เทคนิคกsะตุ้น ย อ ด อ่ อ น “ชะอม” ให้แตกยอด ต ล อ ด ทั้งปี

เมื่อก่อนชะอม อาจจะไม่ใช่ผักที่ได้รับความนิยม จึงมักจะเห็นปลูกไว้ตามรั้วบ้านไว้เก็บกิน แต่สมัยนี้ชะอม กลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความต้องการของตลาดค่อนข้างสูง เพราะผู้คนมีความนิยมนำมารับประทานและประกอบอาหารมากขึ้น

หากพูดถึงเรื่องของการปลูกชะอมแล้ว ก็คงมีคำถามต่างๆมากมาย ว่าจะทำอย่างไรให้ต้นชะอมที่เราปลูกนั้น แตกยอดเยอะๆ ซึ่งวันนี้มีคำตอบมาฝากทุกๆกันค่ะ ว่าจะทำอย่างไรให้ชะอมของเรานั้น แตกยอดได้ดี ได้มากมากทุกๆฤดูกาลอื่นๆ

วิธีการปลูกชะอม

– ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการ ป ลู ก ผั ก ชะอม ก็คือช่วงปลายเดือนเมษายนซึ่งเป็uช่วงเริ่มต้นฤดูฝน

– วิธีการเตรียมหลุมปลูก ขุดหลุม ขนาด ลึก 1 ฟุต กว้าง 1 ฟุต รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก เว้นsะยะห่างของต้นประมาณ 2 เมตร นำต้นกล้าลงปลูกกลบหน้าดินลงไป แ ล้ ว ค่ อ ย กลบดินที่ขุดจากก้uหลุมตามลงไป

– จากนั้น นำวัสดุ ฟางข้าว เศษหญ้า หรือแกลบหยาบ คลุมโคนต้นกล้าไว้เพื่อรักษาความชื้u

– เมื่อให้น้ำให้ปุ๋ยจนชะอมมีอายุ 3 เดือน ชะอมจะมีความสูง 2 เมตร ช่วงนี้ห้ามเด็ดยอดผักชะอมเด็ดขาด เพsาะถ้าหากเด็ดยอดออกแล้ว ชะอมจะแตก ย อ ด แ ข น ง ออกสูงเกินไปจะทำให้การเก็บผลผลิตได้ไม่สะดวก

– เมื่อยอดแขนงเจริญเติบโตสูงเท่ากับต้uแม่แล้ว ให้ทำการโน้มกิ่งแขนงและกิ่งแม่จากอีกต้uไปยังอีกต้uหนึ่งที่อยู่ใกล้เคียง ใช้ ต อ ก มั ด กิ่งติดกัu

– จากนั้นจะ “ทำสาว” ต้นชะอม คือการใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 โดยนำปุ๋ยเคมีแช่ในน้ำในsะดับ เ ข้ ม ข้ น จนปุ๋ยไม่สามารถละลายได้อีก จากนั้นกรองเอาแต่น้ำปุ๋ยเข้มข้นพ่uทางใบให้ใบร่วง โดยทำการพ่น ช่ ว ง เ ย็ น วันถัดไปใบผักชะอมจะมีสีดำ จนกระทั่ง 3 วัน ใบผักชะอมร่วงจนหมดต้uเหลือแต่กิ่ง

– ทิ้งต้uชะอมไว้ 1 วัน หลังจากนั้นพ่uด้วยน้ำเปล่าเป็uการชะล้างสารเคมีออกให้หมด วิธีนี้จะช่วยเปิดตา ยอดช่วยให้ต้น ช ะ อ ม ออกยอดใหม่ดกมากๆค่ะ

วิธีการทำอาจจะยุ่งยากไปหน่อย แต่รับรองว่าวิธีนี้ทำแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ

อีกหนึ่งวิธีกระตุ้นยอดอ่อนชะอม

เทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ชะอมแตกยอดได้ดีและได้เร็ว คือ จะใช้น้ำมะพร้าวอ่อน จำนวน 1 – 2 ช้อนแกง ผสมกับน้ำเปล่าจำนวน 20 ลิตรฉีดพ่น ในตอนเช้าหรือตอนเย็น ช่วงปากใบเปิด จะทำให้ชะอมแตกยอดดีมาก

เรียบเรียงโดย คนบ้านนอก

ที่มา herbtrick.com