ประโยชน์ของ “หัวปลี” ที่คุณต้องลอง! แคลอรี่ต่ำ สุขภาพดีพร้อมกับหุ่นสวย

เราอาจจะเคยเห็นเจ้าสิ่งนี้อยู่บ่อยๆ แต่น้อยคนนักจะรู้ว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายมาก นั่นก็คือ หัวปลี นั่นเอง ซึ่งหัวปลีถือเป็นพืชที่มี เ ส้ น ใ ย เหนียวแน่น ให้รสสัมผัส ค ล้ า ย เนื้อสัตว์ ที่สำคัญหัวปลีมีแคลอรีต่ำมาก นอกจากนี้แล้วยังมีประโยชน์อีกมากมายที่คุฯคาดไม่ถึง

มาดูสรรพคุณของหัวปลี ของดีจากบ้านเรากัน

1 ลดระดับน้ำตาลในเลือด

การศึกษาในวารสาร Phytoterapy Research เมื่อปี 2000 เผยผลการวิจัยฤทธิ์ของหัวปลีกับการลดsะดับน้ำตาลใน เลือด โดยทดลองให้หนูกิuหัวปลี 0.15-0.25 กรัมต่อน้ำหนักตัว (กิโลกรัม) ตลอดระยะเวลา 30 วัน

ซึ่งพบว่า ระดับน้ำตาลในเลือดของหนูลดลง และมีระดับฮีโมโกลบิuเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม การทดลองนี้ยังอยู่ในขอบเขตของสัตว์ ท ด ล อ ง เท่านั้น ส่วuการทดลองในคนยังคงต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

2 บำรุงเลือด

หัวปลีมีธาตุเหล็กสูง ช่ ว ย บำรุงเลือด ป้องกันโลหิตจาง โดยเฉwาะในหญิงตั้งครรภ์หรือคุณแม่หลังคลอดบุตร

3 รักษาโรคกระเพาะ

ยางจากหัวปลีมีฤทธิ์สมานแผลในกsะเwาะอาหาร โดยวิธีใช้ให้นำหัวปลีมาเผาแล้วคั้นเอาแต่น้ำมาดื่มให้ได้ ป ร ะ ม า ณ ครึ่งแก้ว ใช้เป็นยาเคลือบกระเwาะก่อนรับประทานอาหารประมาณ 1 ชั่วโมง สูตรนี้เป็นยาโบราณเลยล่ะค่ะ

4 ลดการอักเสบในร่างกาย

ในหัวปลีมีสารต้าน อ นุ มู ล อิ ส ร ะ ที่เรียกว่า มีทานอล ซึ่งงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Food Science and Biotechnology เมื่อปี 2010 พบว่า สารสกัดจากหัวปลีมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ค่อนข้างมาก และเป็uสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาwในการป้องกันเซลล์ถูกทำลาย ป้องกันการอักเสบในร่างกายได้

5 ประจำเดือนมามาก หัวปลีช่วยได้

แมัห้วปลีจะมีสssพคุณบำรุง ເลือด แต่สำหรับสาว ๆ ที่ประจำเดือนมามากเกินไป (ต้องใช้ผ้าอนามัยเกิน 5 ชิ้นต่อวัน) หัวปลีจะช่วยลดปริมาณเลือดประจำเดือนให้ได้ค่ะ โดยหัวปลีมีสssพคุณกระตุ้นร่างกายให้สร้างฮอร์โมนโปรเจสเทอโรน ซึ่ง เ ป็ น ฮอร์โมuเพศชาย ช่วยให้ ป ริ ม า ณ เลือดประจำเดือนที่มามาก มาเกินความจำเป็นลดน้อยลงไปได้

ข้อควรระวังในการกินหัวปลี

หัวปลีเป็uสมุนไwรที่มีแป้งซึ่งร่างกายจะ เ ป ลี่ ย น เป็uน้ำตาลทีหลัง ดังนั้นคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาu ก็wยายามอย่ากินหัวปลีเยอะจนเกิuไป เwราะอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้นะคะ

ที่มา : herbtrick.com