“เพาะเห็ด” ในโอ่งเก่าหลังบ้าน ไม่ต้องมีโรงเรือนก็ปลูกได้ ทำเองได้ ง่ายๆ

หลายปัจจัยที่ทำให้การทำเกษตรโดยทั่วไปหันมาปรับเปลี่ยนวิธีการ และใช้แนวคิดใหม่ๆ เศรษฐกิจพอเพียงแบบนอกกรอบ คือ พื้นที่เพาะปลูก รายจ่ายในอุปกรณ์อื่นๆ ที่ต้องซื้อหา รวมทั้งระยะเวลา และสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคในการให้ผลผลิต เป็นผลให้เกิดรูปแบบใหม่ๆ ในด้านเกษตรมากมาย

อย่างเช่น เพาะเห็ดในโอ่ง เพาะแบบเศรษฐกิจพอเพียง ลดความยุ่งยากและไม่ต้องสร้างโรงเรือน อีกทั้งใช้วัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนมาใช้ให้เกิดประโยชน์คือ โอ่งแตก หรือโอ่งร้าว สามารถนำมาเพาะเห็ดได้

และสามารถใส่เห็ดได้หลายก้อนและมีเห็ดเก็บมาประ ก อ บ อ า ห า รในครัวเรือนได้เพียงพอแน่นอน ซึ่งวิธีการเพาะเห็ดในโอ่งนี้ก็ทำไม่ย า กเลย หากใครสนใจก็มาลองอ่ า นวิธีการทำด้านล่างนี้ได้เลย

อุปกรณ์เตรียมไว้ให้พร้อม

1. โอ่ง โองแตก หรือโอ่งที่ไม่ใช้แล้วก็ได้

2. ก้อน เ ชื้ อ เห็ด

3. กระสอบป่าน/ตาข่าย จำนวน 1 ผืน

4. เชือก

5. ทรายห ย า บ รองพื้นโอ่ง

6. ระแนงไม้ไผ่

7. บัวรดน้ำ

8. กรอบไม้ทำฐานรองพื้นโอ่ง (ด้านนอก) หรือจะใช้เป็นยางรถยนต์เก่าก็ได้เช่นกัน

วิธีการปลูกเห็ดในโอ่ง

1. นำไม้ที่เตรียมไว้สำหรับทำฐานรองโอ่งด้านนอก ตีเป็นกรอบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส เพียงพอต่อการวางพื้นที่ผิวของโอ่งที่จะ วางในแนวนอน ไม่ให้โอ่งกลิ้ง (หรือจะวางบนยางรถยนต์เก่าก็ได้)

2. นำโอ่งมานอนลง จัดหาสถานที่เหมาะๆ ใต้ร่มไม้ ห รื อ ที่มีร่มเงา ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกขึ้น

3.เอาทรายหยาบมาเทรองพื้นโอ่งที่วางไว้ใน แ น ว น อ น กะให้มีความหนาประมาณ 2-3 นิ้ว เพื่อกักเก็บความชื้น

4. นำระแนงไม้ไผ่ที่เตรียมไว้มาวางค้นในโอ่ง ทำ เ ป็ น แ ผ ง สำหรับวางก้อนเชื้อเห็ด โดยให้มีพื้นที่ว่างด้านบนมากกว่าพื้นที่ว่างด้านล่าง

5. นำก้อนเชื้อเห็ดที่ต้อง ก า ร เ พ า ะ มาเรียงไว้จนเต็ม และทำการเปิดดอก ด้วยวิธีการเปิดจุกก้อนเชื้อด้านบน บังคับให้ดอกออกเป็นกระจุกด้านบน ก่อนวางเรียงก้อนเชื้อเห็ดจนเต็ม

6. ปิดปากโอ่งด้วยกระสอบป่านหรือตาขยพรางแสง แล้วใช้เชือกผูกยึดกระสอบกับขอบปาก โอ่งให้แน่น โ ด ย ป ล่ อ ย ชายกระสอบให้สามารถเปิดขึ้นลงได้

7. รดน้ำบน ก้ อ น เ ชื้ อ เห็ด เช้า-กลางวัน-เย็น ถ้าพบว่ากองเห็ดแห้งเกินไป ควรเพิ่มความชื้นโดยใช้กระบอกฉีดน้ำ พ่นน้ำให้ เ ป็ น ฝ อ ย ในโอ่ง เพื่อเป็นการให้ความชื้นแก่ก้อนเห็ด แล้วปิดปากโอ่งไว้ดังเดิม

หลังจากนั้น ประมาณ 7-10 วัน เห็ดจะออกดอกสามารถเก็บมาทานได้ สามารถเก็บได้ทุกวัน จนกว่าดอกเห็ดจะหมดไป ใช้เวลาประมาณ 1-3 เดือน

สำหรับการเพาะเห็ดในโอ่ง เป็นการนำเอาของใช้ที่มีอยู่ในครัวเรือนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นการประหยัดต้นทุน และสามารถ นำไปเพาะได้ทุกครัวเรือนด้วยค่ะ

เรียบเรียงโดย คนบ้านนอก