สูตรประหยัด สอนทำปุ๋ยยูเรียน้ำ 2 สูตร เพื่อเกษตรกร

ปุ๋ยยูเรีย จะมีธาตุอาหารหลักไนโตรเจน (N) เป็นส่วนประกอบในอัตราส่วนที่สูงมๅกคือร้อยละ 46 โดยน้ำหนัก เป็นประโยชน์เป็นธาตุอาหารหลักของพืช โดยเฉพาะในช่วงแรกของการเพาะปลูกที่ต้องเร่งการเจริญเติบโตของพืชอย่างรวดเร็ว ทำให้พืชมีลำต้นยาว มีใบดก ใบใหญ่ ใบสีเขียวเข้ม

วันนี้เราจึงมีสูตรการทำปุ๋ยยูเรียแบบปsะหยัดงบ มาแจกเพื่อนๆ กันค่ะ เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกรเพื่อนำไปใช้ในการเกษตร และยังเพิ่มปริมาณผลผลิตอีกด้วย โดยวันนี้นำมาฝากด้วยกัน 2 สูตรไปดูกันดีกว่าว่าทำอย่างไรกันบ้าง

วิธีทำปุ๋ยยูเรียน้ำอินทรีย์ สูตรหนึ่ง ส่วนผสมดังต่อไปนี้


– ใช้ถั่วเหลือง 1 กก.


– กากน้ำตาล 1 กก.


– น้ำซาวข้าวประมาณ 10 ลิตร

วิธีทำ ใช้ถั่วเหลืองดิบๆ ไม่ต้องต้มหมักรวมกับกากน้ำตาลและน้ำซาวข้าว หมักทิ้งไว้ประมาณ 14 วัน

หลังจากนั้นให้เรากรองเอาแต่น้ำ จะได้น้ำปุ๋ยหมักยูเรียที่เทียบเท่า ปุ๋ยยูเรีย สู ต ร 46-0-0 หนึ่งกsะสอบ แต่เราสามารถทำได้ในราคาไม่เกินร้อย

วิธีการนำไปใช้ ใช้สองช้อนแกง/น้ำเปล่า 20 ลิตร หรือ 1/1000 จะฉีดพ่นทางใบ หรือลดโคนต้นก็ได้ทุกๆ 7-10 วัน จะได้เท่ากับปุ๋ยสูตร 57-0-0 เลยทีเดียว

วิธีทำปุ๋ยยูเรียน้ำอินทรีย์ สูตรสอง

ส่วนผสมที่สำคัญ

– ถั่วเหลือง 1 กก.

– สับปะรดทั้งเปลือก 2 กก.

– กากน้ำตาล 3 กก.

– จุลินทรีย์หน่อกล้วย 1 ลิตร
 (นำหน่อกล้วยมาสับให้ละเอียด ทั้งต้น เติมกากน้ำตาลลงไป 1 ลิตร หมักไว้ 10 วัน)

– น้ำซาวข้าว 10 ลิตร หรือ น้ำมะพร้าว 10 ลิตร

วิธีทำการทำปุ๋ยยูเรียน้ำ

– นำสับปะรดมาสับเป็นชิ้นเล็กๆเอาทั้งเปลือกและถั่วเหลืองลงในถังหมัก

– จากนั้นเอากากน้ำตาล จุลินทรีย์ น้ำซาวข้าวที่เตรียมไว้ผสมลงในถังหมักคนให้เข้ากันหมักทิ้งไว้ 14 วัน กรองเอาแต่น้ำก็จะได้ปุ๋ยยูเรียน้ำที่ต้องการ

คุณสมบัติที่ควรรู้

ถั่วเหลืองเป็นพืชที่มี ธ า ตุ ไนโตรเจน ซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการหมักจะได้กรดอะมิโม-โปรตีนต่างๆที่มีคุณสมบัติเป็uปุ๋ยได้ดี

สับปะรดทำหน้าที่เป็นเอนไซม์ช่วยย่อยโปรตีนทำให้กรดอะมิโนออกมาจึงทำให้ได้ ก ร ด อะมิโนเป็นน้ำปุ๋ยยูเรียที่มีคุณภาพ

กากน้ำตาล ช่วยเป็นอาหารจุลินทรีย์ทำให้กระบวนการห มั ก ปุ๋ยสมบูรณ์ได้คุณภาพยิ่งขึ้น

จุลินทรีย์หน่อกล้วย ช่วยเป็นหัวเชื้อ ย่ อ ย สลายวัถุดิบที่หมักให้ขยายจุลินทรีย์ต่างๆออกมาเป็นปุ๋ยยูเรียน้ำ
น้ำซาวข้าวมีวิตามินบีซึ่งช่วยเร่งราก

การนำไปใช้

ปุ๋ยยูเรียน้ำ 2 ช้อน ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่uให้ทั่วต้น ก ล้ า/ข้าวหรือพืชผัก ประมาณ3-7วัน
(กรณีใช้จำนวนมาก ปุ๋ยยูเรียน้ำ 5 ลิตร ต่อน้ำ 200 ลิตร)

**กรณีฉีดพ่นต้นกล้าหรือข้ า ว นาหว่านที่กำลังเริ่มงอกแตกยอด ให้ใช้ปุ๋ยยูเรียน้ำ 5 ลิตร+จุลินทรีย์หน่อกล้วย 5 ลิตร+ฮอร์โมนไข่ 5 ลิตร ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วนา ข้ า ว ประมๅณ 3-7 วัน จะช่วยเร่งการเจริญเติบโตได้ ทำให้ต้นข้าวแข็งแรง ต้านทานโรค รวงใหญ่ น้ำหนักดี โดยที่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีอีกต่อไป

ประโยชน์ของยูเรียเป็นปุ๋ย ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 เป็นแม่ปุ๋ยที่ให้แ ร่ ธ า ตุ อาหารหลักไนโตรเจน ซึ่งพืชทุกชนิดมีความต้องการในปริมาณที่สูงมาก โดยทั่วไปไนโตรเจนเป็นแร่ธาตุอาหารในดินที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช

จึงมีความจำเป็นต้องใส่เพิ่มในทุกกรณี เพื่อให้พื ช เจริญเติบโตงอกงาม ได้ผลผลิตที่ดี โ ด ยปุ๋ยยูเรีย ช่วยทำให้พืชมีใบสีเขียว มีส่วนในการสังเคราะห์แสงทำให้พืชเจริญเติบโตมีความสูง ใบเจริญงอกงามมีขนาดใหญ่ ใบดกหนา ใบสีเขียวเข้ม และช่วยเพิ่มโปรตีนในผลผลิต

ปุ๋ยยูเรียน้ำไม่ทำลๅยสิ่งแ ว ดล้อมทำให้ดินร่วนซุย ไม่แน่น ไม่แข็งเหมือนกับใส่ปุ๋ยเรียที่เป็นสารเคมี รากของต้uข้าว-พืชจะงอกหรือเดินได้เร็วขึ้นเ นื่ อ ง จากได้วิตามินบีจากน้ำซาวข้าวเป็นตัวช่วยดังที่กล่าวมาข้างต้น

เรียบเรียงโดย คนบ้านนอก

แหล่งที่มา: thaifertilizer.com ,  monmai.com