เลี้ยงหอยขมในกระชัง ได้ผลผลิตไว แค่ 2 เดือน ก็เก็บกินเก็บขายได้เลย

วิธีเลี้ยง ห อ ย ในกระชัง ให้ได้ผลผลิตไว แค่ 2 เดือน ก็เก็บได้เลย

ห อ ย ขม หรือภาษาในบางท้องถิ่นเรีอกว่า ห อ ย จุ๊บ หรือ ห อ ย ดูด เป็นที่รู้จักกันดีและมีขายในตลาดทั่วไป เป็น ห อ ย ฝาเดียวที่พบเฉพาะในแหล่งน้ำจืดเท่านั้น นิยมนำมาทำอาหาร เช่น แกงคั่ว ห อ ย ขม แกงอ่อม ห อ ย ขม และอื่น ๆ อีกมากมาย

ห อ ย ขมเป็นสัตว์ที่มีความอดทนต่อสภาwแวดล้อม เลี้ยงง่าย เจริญเติบโตเร็ว และขยาย พั น ธุ์ เร็ว ปัจจุบันมีเกษตกรที่เพาะเลี้ยง ห อ ย ขมในเชิงพาณิชย์อยู่จำนวนมาก

หลายคนอาจนึกภาพไม่ออกว่า ห อ ย ขมตัวเล็กๆแบบนี้จะสร้างรายได้ที่ดีให้กับเกษตรกรได้อย่างไร

ห อ ย ขมที่เลี้ยงในกระชัง จะเกาะกิ นตะไคร่น้ำ และอยู่ตามทางมะพร้าว ตลอดจนบริเวณด้านข้าง และก้นกระชัง

โดยมิต้องให้อาหารเสริมแต่อย่างใด หลังจาก 2 เดือน จึงทยอยคัดเลือกเก็บ ห อ ย ขมตั ว ใหญ่ขึ้นมากิน หรือจำหน่าย เพื่อไม่ให้ ห อ ย ขมอยู่กันหนาแน่นเกินไป จะทำให้ ห อ ย ขมเจริญเติบโตช้า

การเลี้ยง ห อ ย ขอม มีสองวิธี คือ

– การเลี้ยงในกระชัง โดยใช้กระชังในล่อนชนิดตาถี่ ทำเป็นรูปกระชัง ขนาด 6 เมตร สูง 12O เมตร นำกระชังไปผูกในแหล่งน้ำ ด้วยการให้มุมล่าง

และมุมบนของกระชังทั้งสี่ด้านยึดติดกับเสา 4 ต้น หรือเพิ่มตรงกลางความย า วของกระชัง อีกด้านละต้น รวมเป็น 6 ต้น

ขอบบนของกระชังอยู่เหนือระดับน้ำ 2O-3O ซม. อย่าให้ก้นกระชังติดพื้นดิน

เพราะจะทำให้กันกระชังจมโคลน เมื่อผูกกระชังเรียบร้อยแล้ว ใส่ทางมะพร้าวสดขนาดย า ว 1 เมตร ลงไป 1-3 ทาง

พย า ย า มอย่าให้ทางมะพร้าวทับกัน และควรผูกไว้เพื่อไม่ให้ทางมะพร้าวทับกันกระชัง

จากนั้นจึงใส่ ห อ ย ขมขนาดใหญ่ หรือขนาดโตพอกิน ลงไป 2 กก.ต่อกระชัง โดยคัดเลือก ห อ ย ขมที่ยังสด ซึ่งสังเกตได้จากการนำ ห อ ย ขมไปแช่น้ำไว้ ถ้า ห อ ย ขมคว่ำตั ว ติดกับภาชนะแสดงว่ายังมีชี วิ ต อยู่

หลังจากใส่ ห อ ย ขมแล้ว วันที่สองยกทางมะพร้าวขึ้นดูจะพบว่ามี ห อ ย ขมตั ว เล็กๆ เกาะติดอยู่ตามทางมะพร้าว ทางมะพร้าวที่แช่น้ำนานๆ จะเน่าเปื่อยผุพัง จึงควรเปลี่ยนทางมะพร้าวใหม่เดือนละ 2 ครั้ง

ห อ ย ขมที่เลี้ยงในกระชัง จะเกาะกิ นตะไคร่น้ำ และอยู่ตามทางมะพร้าว ตลอดจนบริเวณด้านข้าง และก้นกระชัง โดยมิต้องให้อาหารเสริมแต่อย่างใด หลังจาก 2 เดือน

จึงทยอยคัดเลือกเก็บ ห อ ย ขมตั ว ใหญ่ขึ้นมากิน หรือจำหน่าย เพื่อไม่ให้ ห อ ย ขมอยู่กันหนาแน่นเกินไป จะทำให้ ห อ ย ขมเจริญเติบโตช้า

– การเลี้ยงในร่องสวน เริ่มแรกปล่อย ห อ ย ขม ขนาดประมาณ 6O ตั ว ต่อกก. จำนวน 2 กก. โดยการตั ด ทางมะพร้าวขนาด 1-2 เมตร ปักลงไปเป็นจุดๆ ให้ทั่วร่องสวน

เมื่อทางมะพร้าวหรือมีตะไคร่ ห อ ย ขมก็จะเข้ามาเกาะ และกิ นตะไคร่น้ำเป็นอาหาร โดยไม่จำเป็นต้องให้อาหารใดๆ ใช้ระยะเวลาเลี้ยงเพียง 6 เดือน จากจำนวนที่ปล่อย 2 กก. ระยะเวลาการเลี้ยง 6 เดือน จะได้ผลลผลิต ห อ ย รวมทั้งหมดประมาณ 1OO กก.

การเก็บเกี่ยวผลผลิต ห อ ย ขม

การเก็บเกี่ยวผลผลิต ห อ ย ขม สามารถกระทำได้ง่ายมาก โดยการยกทางมะพร้าวขึ้นมา หรือยกของกระชังขึ้นมา ก็จะพบ ห อ ย ขมเกาะ อยู่ตามทางมะพร้าว หรือบริเวณด้านข้างของกระชัง ซึ่งทำให้สามารถคัดเลือกเก็บ ห อ ย ขมได้ตามขนาด และจำนวนที่ต้องการ

ถือเป็นอีกหนึ่งวิถีเกษตรเงินแสนสำหรับคนที่มองหาช่องทางลงทุนแบบง่ายๆ แต่ใครก็ตามที่คิดว่าจะเอาดีทางด้านการเลี้ยงหอยขมและไม่ต้องการขมขื่นแนะนำว่าให้ศึกษาวิธีการเลี้ยงให้เข้าใจ

และลองทำจนชำนาญเริ่มจากปริมาณบ่อน้อยๆ และค่อยๆขยายให้มากขึ้น จะได้เรียนรู้ปัญหาและวิธีการแก้ไขที่ถูกต้องไปพร้อมกันด้วย