จุด สี น้ำตาลบนใบและผลมะนาว แ ก้ ได้ด้วยของใช้ในครัวเรือน

“โรคแคงเกอร์” เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งทำให้พืชผลอย่าง มะนาว มะกรูด และส้มโอ มีรอยแผลเป็นจุดนูนสีน้ำตาลเล็กๆ และล้อมรอบด้วยวงเหลืองอย่างกระจัดกระจาย แต่ตรงกลางเป็นรอยบุ๋ม โดยแบคทีเรียก่อโรคจะระบาดไปยังต้นอื่นเรื่อยๆ

ซึ่งเกษตรกรจะแก้ปัญหาด้วยการฉีดพ่นสารเคมี อาจทำให้มะนาวไม่ติดผลหรือดอกร่วง อีกทั้งยังมีสารตกค้างถึงผู้บริโภค วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีแก้ง่ายจากธรรมชาติที่ได้ผลดีเช่นกัน จากของใช้ที่มีในครัวเรือนเรา

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

– ปูนแดง 1 ช้อนโต๊ะ

– น้ำสะอาด 5 ลิ ตร

– ภ า ช น ะ ผสม

– ขวดฉีดพ่น

ขั้นตอนการทำ

– เติมน้ำสะอาด 5 ลิตร ลงในภาชนะผสม

– ละลายปูนแดงในน้ำเล็กน้อยเพื่อไม่ให้เป็นก้อน ละลายจนน้ำกับปูนแดงเข้ากันเป็นเนื้อเดียว

– จากนั้นนำปูนแดงที่ละลายเรียบร้อยแล้วลงผสมกับน้ำที่เตรียมไว้ในภาชนะ แล้วคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน

– ตั้งภาชนะผสมทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ 15-20 นาที หรือจนกว่าตะกอนจะ น อ น ก้ น น้ำด้านบนจะใสเป็นอันใช้ได้

– จะสังเกตได้ว่าน้ำปูนจะจะ แ ย ก ชั้ น อย่างชัดเจนด้านล้างจะเป็นปูนแดงที่ตกตะกอน ส่วนด้านบนจะเป็นน้ำปูนใส

– ก่อนนำไปใช้ ก ร อ ง เอาแต่น้ำด้านบน การตักน้ำปูนใสต้องระมัดระวังอย่าให้ ต ะ ก อ น ขุ่นขึ้นมา แล้วนำน้ำปูนใสที่ได้มาใส่ขวดสำหรับฉีดพ่น เป็นอันเสร็จเรียบร้อย พร้อม ฉี ด พ่นต้นมะนาวแล้วค่ะ

วิธีการนำไปใช้

สามารถฉีดให้ทั่วทุกส่วนของต้นมะนาวได้เลย โดย เ น้ น ในส่วนที่เกิดจุดสีน้ำตาล เ น้ น ตามใบและผล โดยจะฉีดพ่นทุกๆ 7 วัน /ครั้ง

สูตรปูนแดงยังสามารถใช้กับ พื ช ต ร ะ กู ล ส้ ม ไม่ว่าจะเป็น ส้มโอ มะกรูด ส้มเขียวหวาน ที่มักเกิดจุดสีน้ำตาล ก็สามารถใช้สูตรนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะ

เรียบเรียงโดย poobpub.com