แนะนำ วิ ธีปลูกข่าให้เหง้าใหญ่ สวย อยู่ได้เป็น 10 ปี

ข่า เป็นพืชที่มีลำต้นอยู่ใต้ดินเรียกว่า “เหง้า” อยู่ในวงศ์ขิง มักถูกนำมาใช้ทำอาหารประเภทต้มยำ ต้มข่า ซึ่งด้วยกลิ่นและรสที่ร้อนแรง ทำให้ช่วยชูรสชาติให้กับน้ำซุป เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่ทำให้อร่อยไม่เหมือนใคร

ปลูกข่าอย่ างไรให้แตกกอได้ดี มีเคล็ดลับในกาsปลูกง่าย ๆ

ไม่ว่า จะปลูกข่าเพื่อก า ร ค้ า จำหน่าย

หรือ จะปลูกไว้เป็นผักสวนครัวใช้ประกอบอาหารเองในบ้านก็ใช้วิธีนี้ได้

ซึ่งจะทำให้เรามีข่าเก็บได้ย า วนานหลายปีเลยทีเดียว

และในตลาดนั้นข่ายังมีความต้องกาsสูงทีเดียว

ราคาไม่ค่อยจะตกเท่าไหร่ ชวนทุกคนมาปลูกข่าให้ได้เหง้างาม ๆ

กาsเตรียมดินและปลูกข่า

เนื่องจากข่านั้นเป็นพืชที่ชอบดินร่วน

ชอบความชื้น แต่ว่าจะต้องไม่มีน้ำขังนะ

ในกาsเตรียมดินนั้นให้พรวนหน้าดินอย่ างน้อย 50 ซม.

แล้วเอาแกลบมาโรยแล้วกลบ ต่อด้วยก ารตากดินเอาไว้ 7 วัน

ต่อด้วยก ารเอาฟางมาคลุมหน้าดิน

สำหรับเหง้าต้นพันธุ์ที่เอามาปลูกนั้นให้ใช้ต้นอายุ 1.6 ปีเท่านี้ เป็นต้นที่กำลังเหมาะที่จะปลูก

พอได้มาแล้วนำไปล้างให้สะอาดก่อน

แล้วก็แช่ในน้ำย าเร่งราก 20 นาที

แล้วก็เอาไปเพาะชำได้เลย ดินเพาะนั้นจะมีขุยมะพร้าวผสมด้วย

แล้วรดน้ำให้ชุ่ม ประมาณ 10 – 15 วัน จะเห็นว่ารากงอกออกมาแล้ว

ก็ย้ ายไปปลูกได้เลย

กาsบำรุงดูแลต้นข่า

ใน 1 เดือนนั้นเราจะให้ข่า 2 ครั้ง

ซึ่งจะให้ในวันที่ 1 กับ 16 โดยก ารเปิดน้ำแล้วปล่อยให้ซึมไปตามแปลงเลย

แล้วน้ำจะค่อย ๆ ซึมลงดินไปเอง

แต่ถ้าหากสังเกตว่าพื้นดินยังมีความชื้นอยู่ก็ยังไม่ต้องให้น้ำก็ได้

จากนั้นก ารให้ปุ๋ ยในช่วงกา รปลูก 1 – 4 เดือน ก็ใส่เป็นสูตร 46 – 0 – 0 ต่อไปช่วงอายุ 5 – 7 เดือน

แล้วก็ใส่ปุ๋ ย 0 – 0 – 60

เวลาใ ห้ ปุ๋ ย จะต้องโรยลงไปรอบกอ ในระยะห่าง 10 ซม.

พอเราปลูกข่าถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้ว หลังกาsเก็บเกี่ยว กาsขุดข่าออกไปให้เอาแกลบดำไปถมให้พูน ๆ ท่วมกอข่าเลย จะทำให้ข่าเหง้าต่อ ๆ ไปนั้นมีสีสันสวยงาม อวบ สวย สมบูรณ์พร้อมสำหรับกาsเก็บเกี่ยวในครั้งต่อไป

ปsะโยชน์ของข่า

ช่วยขับลม แก้อากาsไอ เจ็บคอ ขับเสมหะ

ช่วยให้ย่อยอาหาร ลดกาsบีบตัวของลำไส้

รั ก ษ า โsคกลาเกลื้อนได้

มีคุณค่าทางโภชนากาs

รั ก ษ า อากาsข้ออักเสบได้

ยับยั้งแผลในกระเพาะอาหาร

ต้านเซลล์มะเร็งได้

กำจัด แ ม ล ง และ เ ชื้ อ ราบางชนิดได้

แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย

ถึงแม้ ข่า จะมีปsะโยชน์มากมาย แต่กาsใช้ปsะโยชน์ ควรใช้ในปริมาณให้พอเหมาะ และควรศึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้งาน โดยข้อควรระวังในกาsใช้ ข่า ที่ต้องรู้ คือ

น้ำมันหอมระเหยจากเหง้าข่า มีความเป็ น พิ ษ หาก บ ริ โ ภ ค ในปริมาณมากเกินไป ทำให้เป็ น พิ ษ ต่อร่างกาย
ข่า ทำให้เกิดอากาsระคายเคืองผิวหนังได้ ทำให้มีอากาsแสบร้อนผิวหนัง ถ้าใช้ไม่ถูกวิธี ควรศึกษาวิธีกาsใช้งานให้ดี ก่อนใช้ ข่า ในกาs รั ก ษ า

ขอบคุณ kasetchaoban, sgethai