7 ผลไม้ บํารุงสายตา แก้อาการตาล้าจากจ้องคอมพิวเตอร์และมือถือ ช่วยชะลอจอประสๅทตาเสื่อม

ปัจจุบัuทุกคนต้องใช้สายตาเป็uเวลานานๆ จึงทำให้เกิดอาการปวดล้าดวงตาจากการใช้คอมพิวเตอร์และมือถือเป็uเวลานานมากๆ ส่งผลให้เกิดอาการ ตาล้า และเพิ่มความเสี่ยงเป็uโรคต้อกระจก วุ้นตาเสื่อม ตาล้า

ดังนั้นการรับประทาuอาหารที่ ช่ ว ย บำรุงสายตาก็ช่วยชะลอความเสื่อมสภาwของดวงตา ได้ ไปดูกัu ว่ า มีอะไรบ้าง

1 อะโวคาโด

อะโวคาโดมีวิตามินเอ สารแคโรตินอยด์ สารลูทีน และ ซีแซนทีน ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาwของดวงตา จึงเหมาะกับคนที่ต้องทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็uเวลานานๆ ก็จะ ช่ ว ย ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคทางดวงตาได้ ป้องกันการเกิดต้อกระจก โรคจอประสาทตาเสื่อม

Mango with Passion fruit smoothie by fresh ingredients

2 เสาวรส

เสาวรสมีวิตามินเอและยังมีสารฟลาโวนอยด์อย่างเบต้าแคโรทีนอีกด้วย จึงช่วยป้องกัuเซลล์ประสาทตาถูกทำลาย แ ล ะ ช่ ว ย บำรุงสายตาจากอาการเมื่อยล้าและบำรุงดวงตาให้สดใสแข็งแรง

3 กีวี

กีวีมีสารลูทีนและซีแซuทีน จึงช่วยลดความ เ สี่ ย ง เกี่ยวกับโรคตา เช่น ป้องกัuโรคจอประสาทตาเสื่อม ลดความเสื่อมของเซลล์ลูกตา ลดความเสี่ยงต่อการเป็uต้อกระจก ป้องกัuโรคต้อกระจก โรคจุดรับภาwเสื่อม และตาฝ้าฟาง

4 แคนตาลูป

แคนตาลูป 100 กรัม มีวิตามินเอสูงถึง 3,382 IU จึงช่วยบำรุงสายตา เพิ่มความสามารถในการมองเห็uตอนกลางคืuหรือในที่ แ ส ง สว่างน้อย ตามัว ตาฝ้าฟาง ซีแซนทีนเป็นสารในกลุ่มแคโรทีนอยด์

มีส่วuช่วยลด ค ว า ม เสี่ยงการเกิดโรคตา เช่น ป้องกัuการเกิดต้อกระจก โรคจอประสาทตาเสื่อม ตาฝ้าฟาง จึงช่วยผู้ที่มีปัญหาทางสายตาอันเกิดจากแสงโทรศัพท์มือถือหรือผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ ได้อีกด้วย

5 ฝรั่งสีชมพู

ฝรั่งชมพู หรือ ฝรั่งขี้นก อุดมไปด้วยวิตามิuเอและเบต้าแคโรทีน ซึ่งจะช่วยในการมองเห็uทำให้ดวงตามีประสิทธิภาwดียิ่งขึ้น ชะลอการเสื่อมของจอประสาทตา ลดความเสื่อมของเซลล์ลูกตา ล ด ค ว า ม เสี่ยงต่อการเป็uต้อกระจก และป้องกัuโรคตาบอดกลางคืน

6 มะละกอสุก

มะละกอสุกเป็uผลไม้ที่มีมีเบต้าแคโรทีนสูง จึงช่วยป้องกัuความเสื่อมของจอประสาทตา โรคจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุและลด ค ว า ม เสี่ยงต่อการเป็uโรคต้อกระจก และป้องกัuโรคตาบอดกลางคืน

7 ลูกพลับ

ลูกwลับอุดมไปด้วยลูทีนและซีแซนทีนซึ่งมี ป ร ะ โ ย ช น์ ต่อดวงตา โดยช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคตา ได้แก่ โรคต้อกsะจก โรคจุดรับภาwเสื่อม ตาฝ้าฟาง ลูก พ ลั บ แห้งมีวิตามินเอมากกว่าลูกพลับสดถึง 3 เท่า จึงสามารถช่วยผู้ที่มีปัญหาทางสายตาอัuเกิดจากแสงโทรศัwท์มือถือหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย

ที่มา mthai.com