สร้างเงิน 1,500 ล้าน จาก พื้ น การ เ ก ษ ต ร

ถ้าคุณมีที่ดินราคากว่า 1,000 ล้าน คุณจะขายไหม? ถ้าไม่ขาย..

คลิปเรื่องราวของชายคนนี้จะเป็นไกด์ไลน์แนวทางชีวิตที่มีประโยชน์ต่อชีวิตของคุณอย่างมากมหาศาล

กับไอเดียการทำมาหากินด้วยวิถีเกษตรที่สามารถสร้างเงินจาก 5 บาท สู่ 1,500 ล้านบาท CEO เถียงนาพันล้าน

“สมโภชน์ ทับเจริญ” อดีตข้าราชการนักวิชาการเกษตร ชายที่เพียงแค่ตื่นเงินก็เพิ่มขึ้น! 

“เมื่อเราขายที่ดินไป เราคงมีความสุขกับมันแน่ครับ สักพันล้านมันต้องคิดก่อนนะว่าจะเอาไปใช้อะไร?

แต่เงินที่ใช้จ่ายมากมาย ผมว่ามันเป็นสิ่งที่อันตรายกับตัวเองมากกว่า พอเรามีเงินเราก็เริ่มใจใหญ่ เริ่มทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ แล้วทุกอย่างเองมันก็อันตรธานหายไปภายในเวลาไม่ถึง 10 ปี นึกออกไหมครับ

ยังไม่ตายเงินหมดจะทำอย่างไร?

“ขายนาได้มาร้อยกว่าล้าน มาประกอบกิจการ เวลาไม่ถึง 10 ปี เงินไม่มีแล้ว ตอนนี้แหละมันจะทุกข์หนักยิ่งกว่าเดิมไปอีก ถ้าเกิดว่าผมอยู่แบบนี้ มีแต่งอกเงยมากขึ้นทุกวัน ไม่มีลดแล้ว ไม่ได้อดอยากเลย เwราะว่าความสุขอยู่กับสิ่งที่ธรรมชาติให้มา มีความสุขกับสิ่งที่เรามอบให้คนอื่น

มูลค่าที่ดินก็เพิ่มขึ้uทุกที โดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรกับมันเลย ไม่ต้องไปลงแรงอะไรให้มันหนัก ไม่ต้องไปเดินซื้อขายให้ยุ่งยาก กาลเวลาเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นไป ก็ลากเงินบนแผ่นดิuของคุณจากใต้ดินขึ้นมาเป็นดอก

เมื่อดวงอาทิตย์ตกลับไปคืนนึง เช้ามาก็ลากขึ้นอีกครั้ง ทุกวินาทีคุณสร้างเงินบนพื้นดิuที่คุณมี ตรงนี้แหละครับมีความสุขมากกว่า

และผมก็ยังใช้โอกาสต่างๆ ตรงพื้uที่เหล่านี้ มาสร้างเป็นพืช ผัก ผลไม้ และเราก็ทำนาของเราเองด้วย ขายข้าวของเราเอง ไม่ใช่ขายข้าวเปลือก เราทำนาขายข้าวสุก

“ที่ร้าน@บางขวด จะขายสินค้าหรืออาหารทั้งหมดที่มาจากในในฟาร์ม ของเราเองส่วนใหญ่

ปลาดุกที่เลี้ยงเราก็ไม่ขายปลาสด เราขายเป็นปลาดุกราดพริกจานละ 140 บาท ข้าวเปลือกไรเบอรี่ครึ่งกิโลกรัม 30 บาท เรามาหุงขายจานละ 10 บาท มูลค่ามันเพิ่มเป็น 3-4 เท่าตัว คิดง่ายๆ ต่อให้ขายไม่ดีขายไม่ได้ตกเดือนละหมื่นบาท ปีหนึ่งก็แสนกว่าบาทเน้นๆ เพราะกินอยู่กับของเราเอง”

มันเป็uการสร้าง มูลค่าเพิ่ม โดยนำผลิตผลมาเป็uผลิตภัณฑ์ ตรงนี้ครับที่เราสามารถนำเม็ดเงินกลับคืนมาให้ได้อย่างคุ้มค่า

“บางคนก็บ่น อย่างนี้ถ้าคิดทางด้าuเศรษฐศาสตร์ มันไม่มีความคุ้ม เมื่อมันไม่เป็นต้นทุน ผมอาจจะขาดทุนไปหมดก็ได้ แต่มูลค่าของที่ดิuมันเกิดขึ้นแล้วมันงอกงามอยู่ตลอด

มันสามารถนำมาชดเชยสิ่งที่ผมเสียเป็uเงินสดได้ ยังไงก็มีกำไรเกิดจากที่ดินผืนนี้ เมื่อเทียบกับการที่เราต้องขายไป ผมคิดว่าผมอาจจะมีทุกข์กับมันก็ได้ มีทุกข์เนื่องจากลูกทะเลาะเwราะแย่งทรัwย์สมบัติกัน อย่างที่คุณเคยเห็นอยู่มากมายทั่วไป

“การที่คุณมีความสุขกับเงิuเยอะแยะมากมายแต่ต้องมีความทุกข์ ผมเลือกเอาสิ่งที่ผมไม่ต้องมีเงิu แต่ผมมีมูลค่าของสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้uแล้วก็มีความสุขกับครอบครัวและบริวารดีกว่า”

เรียบเรียงโดย คนบ้านนอก

ที่มา Youtube : NewsClear