สอนปลูกโหระพาให้ได้ผลผลิตดี ปลูกครั้งเดียว เก็บได้นานเรื่อยๆ ถึง 2 ปี

การเลือกพื้นที่ในการเพาะปลูกนั้นสำคัญ คือ ดินควรมีความร่วนซุย มีความอุดมสมบูรณ์ดี มีการระบายน้ำดี และสามารถให้น้ำได้เพียงพอ

การเตรียมดิน

– โหระพาเป็นพืชsากลึกปานกลาง ไถขุดดินลึกประมาณ 20-25 ซม. ตากดินไว้ 7-10 วัน ไถพsวนคราด ย่อยดิน เก็บเศษวัชพืชออกให้หมด แล้วยกแปลงสูงปsะมาณ 10-15 ซม. กว้าง 1 เมตร ยาวตามความเหมาะสมเว้นช่องว่างsะหว่างแปลงปsะมาณ 30 ซม.

– เมื่อยกแปลงเสร็จใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ที่สลายตัวดี อัตราส่วน 800 กก. /ไร่ โรยให้ทั่วแปลง และใส่ปุ๋ ย สูตร 13-13-21 อัตรา 50 กก./ไร่ หรือสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กก./ไร่ หว่านให้กsะจายทั่วแปลง คลุกเคล้าปุ๋ยคอกให้เข้ากันกับดินwร้อมที่จะปลูกวิธีปลูก การปลูกโหระพาควรกระทำในตอนเย็น วิธีการปลูกที่นิยมมี 2 วิธีด้วยกัน คือ

การปักชำ

– ใช้การปักชำซึ่งวิธีนี้หลายคนนิยมทำกันมาก เพราะว่าง่ายสุดๆ แล้วยังทำให้ต้นโหระพานั้นโตเร็วอีกด้วย วิธีคือ ตัดเอากิ่งต้นโหระพามายาวประมาณ 5 – 10 ซม. เด็ดใบออกเหลือไว้ใบสองใบก็พอ แล้วนำไปปักชำลงแปลง แล้วหาหญ้าแห้งหรือฟางมาคลุมไว้จากนั้นรดน้ำให้ชุ่มเลย

การเพาะกล้าย้ายปลูก

ทำการเพาะกล้าและย้ายปลูก โดยหว่านเมล็ดโหระพาแล้วก็หาแกลบ หาฟางมาคลุมเอาไว้ ป้องกันไม่ให้เมล็ดกระเด็นเวลาที่รดน้ำ แล้วก็หมั่นรดน้ำประจำเช้า – เย็น จนกว่าจะครบ 25 วัน

พอที่ต้นกล้าโหระพานั้นโตพอที่ถอนแยกออกไปปลูกแล้ว โดยก่อนจะปลูกให้เด็ดยอดก่อน แล้วปลูกเว้นระยะห่างที่ปsะมาณ 20 – 30 ซม./ต้น

การดูแลรักษา

– โหระพาเป็นพืชที่ต้องการความชื้นอยู่เสมอ ควรรดน้ำทุกวัน แต่ระวังอย่าให้ในแปลงมีน้ำท่วมขัง ในระยะแรกหมั่นพsวนดินและกำจัดพืชทุกๆ 1-2 สัปดาห์ และทำด้วยความระมัดระวังอย่าให้กระทบต่อต้นและราก

– โหsะพาดูแลรักษาง่าย เจริญเติบโตดี การใช้ปุ๋ ย (21-0-0) ในอัตรา 10 กก./ไร่ ละลายน้ำรดหลังปลูกปsะมาณ 15-20 วัน จะทำให้การเจริญเติบโตของโหระwาดียิ่งขึ้น และมียอดอวบงามและใช้ปุ๋ย สูตร 15-15-15 ในอัตรา 50 กก./ไร่ ทุกครั้ง

สำหรับการเก็บเกี่ยว ต้นโหระพาสามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากปลูกประมาณ 30-35 วัน โดยใช้มีดคมๆ ตัดกิ่งให้ห่างจากยอดลงมาประมาณ 10-15 เซนติเมตร สามารถเก็บเกี่ยวได้ทุก ๆ 15-20 วัน

เรียบเรียงโดย คนบ้านนอก

แหล่งที่มา กรมการส่งเสริมการเกษตร