3 สูตรเด็ด! ไล่แมลง กำจัดเพลี้ย จากวัตถุดิบพื้นบ้าน ไร้สารเคมี

จะทำอย่างไรกันดีคะ เมื่อเราพบว่าพืชผักสวนครัวของเรา และไม้ดอกประดับในสวนที่ปลูกไว้เกิดโรคและแมลงรบกวน ไม่เจริญเติบโตงอกงามเลย วันนี้เรามีทางออกที่น่าสนใจ มาฝากเพื่อนได้ไปลองทำกันจ้า สูตรในการไล่แมลงหรือกำจัดศัตรูพืชที่ไม่ใช้สารเคมีมาฝาก พร้อมแล้วไปดูกันเลยว่ามีสูตรอะไรบ้าง

สูตรที่ 1 ขมิ้นชัน

ส มุ uไ w รไล่แมลงสูตรขมิ้นชัน เป็นสมุนไพรไล่แ ม ล ง
พืชล้มลุกที่มีเหง้าอยู่ใต้ดินมีสีเหลืองเข้มไปจนถึงสีแสดจัด ให้ ก ลิ่ น หอมเฉพาะตัวมีสรรพคุณแก้ท้ อ งอื ดท้องเ ฟ้ อได้

เตรียมวัสดุและการใช้

– ตำขมิ้นปริมาณครึ่ง กก. ให้ละเอียด

– นำขมิ้นที่ตำละเอียดแล้ว นำไปผสมกับน้ำ 20 ลิตร หมักทิ้งไว้ 1 – 2 วัน

– กรองเอาแต่น้ำจะได้สาร เ ข้ ม ข้ น จากนั้นนำสารนี้ไปผสมกับน้ำ 8 ลิตร

– นำไปฉีดพ่นให้ทั่ว บ ริ เ ว ณ ทรงพุ่มต้นที่เกิดการจากแ ม ล งศั ต รูพื ช

นำไปฉีดพ่นให้ทั่ว บ ริ เ ว ณ ทรงพุ่มต้นที่เกิดการระบาดของแมลงศัตรูพืชเหง้าของขมิ้นมีน้ำมันหอมระเหย  ช่วยขับไล่และกำจัดแมลงได้ ห ล า ย ช นิ ด ได้แก่หนอนกระทู้ผักหนอนผีเสื้อด้วงงาช้างแมลงวันทองมอด และไรแดง

สูตรที่ 2 พริก พริกไทย ดีปลี

ส มุ uไ w รไล่แมลงสูตรพริก พริกไทย ดีปลี วิธีทำ วิธีใช้
พริกไทย ดีปลี

สู ต ร นี้เน้นนำพืชที่มีสาวรส เ ผ็ ด ร้อนมาผสมรวมกันนอกจากช่วยทำลายแมลงแล้ว ยังป้องกันโ s คที่เกิดจากเชื่อราได้ด้วย

เตรียมวัสดุและการใช้

– บดพริกสด พริกไทยสด และดีปลีสด อย่ างละ 1 กก. ให้ละเอียด

– นำส่วนผสมทั้งหมดไปผสมกับน้ำ 20 ลิตร หมักไว้ 3 – 5 วัน

– ก ร อ ง เอาแต่น้ำหัวเชื้อโดย อั ต ร า ส่วนการใช้ ให้ผสมน้ำหัวเชื้อ ปริมาณ200 – 500 cc ต่อน้ำ 20 ลิตร

– นำไปฉีดพ่นให้ทั่วทรงพุ่มต้นทุก 3 – 5 วัน

สูตรที่ 3 สะเดา ข่า ตะไคร้หอม

ส มุ uไ w รไล่แมลง สู ต ร สะเดา ข่า ตะไคร้หอม วิธีทำ วิธีใช้ ส มุ uไ w รไล่แมลง
สะเดา ข่า ตะไคร้หอม

พืชทั้งสามชนิดนี้อาจมีอยู่ในบ้านคุณอยู่แล้ว หากไม่มีก็หาซื้อได้ไม่ย ากแต่ละชนิดมีสารออกฤ n ธิ์แตกต่างกันไปจึงนำไปใช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ได้มากมายเลยล่ะ

เตรียมวัสดุและการใช้

– สับใบสะเดา ข่า และตะไคร้หอม อย่ างละ 1 กก. ให้ละเอียด

– นำส่วน ผ ส ม ทั้งสามอย่างมาตำรวมกัน

– นำส่วนผสมทั้งหมดไปผสมกับน้ำ 20 ลิตร  หมักไว้1 คืน

– กรองเอาน้ำหัวเชื้อที่ได้นำไป ผ ส ม น้ำใน สั ดส่วน 1 : 1

– ฉีดพ่นทุก 7 วันในตอนเย็น

การใช้สมุนไพรไล่แมลงศัตรูพืชได้รับการพิสูจน์และยอมรับกันทั่วไปว่า เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดแมลงโรคพืช โดยเฉพาะสำหรับการปลูกพืชผักและผลไม้ ไม่แพ้การใช้สารเคมี

และยังมีข้อดีกว่าหลายอย่าง คือ  มีราคาถูก ปลอดภัย ต่อเกษตรกรผู้ใช้ ไม่มีสารพิษตกค้างในผลผลิต จึงปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งไม่เป็นอันตรายต่อแมลงที่เป็นประโยชน์ และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในแปลงพืชผักไม่ตกค้างในดินและสภาพแวดล้อม

ขอบคุณที่มา baanlaesuan.com

เรียบเรียงโดย คนบ้านนอก