สอนเลี้ยงจิ้งหรีดในตู้ให้โตไว แค่ตู้เดียวก็พอกินพอขาย

วิธีเลี้ยงจิ้งหรีดในตู้ให้โตไว แบบไม่ต้องมากมาย แค่ตู้เดียวก็เหลือเฟือ

จึ้งหริด หรือ จังหรีด เป็นแมลงจำพวกหนึ่ง อยู่ในวงศ์ Gryllid ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นวงศ์ย่อยต่าง ๆ อีกจำนวนหนึ่ง

ก า ร เwาะเลี้ยงจิ้งหรีดตามวิธี ก า ร ที่จะนำเสนอนี้เป็นวิธีที่สะดวก และลงทุนไม่มากเป็น ก า ร เwาะเลี้ยงในตู้ไม้ที่ทำขึ้นแบบโปร่งทำให้อากาศถ่ายเท ได้สะดวก สามารถทำความสะอาดและ ดูแลรักษาความสะอาดได้ง่าย อีกทั้งยังใช้ต้นทุนใน ก า ร เwาะเลี้ยงไม่สูงอีกด้วย

ในปัจจุบัน ยังนิยมใช้เพื่อ ก า ร บริโภคเป็นอ า ห า ร และใช้เป็นอ า ห า ร สัตว์ จึงมี ก า ร ส่งเสริมให้เลี้ยงจิ้งหรีดในฐานะเป็นสัตว์เศรษฐกิจ โดยนิยมเลี้ยงกันในบ่อปูนซีเมนต์วงกลม โดยมีแหล่งใหญ่อยู่ที่อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

วงจร ก า ร เwาะเลี้ยงจิ้งหรีด

อุปกรณ์ ก า ร เwาะเลี้ยงจิ้งหรีด

ไข่จิ้งหรีด ก า ร เลี้ยงครั้งแรกหาซื้อจากผู้ที่เwาะเลี้ยงอยู่แล้ว ต้นทุนอยู่ที่ 1OO บาท/ตู้

ตู้ไม้ที่จะใช้เลี้ยงจิ้งหรีด ขนาด กว้าง 9O เซ็นติเมตร ย า ว 16O เซ็นติเมตร สูง 😯 เซ็นติเมตร ฝาด้านข้างบุด้วยไม้อัด ด้านล่างบุด้วยตาข่ายมุ้งลวด

ลังไข่แบบกระดาษ 4-5 ลัง/ตู้

จานสำหรับใส่ อ า ห า ร , น้ำ ให้จิ้งหรีด

วิธี ก า ร เลี้ยงจิ้งหรีดตามช่วงวงจร

ช่วง ไข่-ตั ว อ่อน

ระยะเวลาจาก ก า ร ฟักตัว จากไข่จิ้งหรีดเป็นตัวอ่อน จะใช้ระยะเวลา 7-1O วัน เมื่อฟักออกมาเป็นตัวอ่อนแล้วให้นำตั ว อ่อนของจิ้งหรีด ไปใส่ในตู้เลี้ยงจิ้งหรีดที่เตรียมไว้ หากพื้นตู้ใช้ลวดตาข่ายปู ควร ใช้ผ้า ปูรองพื้นก่อน กันจิ้งหรีดตั ว อ่อน ลอดตระแกรงออกไป

ก า ร ให้อ า ห า ร

ในระยะที่ จิ้งหรีดยังเป็นตั ว อ่อนอยู่ ให้อ า ห า ร ด้วย อ า ห า ร ไก่สำหรับลูกเจี๊ยบ บดผสมกับ รำข้าว ในอัตรา 1/1 ส่วน

ก า ร ให้น้ำ

ในระยะที่เป็นตั ว อ่อน ก า ร ให้น้ำจิ้งหรีด ควรใช้ฟองน้ำซับน้ำให้ชุ่มแล้ววางในตู้เลี้ยงจิ้งหรีด ตั ว อ่อนจิ้งหรีดจะมาดูดกินน้ำที่ฟองน้ำ ไม่ควรให้น้ำโดยใส่ ถ้วยหรือจาน เพราะจะทำให้ตั ว อ่อนจิ้งหรีด จ ม น้ำ

ช่วงจิ้งหรีด ตั ว อ่อน-โตเต็มวัย หลังตั ว อ่อนจิ้งหรีดมีขนาดโตขึ้น ใช้เวลาประมาณ 5-7 วัน ก็เอาผ้าที่ปูพื้นออก นำไปซักทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่า (ห้ามใส่ผงซักฟอก) เพื่อเตรียมไว้ใช้สำหรับเลี้ยงตั ว อ่อนของจิ้งหรีดในช่วงต่อไป

ก า ร ให้อ า ห า ร

ใช้อ า ห า ร ไก่สำหรับลูกเจี๊ยบบดให้ละเอียด ผสมกับรำ ในอัตราส่วน 1/1 เช่นกัน นำใบมั น สำปะหลัง, ใบฟักทอง, ผล ฟักทอง มาให้จิ้งหรีดกินเสริมได้ตามธรรมชาติ

ก า ร ให้น้ำ

ในระยะ ที่จิ้งหรีดเริ่มโต ให้น้ำโดยใส่ภาชนะก้นตื้น หรือจาน แล้ววางก้อนหินก้อนเล็กๆ ไว้ในจานเพื่อให้จิ้งหรีดเกาะทานน้ำได้ง่าย

ช่วง ผสมพั น ธ์-วางไข่ ในระยะจากตั ว อ่อน-โตเต็มไว้

จะใช้เวลา 45-5O วันหลังจากจิ้งหรีดโตเต็มวัยแล้วจะเป็นช่วงผสมพั น ธ์ ต้องคอยสังเกตุหากจิ้งหรีดเริ่มผสมพั น ธุ์แล้ว อีกประมาณ 3-4 วันจิ้งหรีดจะเริ่มวางไข่ให้นำถาดใส่ขี้เถ้าแกลบวางไว้ในตู้ จิ้งหรีดจะขึ้นวางไข่บนถาดขี้เถ้าแกลบ

หลังจากที่จิ้งหรีดวางไข่เสร็จแล้วให้นำไข่ใ่ส่เก็บไว้ในกล่องโฟม อย่าให้แน่นเกินไปเก็บไว้ในที่อากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อรอเwาะเลี้ยงในช่วงต่อไป ส่วนจิ้งหรีดที่โตเต็มวัยแล้ว ก็นำมาขายก็ได้ เมื่อเก็บจิ้งหรีดออกแล้วให้ทำความสะอาดตู้ไว้เพื่อรอเลี้ยงจิ้งหรีดในช่วง ต่อไป

เลี้ยงจิ้งหรีดขายเป็นอาชีwที่ไม่ต้องออกแรงมาก และใช้เวลากับ ก า ร ดูแลน้อย เมื่อหักต้นทุน ก า ร ผลิตแล้ว มีรายได้เกือบ 50% ของ ก า ร ลงทุน อย่างน้อยต่อรอบ ก า ร ผลิต เกษตรกรจะมีรายได้หลักหมื่นบาทแน่นอน