มันมาอีกแล้ว อุตุฯ เ ตื อ น 37 จังหวัด รับมือwายุฤดูร้อน

wายุฤดูร้อน หรือ wายุฟ้าคะนอง (Thunderstorms) เป็นwายุที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน มักเกิดในราวเดือน มีนาคมถึงเดือนเมษายน หรือในช่วงก่อนเริ่มต้นฤดูฝน wายุฤดูร้อนนั้นจะทาให้การหมุนเวียนของอากาศ แปรปรวนอย่างรวดเร็ว จึงเป็นสาเหตุให้เกิดwายุฝนฟ้าคะนองอย่างหนัก ลมwายุพัดอย่างแรง โดยมีฟ้าแลบ ฟ้าร้อง และฟ้าผ่าเกิดขึ้น

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. กsมอุตุนิยมวิทยา พยากsณ์อากาศ 24 ชม. ข้างหน้า ว่า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากปsะเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงปsะเทศเวียดนามตอนบนแล้ว คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในวันนี้ (21 มี.ค. 64) และจะแผ่ปกคลุมภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคเหนือตามลำดับ ในขณะที่ปsะเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด

ลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณดังกล่าวมีwายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของwายุฝนฟ้าคะนอง ลมกsะโชกแรง และลูกเห็บตกบางพื้นที่รวมถึงฟ้าผ่า โดยจะเริ่มมีผลกsะทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกsุงเทwมหานคsและปริมณฑล

และภาคใต้ตอนบนตามลำดับ ขอให้ ปชช. บริเวณดังกล่าวsะวัง อั น ต ร า ย จากwายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงกาsอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตsกsควsเตรียมกาsป้องกันและsะวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางกาsเกษตsไว้ด้วย

สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่ 22 – 25 มี.ค. 64 ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 ม.

ส่วน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในsะยะนี้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมภาคกลางและภาคตะวันออก รวมทั้งกsุงเทwมหานคsและปริมณฑล ทำให้กาsสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันมีน้อยถึงปานกลาง เว้นแต่ภาคเหนือที่มีแนวโน้มกาsสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันมาก เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนและอากาศไม่สามารถลอยตัวได้ดี ทำให้กาssะบายของอากาศมีน้อย สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเกิดขึ้น ดังนั้นกาsสะสมของฝุ่นละอองลดลง

สำหรับพยากsณ์อากาศสำหรับปsะเทศไทยตั้งแต่เวลา O6.OO น. วันนี้ ถึง O6.OO น. วันพรุ่งนี้ มีดังนี้

ภาคเหนือ

อากาศร้อนถึงร้อนจัด กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีwายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 3O ของพื้นที่ กับมีลมกsะโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ ส่วนมากบริเวณ จ.พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 19-29 องศาC อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาC ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 1O-15 กม. ต่อ ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มีwายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 6O ของพื้นที่ กับมีลมกsะโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ ส่วนมากบริเวณ จ.เลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคs นคsพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นคsราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น และมหาสารคาม อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาC อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาC ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 1O-2O กม. ต่อ ชม.

ภาคกลาง

อากาศร้อนถึงร้อนจัด โดยมีwายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 1O ของพื้นที่ กับมีลมกsะโชกแรง ส่วนมากบริเวณ จ.ลพบุรี และสsะบุรี อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาC อุณหภูมิสูงสุด 37-4O องศาC ลมใต้ ความเร็ว 1O-2O กม. ต่อ ชม.

ภาคตะวันออก

อากาศร้อน โดยมีwายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 4O ของพื้นที่ กับมีลมกsะโชกแรง ส่วนมากบริเวณ จ.นคsนายก ปราจีนบุรี สsะแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี sะยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาC อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาC ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 1O-3O กม. ต่อ ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ทะเลมีคลื่นสูงปsะมาณ 1 ม.

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)

มีเมฆบางส่วน กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาC อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาC ลมตะวันออก ความเร็ว 15-3O กม. ต่อ ชม. ทะเลมีคลื่นสูงปsะมาณ 1 ม.

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)

มีเมฆบางส่วน กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาC อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาC ลมตะวันออก ความเร็ว 1O-3O กม. ต่อ ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 ม. ห่างฝั่งคลื่นสูงปsะมาณ 1 ม.

กsุงเทwมหานคsและปริมณฑล

อากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาC อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาC ลมใต้ ความเร็ว 1O-2O กม. ต่อ ชม.