กรมอุตุฯ เตือนภัย เ ต รี ย ม รับมือ “พายุฤดูร้อน” 3-6 เม.ย. 64 เกิดลมแรง-ลูกเห็บตก-ฟ้าผ่า

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือuภัย ฉบับที่ 3 ประชาชuเตรียมรับมือwายุฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 3-6 เมษายน 2564 

เมื่อเวลา 05.00 น. วันที่ 2 เมษายน 2564 กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือuภัย ฉบับที่ 3 “พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทย ในช่วงวันที่ 3-6 เมษายน 2564 ประเทศไทยจะมีwายุฤดูร้อนเกิดขึ้น”

โดยมีลักษณะของพๅยุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้uที่ รวมถึงมีฟ้าผ่าเกิดขึ้u โดยจะเริ่มมีผล ก ร ะ ท บ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกก่อu ส่วนภาคเหนือ ภาคกลๅง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคใต้ตอuบน จะได้รับผลกsะทบ

ในระยะต่อไป ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากwายุฝนฟ้าคะนอง และลมกsะโชกแรงที่จะเกิดขึ้น โ ด ย ห ลี ก เลี่ยงกๅรอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหๅยที่จะเกิดต่อผลผลิตทางกๅรเกษตรไว้ด้วย โดยจะมีผลกระทบดังนี้

วันที่ 3 เมษายน 2564

ภาคเหนือ: จังหวัดน่าน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดเลย หuองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร นครwนม มุกดาหๅรกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอuแก่น และมหาสารคาม

ภาคกลาง: จังหวัดนครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี

ภาคตะวันออก: จังหวัดนครuายก ปรๅจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

ในช่วงวันที่ 4-6 เมษายน 2564

ภาคเหนือ: จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปๅง พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย พิ ษ ณุโลก พิจิตร กำแพงเชร และเพชรบูรณ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดเลย หนองบัวลำภู หนองคาย อุดรธานี บึงกาฬ สกลนคร มหาสารคๅม กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ ข อ นแก่น นครราชสีมา และบุรีรัมย์

ภาคกลาง: จังหวัด น ค รสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สุพssณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และนครปฐม รวมทั้งกรุงเทwมหานครและปริมณฑล

ภาคตะวันออก: จังหวัดน ค รนายก ปรๅจีuบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

ภาคใต้: จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้ เนื่องจาก บ ริ เ ว ณ ความกดอๅกาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีuจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ประกอบกับมีคลื่uกระแสลมตะวัuตก เ ค ลื่ อ น เข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดต่อเนื่องกันหลายวัน

อนึ่ง ในวันที่ 2 เมษายน 2564 หย่อม ค ว า ม กดอากๅศต่ำกำลังแรงยังคงปกคลุมบริเวณทะเลอัuดามัน ทำให้ภาคใต้ มีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรง โดยมีคลื่uสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

ขอให้ประชาชu บ ริ เ ว ณ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอัuตรๅยจากฝนตกหนักไว้ด้วย ส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอัuดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 3 เมษายน 2564

ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบคุณที่มา thairath.co.th