ทายาทควรรู้ กาsโอน – รับโอนมsดกที่ดิน เมื่อเจ้าของที่ดินเสียชีวิตไปแล้ว

สินทรัพย์ที่ฮอตฮิตรุ่นสู่รุ่นที่หลายครอบครัวปลูกฝังให้ลูกหลานเป็นเจ้าของได้แก่ที่ดิน เพราะโดยมากมันมีมูลค่าเพิ่ม สร้างอสังหาริมทรัพย์เพื่อต่อยอดรับค่าตอบแทนเป็นค่าเช่า และมรดกที่ดินของเจ้าของโฉนดทั้งหลายไม่มีใครมาขโมยไปได้ง่าย ๆ แบบเงินทองและอัญมณี

เพจเฟซบุ๊ก สายตรงกฎหมาย โดยทนายรัชพล ศิริสาคร เคยให้ข้อมูลเอาไว้ว่าเมื่อมีคนตาย มรดกย่อมตกทอดแก่ทายาท ถ้าเป็นทรัพย์สินเล็กๆ น้อยๆ ก็จัดสรรปันส่วนกันได้ง่ายๆ แต่ถ้าเป็นพวกที่ดินบ้าน หรืออสังหาริมทรัพย์ใดๆ ที่ต้องไปจดทะเบียน ก็อาจจะยุ่งยากหน่อย วันนี้เรามาดูกันเรื่องการรับมรดกที่ดินกันคร่าวๆ

เมื่อมีคน เ สี ย ชี วิ ต มsดกย่อมตกทอดแก่ทายาท ถ้าเป็นทรัพย์สินเล็กๆ น้อยๆ ก็จัดสรรปันส่วนกันได้ง่ายๆ แต่ถ้าเป็นพวกที่ดินบ้าน หรืออสังหาริมทรัพย์ใดๆ ที่ต้องไปจดทะเบียน ก็อาจจะยุ่งยากหน่อย วันนี้เรามาดูกันเรื่องกาsรับมsดกที่ดินกันคร่าวๆ

มsดกที่ดิน เมื่อมีคน เ สี ย ชี วิ ต ทายาทจะรับมsดก อาจทำได้ 2 วิธี คือ จูงมือทายาทกันไป โอนที่สำนักงานที่ดิน และอีกวิธีนึงคือตั้งผู้จัดกาsมsดก ซึ่งต้องไปขึ้นศาล

กาsโอนมsดกที่สำนักงานที่ดิน

(ภาพประกอบบทความ)

1 นำหลักฐานแสดงสิทธิในการครอบครอบ หรือเป็นเจ้าของในที่ดินไป เช่น โฉนดที่ดินของผู้ล่่วงลับ

(ภาพประกอบบทความ)

2 หลักฐาน ม ร ณ ะ บัตร เพื่อนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ว่าผู้ครอบครองที่ดินได้ เ สี ย ชี วิ ต ไปแล้ว

3 หลักฐานกาsเป็นผู้มีสิทธิรับมsดก เช่น เป็นลูก เป็นภรรยา หรือมีพินัยกรรมที่ผู้ล่่วงลับได้เขียนเอาไว้

ทายาทที่มีสิทธิตามกฎหมายหรือทายาทโดยธรรมมี ๖ ลำดับ แต่ละลำดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลัง ดังต่อไปนี้

๑ ผู้สืบสันดาน (บุตร, หลาน, เหลน, ลื้อ)

๒ บิดา มารดา

๓ พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน

๔ พี่น้องร่วมบิดา หรือร่วมมารดาเดียวกัน

๕ ปู่ ย่า ตา ยาย

๖ ลุง ป้า น้า อา

คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ถือเป็นทายาทโดยธรรม มีสิทธิรับมรดกร่วมกับทายาทโดยธรรมทั้ง ๖ ลำดับ

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนแล้วเชื่อว่าผู้ขอเป็นทายาทมีสิทธิรับมsดกตามที่ขอแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะทำกาsประกาศมsดกมีกำหนด ๓๐ วัน แล้วก็จดทะเบียนให้ถ้าไม่มีคัดค้าน จริงๆ มันมีรายละเอียดมาก ยังไงลองติดต่อสำนักงานที่ดินเพื่อสอบถามรายละเอียด

ส่วนกาsโอนที่ดินโดยตั้งผู้จัดกาsมsดก สามารถทำได้

1 ให้ทายาทร้องขอต่อศาลให้แต่งตั้งผู้จัดกาsมsดก ทายาทต้องไปให้กาsที่ศาล

2 จะมีกาsจดทะเบียนผู้จัดกาsมsดก

3 หลังจากนั้น ผู้จัดกาsมsดก ก็ไปจดทะเบียนได้เลย เจ้าหน้าที่ก็จะรับจดทะเบียนให้

ฟังดูเหมือนง่าย แต่เอาเข้าจริง ใช้เวลาอยู่เหมือนกัน แต่ถ้าจะโอนที่ดิน ยังไงก็ต้องทำตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป…

ขอบคุณที่มา

ทนายรัชพล ศิริสาคร ประธานชมรมสนับสนุนกาsต่อสู้เพื่อความยุติธรรม

เพจ สายตรงกฎหมาย ยึดมั่นความยุติธรรม โทร 0957563521