ชี้ทางรวย “เลี้ยงปลาหลด” ทั้งในบ่อดินและบ่อซีเมนต์ ที่สร้างรายได้ไม่ธรรมดา

ก่อนอื่นหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าปลาหลดก็สามารถเลี้ยงได้ เป็นปลาเศรษฐกิจตัวหนึ่งทีเดียว หากินยากเนื้อแน่นรถชาติอร่อย สามารถนำไปทำอาหารได้ทั้งปิ้งย่าง และต้มแกง ซึ่งบางพื้นที่มีเกษตรกรนำมาจำหน่ายตามตลาดสด ตลาดหมู่บ้าน ซึ่งมีราคาประมาณ 50-120 บาท/กก. เลยทีเดียว เราไปดูวิธีเลี้ยงกันเลย

เราสามารถ เ ลี้ ย ง ปลาหลดได้ทั้งบ่อดินและบ่อซีเมนต์ โดยที่บ่อซีเมนต์ไม่ต้องมีความสูงมากก็ได้ เนื่องจากว่าปลาหลดเป็นปลาที่ไม่กระโดด อาจจะใช้บ่อซีเมนต์ที่มีความสูงเพียง 50 ซม. ก็เลี้ยงได้แล้ว

ข้อดีของการเลี้ยงด้วยบ่อซีเมนต์นั้นจะทำให้เราสามารถควบคุมการหนีออกจากบ่อของปลาได้ เ นื่ อ ง จ า ก ว่าปลาหลดจะไม่สามารถมุดหนีได้เหมือนกับบ่อดินทั่วไป

วิธีเลี้ยงปลาหลด

การเลี้ยงปลาหลด เลี้ยงได้ทั้งในบ่อดิน และบ่อซีเมนต์ ขนาด 400x400x50-70 ซม. ผิวบ่อฉาบเรียบและทำให้ลาดเอียง ป ร ะ ม า ณ ครึ่งบ่อ เพื่อให้ทรายปนดินเหนียว ใส่ผักบุ้งไว้เป็นร่มเงา เติมน้ำให้ท่วมดินทราย ประมาณ 40 ซม.

ปล่อยปลาหลดขนาดความยาว 3-4 นิ้ว จำนวน 2,000-2,500 ตัว ควรวางโพรงไม้ไผ่หรือท่อน้ำเก่าๆ ให้ปลาได้หลบอาศัย ส่วนการเลี้ยงในบ่อดิน ต้องมีการเตรียมบ่อที่ดี เช่นเดียวกับ ก า ร เลี้ ย ง ปลาชนิดอื่น อาจมีการกันดินขอบบ่อโดยใช้มุ้งเขียว ล้อมขอบบ่อไว้

การเพาะและขยายพันธุ์ปลาหลดสามารถทำได้ด้วย 3 วิธี คือ

การเพาะขยายพันธุ์แบบผสมเทียม

ฉีดฮอร์โมนเร่ง ค ว า ม พ ร้ อ ม ของน้ำเชื้อตัวผู้ และการสุกของไข่ตัวเมีย ดังที่กล่าวในวิธีที่2 หลังจากฉีดฮอร์โมนเข็มที่ 2 แล้ว ประมาณ 14 ชม. ให้รีดไข่ และน้ำเชื้อมาผสมกันภายในภาชนะ นำไข่ไปพักในบ่อฟักหรือบ่ออนุบาล อนุบาล และเลี้ยงให้เติบโต

การเพาะขยายพันธุ์แบบเลียนแบบธรรมชาติ

เข็มที่ 1 ผสม Suprefact 25 ไมโครกรัม ต่อปลาหนัก 1 กก. ร่วมกับ Motilium 10 มิลลิกรัม ต่อน้ำหนักปลา 1 กก.

เข็มที่ 2 ใช้ Suprefact 50 ไมโครกรัม ต่อปลาหนัก 1 กก. ร่วมกับ Motilium 10 มิลลิกรัม ต่อปลาหนัก 1 กก.

เข็มที่ 2 ฉีด ให้ฉีดห่างจากเข็มที่ 1 ประมาณ 6 ชม.
หลังการฉีดเข็มที่ 2 ประมาณ 12-14 ชม. พ่อแม่พันธุ์ปลาหลดจะเริ่มผสมพันธุ์ และวางไข่ หลังจากการฟักแล้ว ค่อยนำลูกปลาแยกมาอนุบาล และเลี้ยงต่อ

การเพาะขยายพันธุ์แบบธรรมชาติ

นำพ่อแม่พันธุ์ตัวผู้ และตัวเมียที่อัตราส่วน 1:2/ตารางเมตร มาปล่อยเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ ปล่อยให้พ่อแม่พันธุ์ผสมพันธุ์ และวางไข่เอง ต า ม ธ ร ร ม ช า ติ

การอนุบาลลูกปลา

หลังการฟักออกจากไข่ของลูกปลา ป ร ะ ม า ณ 2-4 วัน จึงเริ่มให้อาหาร ด้วยการไข่แดงต้มสุกที่บดละเอียดสำหรับระยะ 3-7 วันแรก

และให้ให้ไรแดง สำหรับระยะ 8-20 วัน พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำ 2-3 ครั้ง/อาทิตย์ จน ลู ก ป ล า มีอายุได้ประมาณ 15-20 วัน จึงแยกเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ต่อไป

การเลี้ยงลูกปลาหลด

หลังจากอนุบาลลูกปลาหลดให้มีขนาดยาว ป ร ะ ม า ณ 1.5-2 นิ้ว ให้แยกลูกปลาออกมาเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ต่อ อัตราการปล่อยที่ 120-150 ตัว ต่อตารางเมตร

อาหารสำหรับการเลี้ยง ป ล า ห ล ด ในระยะนี้จะให้อาหารได้หลายชนิด เช่น หนอนแดง ปลาบดสับ ไส้เดือน ลูกปลาขนาดเล็ก และให้ไรแดงร่วมด้วยเป็นระยะหลังจาการเลี้ยงไปแล้ว 6-8 เดือน จะสามารถจับปลาหลดส่งขายได้

วิธีให้อาหารปลาหลด

หอยเชอรี่ นำมาทุบแยกเปลือก เนื้อหอย แล้วสับให้ละเอียด และไส้เดือน ไส้เดือนเป็นอาหารที่ปลาหลดโปรดปรานมากที่สุด จะให้ช่วงเย็น-ค่ำ ไส้เดือนจะเคลื่อนตัวตามผิวทราย ปลาหลด 1 ตัว จะกินไส้เดือน 1-2 ตัว ปลาจะอ้วน เกล็ดเป็นเงางาม

อาหารสำเร็จรูป สามารถใช้อาหารเม็ดจมสำหรับกุ้งก้ามกราม จะทำให้ปลาหลดเจริญเติบโตได้ดีเช่น เ ดี ย ว กัน

การเลี้ยงใช้เวลา 6-7 เดือน จะได้ขนาด ป ล า ห ล ด ที่จำหน่าย ประมาณ 30-40 ตัว ต่อกิโลกรัม และอายุ 1 ปี สามารถเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้

ขอขอบคุณที่มาจาก : siamtodaynews , newsliveth.com

เรียบเรียงโดย คนบ้านนอก