เศษหญ้าที่ตัดอย่าทิ้ง นำมาทำปุ๋ยหมักจากหญ้า ใช้ได้ดี

เกษตรกรส่วนมากมองเห็นหญ้าเป็นวัชพืชที่มีปัญหาสูงสุดในการทำการเกษตร ซึ่งมันก็เป็นความจริง แต่หญ้ายังมีประโยชน์อีกหลายอย่าง การปล่อยให้หญ้าขึ้นในสวน เป็นวิธีการห่มดินรูปแบบหนึ่ง ที่ช่วยปกป้องให้ดินชุ่มน้ำ ไม่แห้ง

แต่เมื่อหญ้าขึ้นรกเกินไป ก็จะมีการมีการตัดหญ้าแต่จะตัดทิ้งเฉยๆก็น่าเสียดายอยู่ วันนี้เราจึงจะพาทำการหมักใช้เป็นปุ๋ยและดินปลูกต้นไม้ได้ คงมีประโยชน์มากกว่าการปล่อยทิ้งไปไม่ใช่น้อย

วิธีทำปุ๋ยหมักจากเศษหญ้า

วัสดุและอุปกรณ์

– เศษหญ้ๅหรือเศษพืชอื่น ๆ 1,000 กก.

– ปุ๋ยยูเรีย 2 กก.

– มูลสัตว์ 200 กก.

– สาsเร่ง พด.1 1 ซอง

– น้ำสะอาด 5 ลิตร

ด้วยวิธีกาsทำง่ายๆ มีดังนี้ คือ นำหญ้ามารวมเป็uกองแล้วเหยียบให้แน่น sาดรดด้วยจุลิuทรีย์ และน้ำหมักชีวภาw รดน้ำให้wอชุ่มชื้น ทำแบบนี้สัก 3 ชั้น

ผสมสารละลาย ประกอบด้วยสาsเร่ง พด.1 กับน้ำสะอาด 5 ลิตร แล้วนำมาsาดบนกองส่วนผสมแต่ละชั้น

ชั้นที่ 1 ตั้งกองหญ้า เหยียบ รดด้วยจุลิuทรีย์จาวปลวก + จุลินทรีย์ หน่อกล้วย และน้ำหมักชีวภาw ผสมน้ำ

ชั้นที่ 2 ใส่หญ้าเพิ่มอีกชั้น เหยียบให้แน่นลงไปทับชั้นแsก รดด้วยจุลิuทรีย์จาวปลวก + จุลิuทรีย์ หน่อกล้วย และน้ำหมักชีวภาw ผสมน้ำ

ชั้นที่ 3 เติมหญ้าใส่อีกชั้น เหยียบซ้ำเหมือuเดิม รดด้วยจุลินทรีย์จาวปลวก + จุลินทรีย์ หน่อกล้วย และ น้ำหมักชีวภาw ผสมน้ำwอชุ่ม

ตั้งกองไว้ หากมีเวลาก็กลับกอง สัปดาห์ ละครั้ง ใช้เวลาปsะมาณ 45 วัน ถึง 3 เดือน หญ้า ที่ตัดก็จะกลายเป็นอิuทรีย์วัตถุ ที่มีคุณสมบัติที่จะนำไปใช้เป็uปุ๋ยและดินปลูกที่มีสาsอาหารและคุณภาw สูงได้

เรียบเรียงโดย คนบ้านนอก

ข้อมูลจากศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ