วิธีทำ “น้ำรดต้นชะอม” จากเศษข้าวเหลือ ให้แตกยอดดี ออกยอดงาม

หากพูดถึงเมนูสุดโปรดของใครหลายคน ชะอม ชุบไข่จิ้มกับน้ำพริกกะปิ ต้องมาเป็นอันดับต้นๆแน่นอน เพราะหาวัตถุดิบได้ง่าย และยังเป็นเมนูที่ทำได้ไม่ยากด้วย

ชะอมเป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้กินเองเองภายในบ้านได้ง่ายๆ หากมีพื้นที่เยอะอาจปลูกขายเพื่อสร้างรายได้ ได้อย่างสบาย เพราะชะอมเป็นพืชที่ปลูกง่ายต า ย ยาก ไม่ชอบน้ำมาก

เพราะหากให้น้ำมากเกินไปต้นจะเหลือง พืชชนิดนี้สามารถปลูกได้ทั้งปี โดยส่วนใหญ่ก็มักเก็บยอดชะอมมารับประทาน และวันนี้เรามีเคล็ดลับ ฮ อ ร์ โ ม น เร่งให้ชะอมโตไว อ ย่ า งงอกงาม มาฝากเพื่อนๆกันค่ะ

ส่วนผสมต่างๆที่ต้องเตรียม

– ข้าวที่เ ห ลื อ 1 ส่วน

– น้ำเปล่า ป ริ ม า ณต้ อ งมากกว่าข้าว 1 เท่า

– น้ำตาลท ร า ย แดง ½ ช้อนโต๊ะ

– ซีอิ้วดำ ห รื อ ซีอิ้วหวาน อะไรก็ได้อย่างหนึ่ง ประมาณ ½ ช้อนโต๊ะ

– หัวเชื้อ จุ ลิ น ท รี ย์ (EM) 1 ช้อนโต๊ะ

– ขวดโหล เ อ า ไว้สำหรับห มั ก

– ขวดพลาสติก เ ต รี ย ม ไว้ในขั้น ต อ น สุดท้าย

วิธีการทำ

1 นำข้าวและน้ำเปล่ามาผสมให้เข้ากันลงในขวดโหล ให้เหลือพื้นที่ในขวดโหล ¼ (และอ ย่ าลืมว่า ต้องให้น้ำเปล่ามากกว่าข้าว 1 เท่านะคะ)

2 ใส่จุลินทรีย์ น้ำตาลทรายแดง และซีอิ๊ว ตามลงไป แล้วผสมให้เข้ากัน

3 ปิดฝาขวดให้แน่น  แล้วต้องเก็บในที่ร่ม ไม่ให้โดนแดด อย่าเปิดเป็นอันขาด ภายในเวลา 7 วัน

4 เมื่อครบ 7 วัน แล้ว ให้กรองน้ำใส่ขวดพ ล า ส ติ ก ไว้ แล้วนำเศษข้าวที่กรองแล้ว นำไปฝังดินเพื่อเ ป็ น ปุ๋ ย

วิธีการนำไปใช้

– ผสมน้ำหมักเศษข้าว 2 ช้อนโต๊ะ กับน้ำ 10 ลิตร นำไปรดหรือพ่นต้นไม้ทุกๆ 5-7 วัน เพื่อบำรุงพืชผัก และเพิ่มจุ ลิ น ทรีย์ให้กับดิน

– และควรเก็บรักษาไว้ในที่ร่ม และปิดฝาให้แน่น จะสามารถเก็บได้นาน 5-6 เดือน

– เมื่อนำไปพ่นในแปลงผัก ทำให้ผลผลิตชะอมเพิ่มขึ้น แตกยอดไว และมีคุณภาพดี มีขนาดใหญ่มีความแข็งแรงต้ า น ทานต่อ โ ร ค อีกด้วยค่ะ

– นอกจากนี้ยังมีผลทำให้สุขภ า พของเก ษ ต รกรดีขึ้น เนื่องจากไม่ต้องใช้ส า ร เ ค มี

ขอบคุณที่มา kasetchaoban

เรียบเรียงโดย poobpub.com