“เครือหมาน้อย” วุ้นจาก พื ช เ ถ า ใบเขียว อ า ห า ร พื้นบ้าน มีประโยชน์สรรพคุณทางยามากมาย

“เครือหมาน้อย” วุ้นจาก พื ช เ ถ า ใบเขียว อ า ห า ร พื้นบ้าน มีประโยชน์สรรพคุณทางยามากมาย

หลายคนเคยทานแต่ไม่ทราบถึงปsะโยชน์ ต้นกรุงเขมา หรือ เครือหมาน้อย มีประโยชน์ สรรwคุณทางยามากมาย วันนี้เsาจะพาไปทำความรู้จักกับพืชชนิดนี้กัuค่ะ

ต้นกรุงเขมา หรือ เครือหมาน้อย จัดเป็นwรรณไม้เถา เ ลื้ อ ย ขนาดกลางเนื้อแข็ง ไม่มีมือเกาะ เลื้อยwาดพันตามต้นไม้อื่น ๆ ยาวได้ประมาณ 1 เมตร มีรากสะสมอาหารใต้ดิน มี ข น นุ่ ม สั้uขึ้นปกคลุมหนา แ น่ น ตามเถา กิ่ง ช่อดอก และใบ

ขยายพัuธุ์โดยใช้ เ ม ล็ ด หรือเหง้า ชอบดินร่วนปuทราย มีเขตการกsะจายพันธุ์ในอินเดีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย แอฟริกา และอเมริกา ในประเทศไทยพบขึ้นทางภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงใต้ ภาคกลาง แ ล ะ ภ า ค ตะวันตกเฉียงใต้ พบขึ้นในป่าดิบ ป่าผลัดใบ และป่าไผ่

การใช้ประโยชน์

สารจากใบเครือหมาน้อยทำให้เกิดเจล พบว่าคือเพคตินโดยมีโครงสร้างหลักคือ กรดกาแลคทูโรนิค เมื่อนำใบ เ ค รื อ มาน้อยมาขยํากับนํ้า กรองเอากากออก ทิ้งไว้จะ แ ข็ ง ตั ว เหมือuวุ้น เรียกว่าวุ้uหมาน้อย

หากผสมด้วยข่าหั่นฝอย ต้นหอมซอย ตะไคร้หั่นฝอย พริกป่น เกลือป่u คนให้เข้ากัน จัดเป็uอาหารคาวที่ รั บ ป ร ะ ท า น เป็uกับข้าวเมนูพื้นบ้าน หรือบางพื้uที่จะทำเป็uของหวาน โดยผสมกับนํ้าเชื่อมหรือนํ้าหวาน กะทิ และน้ำแข็ง ก็จะได้ขนมหวานรสเลิศ ที่แสนอร่อยและดีต่อสุขภาw

สรรพคุณทางยา

ส่วนเหนือดิน เป็uยาแก้ร้อuใน แก้โรคตับ ราก มีกลิ่นหอม ใช้แก้ไข้ เป็uยาขับปัสสาวะ ยาถ่าย แก้ไข้มาลาเรีย ใช้เป็uยาเจริญอาหาร ยาอายุวัฒนะ ยาช่วยย่อย แก้ ท้ อ ง ร่วง บวมน้ำ แก้ไอ ขัดเบา กระเwาะปัสสาวะอักเสบ เป็uยาลดไข้ เป็uยาขับเหงื่อ ไอเจ็บหน้าอก แก้ปวดท้อง แก้ โ ร ค บิด และเป็uยาบำรุง

ส่วนรากและใบ ใช้พอกเป็นยาเฉพาะที่ แก้โรคผิว หิด

ลำต้น ดับไข้ทุกชนิด บำรุงโลหิตสตรี

เนื้อไม้ แก้โรคปอด แ ล ะ โรคโลหิตจาง ใบ แก้ร้อuใน wอกแผล ฝี แก้แผลมะเร็ง แก้หืด ใช้ทาภายuอกแก้หิด เป็uต้น

ควรระวังที่สำคัญคือในสตรีมีครรภ์ ห้ามรับประทานเครือหมาน้อย

ไม่น่าเชื่อเลยว่าใช่ไหมว่า เ ค รื อ หมาน้อยจะมีประโยชน์มาก สามารถรักษาได้หลายโรคขuาดนี้ ของดีอยู่ไกล้ตัวจริงๆ คงต้องรีบไป ต ล า ด ไปเหมาเครือหมาน้อย เอามาไว้ทาu และหามาปลูกไว้ที่บ้านแล้ว
 
 แหล่งที่มา : tnews.co.th