ฮอร์โมนหน่อกล้วย ด้วยน้ำตาลผสม กระตุ้นผักนอกฤดู รสชาติหวานกรอบ

ฮอร์โมนหน่อกล้วยเป็นชื่อน้ำหมักที่ผู้เขียนคุ้นหูเป็นอย่างมาก แล้วก็รับรู้มาตลอดว่าวิ ธี การผลิตนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยาก แค่มีเพียงหน่อกล้วยขนาดตามตำรา + กากน้ำตาล หมักปิดฝา ทิ้งไว้ 7 วันก็สามารถนำมาใช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ได้

มีเกษตรกรไทยนำไปประยุกต์ใช้มากมายหลายสูตรแล้วก็มี ป ร ะ โ ย ช น์ หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการนำไปใช้เร่งขนาด/เร่งโต ปรับปรุงดิน จากชั้นดานแข็งมาเป็นดินดีนุ่มนิ่ม กำจัดพวกหญ้า กำจัดหมัดเห็บ ทำก๊าซใช้ในครัวเรือน ฯลฯ ตลอดจนนำไปใช้ รั ก ษ า แผลตามร่างกายคนเราได้อีกด้วย

ส่วนผสม

หน่อกล้วย

น้ำตาลอ้อยหรือว่าทรายแดง

ถังหลาสติก

น้ำเปล่า

น ม เป รี้ ยว 1 ขวด

วิ ธี ทำ

นำหน่อยกล้วยที่เตรียมไว้ 3 กิโลกรัม ใส่ลงในถัง เติม น ม เ ป รี้ ย ว 1 ขวด

จากนัน้เติมน้ำตาลทรายแดงหรือว่าน้ำตาลอ้อยก็ได้ 1 กิโลกรัม แป้งข้าว ห ม า ก 3 ช้อนโต๊ะ หรือว่าไม่ใส่ก็ได้ แล้วก็เติมน้ำสะอาดลงไปให้มากกว่ากับกล้วยนิดหน่อย

เสร็จแล้วก็ทำการผสมทั้งหมดให้เข้า แล้วก็ปิดฝาถังเก็บไว้ในที่ร่มเท่านั้น ห มั ก วไว้ 14 วัน แล้วก็ต้องคอยเปิดฝาถัง ค น ส่วนผสมทุกวัน

พอครบ 14 วัน สามารถกรองน้ำที่ได้ไปใช้รดต้นไม้ สัปดาห์ละครั้ง โดยใช้น้ำกล้วย 1OO CC. หรือว่า 3 ถึง 4 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ำเปล่า 2O ล. ใช้ในการรดต้นไม้ช่วยในการบำรุงดิน บำรุงผัก ผลไม้ ทำให้ต้นงาม

การใช้ ง า น

ใช้กระตุ้นรากกิ่งตอน : ใช้ฮอร์โมนหน่อกล้วย 4 ช้อนโต๊ะ หรือว่า 6O ซีซี ผสมน้ำเปล่า 1O ลิตร คนให้เข้ากัน จากนั้นนำขุยมะwร้าวลงแช่ไว้ประมาณ 1 คืน เมื่อครบกำหนดให้นำขุยมะwร้าวไปใช้ตอนกิ่ง พื ช แบบปกติ โดยเฉพาะไม้ผล (ทุกชนิด) จะได้รากกิ่งตอนที่มีความ แ ข็ ง แ ร ง

กระตุ้นการง อ ก ของเมล็ดแล้วก็เสริมความ แ ข็ ง แ ร ง ให้พื ช ผัก : นำฮอร์โมนหน่อกล้วย + ฮอร์โมนไข่ อย่างละ 2 ช้อนแกง ผสมน้ำอุ่นที่ อุ ณ ห ภูมิ 4O ถึง 5O องศาเซลเซียส แล้วนำเมล็ดพั น ธุ์ ผักห่อผ้าขาวบางแช่น้ำอุ่นไว้ 2 ถึง 3 ชั่วโมง จากนั้นนำไปคลุกกับแป้งมันหรือว่าแป้งข้าวเหนียว/ข้าวเจ้า ก่อนหว่านลงแปลงปลูกเพียงเท่านี้ก็ผักก็จะโตดี มี % การง อ กสูงแล้วก็มีรสชาติหวานกรอบขึ้นด้วย

กระตุ้นหน่อไผ่ให้ออกนอกฤดู (กุมภาพั น ธ์ ถึง มีนาคม) : ใช้ฮอร์โมนหน่อกล้วยอัตรา 2O ถึง 4O ซีซี + น้ำ 2O ลิตร ราดรดโคนต้น ทุก 7 ถึง 1O วัน หรือว่าจะถี่กว่านี้ก็ได้ (ยิ่งบ่อยเท่าไหร่ยิ่งดี)รอบโคนกอไผ่ ทำให้ไผ่สามารถดึงธาตุ อ า ห า ร ไปใช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ได้สะดวกมากขึ้น จึงออกหน่อเร็ว แตกหน่อเยอะ ได้หน่อใหญ่ แล้วก็มีรสชาติดี

ใช้บำรุง พื ช ผัก: ใช้ฮอร์โมนหน่อกล้วย 2 ถึง 3 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 2O ลิตร ฉีดพ่นผักในแปลงปลูกแล้วก็ดินในแปลงผักทุก 3 ถึง 5 วัน เมื่อใช้เป็นประจำช่วยทำให้ดินดี ผักโตเร็ว แล้วก็ต้นอวบใหญ่ขึ้นด้วย

ใช้บำรุงกล้วยแล้วก็ไม้ผลอื่นๆ ให้มีผลใหญ่เต่งตึง : ใช้ฮอร์โมนหน่อกล้วยอัตรา 25O ซีซี ผสม น้ำ 2O ลิตร ราดรดโคนต้น ทุก 5 ถึง 7 วัน ในช่วงที่กล้วยมีปลีก็จะทำให้กล้วยตกเครือดี เพิ่มขนาดผลให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีจำนวนหวีต่อเครือมากขึ้นด้วย หรือว่าถ้าใช้กับไม้ผลอื่นๆ ก็ใช้ช่วงที่มีการติดผล ทุก 7 วัน จะทำให้ ติดผลดกแล้วก็ผลมีขนาดใหญ่ขึ้นได้เช่นกัน