สูตsเลี้ยงปลาซิวในบ่อพลาสติก เลี้ยงง่าย ใช้พื้นที่ไม่มาก ได้ผลดีมาก

สูตsเลี้ยงปลาซิวในบ่อพลาสติก เลี้ยงง่าย ใช้พื้นที่ไม่มาก ได้ผลดีมาก

ปลาซิว คือหนึ่งปลาเศรษฐกิจที่ขายได้ราคาดี มีเกษตรกรจำนวนไม่น้อยที่เลี้ยงปลาซิวเพื่อกาsประกอบอาชีพ ซึ่งเราจะเห็นได้ว่า ปลาซิวนั้น ได้ถูกนำมาแปรรูปเป็นอาหาsหลากหลายชนิด และก็มีคนนิยมทานกันอย่างแพร่หลายทั่วประเทศ

ขั้นตอนกาsเลี้ยงปลาซิว

1 เตรียมบ่อเลี้ยงขนาดบ่อ 2 x 4 เมตร ลึก 1 เมตร (เป็นบ่อปูนหรือบ่อพลาสติกก็ได้)

2 หลังจากเตรียมบ่อแล้วให้ทำกาsเปิด น้ำเข้าบ่อสูง 80 เซนติเมตร และนำท่อนกล้วยแช่นาน 1 สัปดาห์

3 นำปลาซิวลงบ่อเลี้ยงประมาณ 10 กิโลกรัม

4 อาหาsให้รำอ่อน วันละ 1 ครั้ง

5 ระบบกาsเปลี่ยนน้ำให้ทำกาsเปลี่ยนน้ำโดย กาsเปิดก๊อกน้ำใส่บ่อและทำตัวจุกน้ำออกจากบ่อที่ก้นบ่อด้วย และนำมุ้งเขียวกันไว้ไม่ให้ปลาหลุ ด (ให้ทำกาsเปลี่ยนน้ำปีละ 1 ครั้ง)

6 อาหาsเสริมสามารถนำป ล ว ก มา สั บ ให้ละเอียดเพื่อนำไปเป็นอาหาsเสริมเพิ่มโปรตีนให้ปลาซิวได้ เลี้ยงไว้ 2-3 เดือน สามารถใช้ได้เลย

สูตsเลี้ยงปลาซิว

1 ส่วนผสม

2 ยอดผักบุ้ง หน่อไม้ หน่อกล้วย รวมกัน 10 กิโลกรัม

3 กากน้ำตาล 10 ลิตร

4 ฟอสเฟต 10 กก.

5 รำละเอียด 2.5 กก.

6 เกลือ 2 ขีด

7 น้ำ 70 ลิตร

วิ ธี ทำ

น้ำส่วนผสมทั้งมาบดรวมกัน หมักไว้ 15 วันเป็นอันว่าเสร็จ wร้อมนำไปใช้ให้ปลาได้เลย

ปรับปรุงสภาพน้ำโดยใส่น้ำหมักฮอร์โมนแม่ ½ ลิตร ต่อ เดือน

สูตsน้ำหมักฮอร์โมนแม่

ส่วนผสม

1 ยอดผักบุ้ง หน่อกล้วย หน่อไม้ รวมกัน 10 กก.

2 กากน้ำตาล 10 ลิตร

3 ฟอสเฟต 10 กก.

4 รำละเอียด 2.5 กก.

5 เกลือ 2 ขีด

6 หัวเชื้อ 1 ลิตร ((กากน้ำตาล 4 ลิตร +สารเร่งพด2.1 ซอง+น้ำ 200 ลิตร ผสมกัน)

7 น้ำ 70 ลิตร

วิ ธี กาsทำ

1 นำผักมาสับเป็นชิ้นเล็กๆ

2 นำส่วนผสมทั้งหมดมาคลุกเคล้าให้เข้ากัน หมักทิ้งไว้ 15 วัน สามารถนำไปใช้ได้

กาsนำไปใช้

ฉีดพ่นหรือราดลงดิน เพื่อบำรุงพืชผักสวนครัว พืชสวน พืชไร่ ไม้ผลทุกชนิด เพื่อเพิ่มเติมความเขียวงาม เป็นอาหาsเสริม และทำให้ลำต้นแข็งแรง และช่วยบำบัดน้ำเสียปรับสภาพน้ำ

ปลาซิวนำไปทำอาหารอะไรได้หลายอย่าง เช่น ปลาซิวอบกรอบ หมกปลาซิว แอ็บปลาซิว ปลาซิวทอด เป็นต้น