่งปันออกไป ฉันมีคุณสมบัติเพียงพอ

จากมุมมองทางด้านจิตวิทยา เมื่อคนเsากำลังทำบางสิ่งบางอย่างอยู่นั้นมักจะโน้มตัวไปหาสิ่งที่มีประโยชน์กับตนเองและจะพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นผลร้ายกับตนเอง

สำหรับคนที่มักเปลี่ยนหมายเลขโทรศัwท์บ่อยๆกับคนที่ชอบเปลี่ยนงานบ่อยๆนั้นมีความคล้ายคลึงกัน อาจเป็นไปได้ว่าหมายเลขโทรศัwท์นี้ทำให้เขาพบ ปั ญ ห า เช่น กาsล่วงละเมิดทางอารมณ์หรือกาsจงใจไม่ให้ผู้อื่นรู้หมายเลขนี้ ต้องกาsหนี ห นี้ เป็นต้น

และบางคนใช้หมายเลขเดิมเป็นเวลานานแล้วจะทำให้เกิดความผูกพัน บางคนจะมีความรู้สึกทางจิตวิทยาเหมือนเป็นที่พึ่งพาทางด้านจิตใจ หากไม่มีสถานกาsณ์พิเศษwวกเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงอย่างง่ายดาย

ทางที่ดีที่สุด “ไม่ควร” เปลี่ยนหมายเลขโทรศัwท์มื อ ถื อ บ่อยๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดและ ปั ญ ห า ที่ไม่จำเป็น

แต่บางคนเขาก็มีเหตุผลของเขานะ ซึ่งก็ได้บอกเอาไว้ว่า กาsเปลี่ยน เ บ อ ร์ มื อ ถื อ บ่อย อาจจะเป็นเพราะ

1 เปลี่ยนที่ทำงานใหม่

เช่นคนที่ต้องไปทำงานต่างประเทศ อาจจะต้องเปลี่ยนซิม เปลี่ยนเครือข่าย หรือแม้แต่คนที่ทำงานในประเทศเอง อาจจะต้องไปทำงานยังที่ๆ ไม่มีเครือข่ายเดิม ซึ่งบางทีกาsไปขอย้ายค่ายอาจจะยุ่งยากกว่ากาsซื้อซิมใหม่มาเปลี่ยนเสียเลย

2 คชจ. สูงเกินไป

ถ้าเป็นเมื่อก่อน ค่าบริกาsจะผูกอยู่กับ เ บ อ ร์ ซึ่งไม่สามารถย้ายค่ายหรือเปลี่ยนแพ็คเกจได้ง่ายเหมือนปัจจุบัน อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนๆ หนึ่งอยากเปลี่ยน เ บ อ ร์

3 สายโทรเข้ามาก่อกวนมากไป

เ บ อ ร์ โทรศัwท์ สังเกตุกันดีๆ เลยนะ ถ้าเsาใช้ไปเป็นระยะเวลานาน จะมีข้อความหรือสายโทรเข้ามามากมาย เป็นโฆษณา กาsส่งเสริมกาsขายต่างๆ วันวันหนึ่งโทรเข้ามามากมาย ข้อความก็มากมายลบแล้วลบอีก ข้อมูลรั่วไหลมีมากขึ้น

เพียงแค่เsาเคยลงทะเบียนสมัครอะไรบน Website โดยกรอกหมายเลขโทรศัwท์ไปก็จะทำให้ข้อมูลรั่วไหลแล้ว ยังมีอีกอย่างคือ เพียงแค่เsาซื้อรถยนต์ บ้าน หรือสิ่งของที่มีมูลค่าสูงแค่นี้ข้อมูลของเsาก็รั่วไหลแล้ว สำหรับคนที่ใช้หมายเลขโทรศัwท์เป็นระยะเวลานานมากก็จะเกิด ปั ญ ห า นี้ขึ้น

4 ติด ห นี้ มากไป

พูดง่ายๆ ก็คือต้องกาsจะบ่ายเบี่ยงหรือหนี ห นี้ นั่นเอง กลัวเจ้า ห นี้ โทรมาหา ก็เลยเปลี่ยน เ บ อ ร์ ซะเลย คนแบบนี้คบไม่ได้แน่นอนจ้า

ที่มา:foyuan