วิธีปลูก “ตะไคร้ในนาข้าว” หลังเก็บเกี่ยว ปลูกง่าย สร้างรายได้ เ ส ริ ม อีกทาง

การเตรียมต้นพันธุ์

ในการเลือกต้นพันธุ์ของตะไคร้ที่จะปลูกนั้น เราควรเลือกต้นพันธุ์ที่มีอายุตั้งแต่ 8 เดือนขึ้นไป สิ่งแรกคือให้ใช้จอบขุดยกขึ้นมาทั้งกอ นำมาแยกต้นออกจากกันก่อน จากนั้นใช้มีดตัดส่วนรากและใบทิ้งให้เหลือความยาวประมาณ 30 ซม.

เมื่อได้พันธุ์ตะไค้พร้อมปลูกเสร็จแล้ว  ให้เราทำการกระตุ้นให้เกิดรากใหม่ วิธีการทำก็คือนำต้นตะไคร้ที่ตัดใบและรากออกไปแช่น้ำประมาณ 5 ซม. ทิ้งไว้ 5-7 วัน จนกว่ารากจะมีสีเหลืองเข้ม จึงค่อยนำไปปลูกลงแปลง หรือจะนำโคนรากสามารถนำไปปลูกลงแปลงได้เลยก็ได้เช่นกัน

ขั้นตอนการปลูกตะไคร้ให้ได้ผลผลิตสูง

– ไถพรวนดิน และปรับสภาพของดินโดยการโรยปูนขาว ตากแดดทิ้งไว้ 7-10 วัน

– การเตรียมหลุมสำหรับปลูก โดยการเติมด้วยปุ๋ยคอกรองก้นหลุมพร้อมกับการพรวนดิน และหลุมควรมีขนาด 25x25x25 ซม.

– ระยะห่างของการปลูกที่เหมาะสมคือ 1×1 เมตร จะได้ตะไคร้ที่มีลักษณะหัวใหญ่และลำต้นอวบสมบูรณ์ หากปลูกใกล้หรือติดกันมากเกินไปลำต้นจะผอมสูง

– การปักต้นพันธุ์ให้ปักลึกประมาณ 5 ซม. เอียง 45 องศา โดยปักหลุมละ 2 ต้นพัuธุ์

การสูบน้ำจากบ่อน้ำปล่อยลงแปลงให้ตะไคร้เปียกชุ่ม ควรทำประมาณสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทั้งนี้หากเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตที่สูง ก็สามารถวางระบบน้ำหยดหรือระบบสปริงเกอร์ในการให้น้ำด้วยก็ได้

การให้น้ำ

ให้น้ำแบบสปริงเกอร์ในช่วงเช้าและเย็นประมาณ 2-3 วัน/ครั้ง จนตะไคร้สามารถตั้งตัวได้ จากนั้นรดน้ำ 5-7 วัน/ครั้ง

การให้ปุ๋ย

การให้ปุ๋ยนั้นจะให้แค่ 2 ครั้ง ครั้งแรกคือจะเป็นในช่วงหลังจากการปลูก 15-30 วัน และการให้ปุ๋ยรอบที่ 2 คือ จะเว้นการให้ห่างจากรอบแรกปsะมาณ 1 เดือน

สำหรับปุ๋ยที่ใช้จะเป็นปุ๋ยยูเรียสูตร 46-0-0 สำหรับปริมาณการให้จะให้กอละ 1 กำมือตามด้วยการรดน้ำ สามารถใช้ร่วมกับ ฮ อ ร์ โ ม น บำรุงต้นได้

และหลังจากนั้น ก็คอยดูแลแค่เรื่องการให้น้ำอย่างเดียว หากเกษตรกรท่านใดต้องการให้เป็uเกษตรอินทรีย์ก็สามารถเลือกใช้ปุ๋ยหมัก ห รื อ ปุ๋ยคอกแทนปุ๋ยเคมีได้

วิธีการทำฮอร์โมนนมบำรุงต้นตระไคร้กอใหญ่

วัตถุดิบ

– นมเปรี้ยวบีทาเก้น ห รื อ ยาคูลท์ 1 ขวด

– นมจืด 1 กล่อง

– แป้ง ข้ า ว หมาก 1 ลูก

ขั้นตอนการทำ

นำวัตถุดิบทั้งหมดมาผสมให้เข้ากัน จากนั้นหมักทิ้งไว้ประมาณ 3 วันหรือจนมี ก ลิ่ น หอม จากนั้นจึงจะนำไปใช้งาน

การนำไปใช้

หลังจากหมักเสร็จแล้ว การนำไปใช้อัตราส่วนอยู่ที่ 20 ซีซี ต่อน้ำเปล่า 20 ลิตร โดยนำไป ผ ส ม ลงถังพ่น จากนั้นนำไปฉีดพ่นต้นตะไคร้ น้ำหมักนี้มีคุณสมบัติในการบำรุงลำต้นให้มีกอใหญ่ และสามารถไล่แมลงได้ ห ล า ก หลายชนิด โดยไม่จำเป็นต้องใช้สารขับไล่แมลง

การเก็บเกี่ยวผลผลิต

– ตะไครัจะเริ่มตัดขายได้ตั้งแต่อาย 8 เดือนขึ้นไป จนถึง 1 ปีครึ่ง ถ้าหาก อ า ยุ เ กิ น กว่านี้ลำต้นจะเริ่มฝอไม่เป็นที่ต้องการของตลาด

– การเก็บเกี่ยวผล ผ ลิ ต จะขุดขึ้นมาทั้งกอ โดยตะไคร้ 1 กอ จะมีน้ำหนักประมาณ 6-10 กิโลกรัม

– จากนั้นให้นำไปตัดรากและใบออกให้ต้นตะไคร้มีความยาวประมาณ 30 เซนติเมตร น้ำหนักจะเหลือเพียง 3-5 กก./กอ

– มัดรวมกันเป็นกำ ๆ ใส่ถุงพลาสติกน้ำหนัก 5 หรือ10 กิโลกรัม/ถุง เพื่อรอจำหน่ายต่อไป

เขียนใหม่โดย คนบ้านนอก

ที่มา เฟสบุ๊คสวนมะนาวบ้านห้วย